Inspecció de Treball sanciona la UAB per irregularitats en la contractació de professorat visitant

L’expedient sancionador és conseqüència d’una denúncia de CGT

La secció sindical de CGT a la UAB havia denunciat reiteradament les irregularitats en la contractació de professorat visitant

Des de la secció sindical de CGT a la UAB hem hagut de denunciar reiteradament davant d’ Inspecció de Treball diverses irregularitats i incompliments de la normativa laboral que afecta a la contractació de professorat visitant. Entre d’altres, veure aquí i aquí. Malgrat que Inspecció de Treball ha anat estenent diversos requeriments a la UAB instant a que la contractació del professorat visitant s’ajustés a la normativa legal, des de la Direcció del Departament d’Empresa s’ha reincidit en la utilització fraudulenta d’aquesta figura contractual. Per aquesta raó, el 22-XI-2018 vam haver de tornar a presentar una nova denúncia.

 En aquesta darrera denúncia vam posar en coneixement d’Inspecció que la Direcció del Departament d’Empresa havia obert una convocatòria de professorat visitant que:

  • 1.- Infringia tant el Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador com el reglament del professorat de la Universitat (veure document 1).
  • 2.- La convocatòria havia estat publicitada en una info-job privada, en nom de la Universitat, i segons les bases de la mateixa donaria lloc a contractes de 3 anys amb possibilitats d’estendre’ls per cinc anys més (veure document 2).

El 20 de desembre passat vam rebre la resolució d’Inspecció, en la que constata que s’han infringit els següents preceptes legals (veure planes 4 i 5 del document enllaçat):

  • 1.- Article 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • 2.- Article 51 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
  • 3.- Article 20 del Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari.
  • 4.- Article 11 de la Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats publiques catalanes

Les mesures derivades de l’actuació inspectora han donat lloc a (veure plana 5 document):

“En base a las actuaciones practicadas y a los hechos constatados, se procede a:

  •  Extender acta de infracción a la UAB por realización de contratos de profesor visitante sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa.
  •  Dicha acta supone· el inicio de un procedimiento sancionador cuyo conocimiento y resolución corresponde al Director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Treball, Afers Socia_ls i Families de la Generalitat  de Catalunya […]”

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB instem novament a l’Equip de Govern a que s’acabi amb pràctiques de contractació que clarament se situen fora de la legalitat i que afecten negativament a tota la UAB.

Secció sindical de CGT a la UAB

Les universitats públiques catalanes volen negociar la implantació de l'EPIF amb les seccions sindicals "amigues"

Des de la Confederació General del treball (CGT) ens hem assabentat que les set universitats públiques catalanes han denunciat a CCOO i UGT per haver exigit la pròrroga automàtica del quart any de contracte contemplat a l’Estatut del personal investigador en formació ( l’EPIF), el que podria ser una estratègia de les universitats públiques catalanes per negociar les condicions per l’aplicació de l’EPIF amb aquelles seccions sindicals relacionades amb la patronal, allunyant de la negociació col·lectiva a la CGT, secció sindical que ha defensat i donat suport a la aplicació del quart any de contracte de l’EPIF.

Davant d’aquesta situació, ens preocupa que la negociació es duga a terme entre rectors i sindicats que han tingut en les seues llistes almenys a un dels rectors que anirà a la negociació col·lectiva. Per exemple, la professora Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, figurava a les llistes de CCOO de la UAB l’any 2015, juntament amb altres membres del seu equip rectoral. La negociació col·lectiva en aquestes condicions podria generar un conflicte d’interès, facilitant un doble discurs que ja vam veure a la UAB, mentre CCOO UAB enviava missatges als treballadors defenen quatre anys de contractes PIF, en les negociacions amb el equip rectoral defenien tres anys de contractes amb aplicació de l’EPIF, justificant aquesta incongruència en “la defensa del drets e interessos del conjunt de personal de la UAB”.

Secció sindical de CGT-UAB

Nòmines PI

Aquest mes d’octubre s’ha aplicat l’increment retributiu contemplats en l’EPIF al personal predoctoral de la UAB, juntament amb els endarreriments. Malgrat que en general s’està fent de forma correcta, hem detectat certes irregularitats. Aquestes irregularitats consisteixen essencialment en el pagament de salaris d’anys anteriors, quan tocaria pagar el de tercer o quart any.

Per tal de comprovar si el pagament de la nòmina s’ha efectuat de forma correcta, instem als PIF a revisar la nòmina d’octubre per veure si tot és correcte. Per revisar la nòmina, aneu a la intranet de la uab -> Gestions -> Gestions Personals -> Retribucions -> Nòmines. El sou base mensual brut correcte seria:

1r i 2n any: 1347,25 (12 pagues) o 1154,78 (14 pagues)

3r any: 1443,48 (12 pagues) o 1237,27 (14 pagues)

4rt any: 1804,36 (12 pagues) o 1546,59 (14 pagues)

No només això, quan el contracte d’investigador predoctoral de 3 anys està a punt d’expirar, la UAB ha d’enviar el document de pròrroga de contracte. Si no l’envia, caldrà que el reclameu.

Si detecteu qualsevol error en la vostra nòmina, contacteu amb la UPAC per tal que el corregeixin.

Secció sindical de CGT-UAB

CAP DONA MÉS ASSASSINADA

Prou Violències! Per tu, per nosaltres, per totes

MANIFESTACIÓ AVUI 25N 18:30h JARDINETS DE GRÀCIA

Des de la CGT, un any més, tornem a alçar la veu contra qualsevol tipus d’agressió per qüestió de gènere. Des de l’any 2013, ja són més de mil dones assassinades al nostre país i milions al món. Aquesta massacre encara no es diu pel seu nom: TERRORISME MASCLISTA.

Assassinats que són permesos per un Estat masclista i patriarcal, que ens veu a les dones com objectes a explotar en tots els àmbits de la vida. Un sistema patriarcal que deixa al carrer els assassins, que havent violat i assassinat les dones estan en llibertat i exercint la seva professió.

Dones que pateixen maltractaments, que també estan vivint el maltractament institucional per part del sistema judicial, i que veuen com a única sortida el suïcidi en no aguantar més la pressió, les amenaces i l’assetjament. Les seves morts no  computen com assassinats per aquest Estat i sistema, tan culpables com el mateix assetjador, permetent que això succeeixi impunement.

Menors que també són víctimes dels feminicidis o deixats i deixades en situació de desemparament i que tampoc es comptabilitzen com a víctimes de la violència de gènere.

Ens presenten cada dia, com una cosa quotidiana, que vagin sortint “manades” de violadors i agressors, fent a més, al·lusió a la culpabilitat de la víctima (no es va defensar, no portava la roba adequada, era tard…). No volem haver de defensar-nos, no volem tenir por. Volem viure lliures i tranquil·les.

Des de la CGT proposem unir les nostres forces contra aquesta xacra que ens està matant. Fem una crida a la mobilització social i a l’organització, per continuar lluitant tots els dies plantant cara, amb fermesa, a aquest sistema neoliberal, capitalista, patriarcal i masclista que considera les dones poc més que un objecte sexual a la seva plena disposició.

Davant qualsevol agressió: Acció directa i autodefensa, sense por, sense sentiment de culpa.

CONTRA TOT ABÚS DE PODER
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES AUTOORGANITZACIÓ
S, LLIURES I COMBATIVES!!

CGT – UAB

La CGT porta el Govern i les universitats catalanes al TSJC

La CGT de Catalunya hem presentat presentem aquest matí, davant el TSJC, una demanda de conflicte col·lectiu contra les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat per incompliment de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

Queda al marge d’aquesta demanda la Universitat Autònoma de Barcelona, que el mes de juny va haver de pactar amb CGT l’aplicació de l’EPIF després de mobilitzacions i vagues.

Tant el Síndic de Greuges, en una actuació d’ofici iniciada el maig, com Inspecció de Treball (arran d’una denúncia també de CGT), han exposat interpretacions legals similars a les nostres a les mateixes universitats. Aquestes, en canvi, s’han negat a aplicar l’actual marc legal.

És en aquest context que la CGT ha decidit fer un pas endavant per desbloquejar la situació presentant aquest conflicte col·lectiu.

Des de fa mesos, des de la CGT i el col·lectiu Doctorandes en Lluita hem emplaçat reiteradament a les diferents universitats catalanes a l’aplicació del Reial Decret 103/2019 sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) vigent des del 16 de març del 2019. Fruit de diverses mobilitzacions i lluites dels i les investigadores predoctorals i del conjunt del personal docent i investigador organitzades per CGT i Doctorandes en Lluita s’ha aconseguit que progressivament les diferents universitats hagin aplicat els increments salarials que estableix el Reial Decret. En canvi, totes les universitats públiques s’han mantingut fermes en no aplicar la pròrroga d’un quart any dels contractes predoctorals (recollits en la forma de Personal Investigador en Formació, PIF), tal com indica la normativa. Aquest fet aboca a centenars d’investigadors/es predoctorals  cada any a acabar la seva recerca cobrant l’atur, fet que suposa un frau a llei. Únicament la Universitat Autònoma de Barcelona, arrel d’un acord signat amb CGT el passat 4 de juny en el marc de la negociació de la resolució d’una vaga, està complint aquest aspecte de la normativa. Veure aquí i aquí (text acord a la UAB).

Aquesta situació, que ha persistit després de nombrosos requeriments de CGT, de les persones afectades i d’alguns comitès d’empresa, ha motivat que la CGT presenti aquest dijous 21 de novembre al matí un conflicte col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En el conflicte col·lectiu es denuncia les universitats i el Govern per la seva inaplicació de la pròrroga de quart any de contracte, ja sigui en la contractació per part de les universitats, com en el finançament de la mateixa contractació, que el govern desenvolupa en el seu programa d’ajuts a contractes FI (de formació d’investigadors).

La interposició del conflicte col·lectiu arriba després d’una denúncia interposada el 30 de juliol passat també per CGT davant de Inspecció de Treball contra les universitats que no apliquen l’EPIF. En el marc de les diligències iniciades en motiu d’aquesta denúncia, la mateixa Inspecció de Treball ha comunicat a les parts que les universitats estan obligades al compliment del Reial Decret 103/2019 i, en especial, de la pròrroga d’un quart any dels contractes d’investigadores i investigadors predoctorals que encara estan desenvolupant les seves tesis doctorals. Ha informat també de la previsió d’importants sancions en el cas d’incompliment d’aquest aspecte.

Segons sabem des de CGT, les universitats i el Govern són perfectament conscients de l’obligació de la pròrroga del quart any dels contractes. Així mateix, són plenament coneixedores que el seu incompliment deixa treballant sense contractes a centenars d’investigadors a Catalunya, investigadors que es troben en la fase més rellevant de la seva carrera i duent a terme recerca d’alt impacte científic i social. Considerem que els endarreriments en aplicar la normativa responen a una voluntat d’escatimar recursos econòmics encara que sigui a canvi de malmetre la qualitat de vida, ja de per si precària, dels joves investigadors. Uns recursos econòmics que el Govern, amb Pere Aragonès al capdavant, es nega a deixar anar per contribuir a resoldre el problema.

Per aquesta raó, la demanda no és més que una altra passa en la lluita que des del Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la CGT duem endavant per la dignificació de les condicions de treball a les universitats públiques.

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL

COL·LECTIU DE DOCTORANDES EN LLUITA

Reclamem diners per aplicació de l’EPIF!

El passat mes de setembre des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya vam presentar un recurs de reposició contra les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts de contractació FI 2020 de la Generalitat de Catalunya, en entendre que el seu redactat establia una durada màxima dels contractes de Personal Investigador en Formació de 3 anys fet que contradiu l’Estatut del Personal Investigador en Formació que contempla que els contractes d’investigadors/es predoctorals poden ser prorrogats fins a 4 anys.

Aquesta setmana hem rebut la resposta de la Generalitat (la podeu consultar aquí) on, malgrat desistir el nostre recurs, ens dóna la raó en reconèixer que els contractes es poden prorrogar fins a 4 anys i argumenten que la convocatòria FI concedeix ajuts a la contractació, tot desvinculant la durada d’aquests ajuts (un màxim de 3 anys) de la durada dels contractes (un màxim de 4 anys). Per tal de clarificar aquest aspecte, modifiquen el redactat de la convocatòria. Ens donen, doncs, la raó.

No obstant, la solució no és satisfactòria per a nosaltres. Finançant només 3 anys de contracte, la convocatòria FI deixa a les universitats la responsabilitat de cobrir el 4rt any. En un context de congelació dels pressupostos als nivells ja retallats de l’any 2017 aquest fet és inadmissible. És per això que Doctorands en lluita i CGT aquest dijous 14 de novembre asseiem a responsables del Departament d’Universitats i Empresa i del Departament d’Economia per resoldre un increment de la dotació a les universitats que permeti fer front a les obligacions que es deriven de l’aplicació íntegra de l’EPIF.

Us animem a assistir a la concentració que acompanyarà la reunió. Hi ha en joc el present i futur dels i les investigadores predoctorals i, també, d’unes universitats molt maltractades després d’anys de retallades. Aquesta lluita ens interpel·la a totes.

I la guanyarem!!!

Ens veiem aquest dijous, 14 de novembre, a les 16:30h, al Passeig Lluís Companys, 23 (a prop de Renfe Arc de Triomf)

Secció sindical de CGT-UAB

Defensem l’EPIF. Defensem les universitats. 14-N a Via Laietana

 

El proper dijous hi haurà una nova reunió entre membres de Doctorands en Lluita i de CGT a la Direcció General d’Universitats (DGU). En aquesta ocasió hi assistiran, a petició nostra, representants del Departament d’Economia de la Generalitat. L’objectiu és desbloquejar el pressupost de les ajudes FI a la contractació d’investigadors/es predoctorals per tal que contemplin també cobrir el 4rt any de contracte, seguint el que marca l’EPIF. Exigim que la Generalitat cobreixi íntegrament els 4 anys de contracte i que no traslladi a les universitats, que ja fa anys tenen un pressupost retallat, el cost del 4rt any dels contractes. Un 4rt any de contracte que instàncies independents, com Inspecció de Treball, ja estan manifestant que és d’aplicació obligatòria en els supòsits que contempla l’EPIF.

Aquesta lluita la guanyarem i cridem a tothom a participar-hi. Hi ha en joc la universitat i la recerca públiques.

Tothom aquest dijous 14-N, a les 16:30h, a la DGU (Via Laietana 2, Barcelona)

Secció sindical de CGT a la UAB

Solidaritat amb el Personal Investigador en Formació. Concentració a la Direcció General d’Universitats

Demà, des del col·lectiu de predocs, tenim negociació amb la DGU per decidir l’aplicació de l’EPIF a les universitats públiques catalanes (veure més detalls de la situació que patim aquí). Convoquem concentració a fora per donar suport a la negociació. És molt important la màxima assistència. Els detalls de la convocatòria:

Dia: Dimarts 22 octubre.
Hora: 16:00
Lloc: Via Laietana 2 (Direcció General d’Universitats)
Com arribar: Metro Jaume I o Barceloneta. Bus parada Via Laietana – Correus.

Aturem la repressió, construïm la llibertat Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT-Catalunya

Fa uns dies la sentència del Tribunal Suprem, que a banda de les condemnes també aplana el camí a un enduriment legal de la repressió, va encendre l’espurna. Una espurna que ha pres unes dimensions que ningú s’imaginava. Les manifestacions i les accions de resistència activa al carrer contra les agressions cada vegada més brutals dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional mostren com milers i milers de persones no es conformen en observar, passivament, com es construeix un règim cada vegada més autoritari al seu voltant.

Les banderes estan passant a un segon pla. Això va de llibertat, de ràbia davant el rearmament repressiu i també va de nosaltres. Una generació, que té tot el futur per endavant, s’ha alçat. Ha dit que n’està farta de ser instrumentalitzada per la política institucional. Que està farta de no veure un futur digne en aquest món. I s’enfronta activament als governs català i espanyol, els mateixos que des de fa anys ens retallen serveis públics i drets laborals. També els darrers esdeveniments ens mostren com, en la criminalització i repressió d’aquesta, els dos governs van de la mà.

En aquest context, els i les anarcosindicalistes no ens podem quedar a casa com a simples espectadors. Una darrera l’altra, moltes seccions sindicals, sindicats i federacions territorials de la CGT de Catalunya han anat fent públiques crides a la mobilització activa i a la lluita per frenar la repressió i en defensa de la llibertat. Com a llibertàries i llibertaris, sempre hi som a les lluites contra l’autoritarisme repressiu del poder, defensant les llibertats.

Per tot això, fem pública la següent crida:
1- A participar activament a les mobilitzacions i a la resistència al carrer. Lluitem contra aquest sistema polític que des de fa dècades ens mutila els nostres drets com a persones i com a treballadores i treballadors. Aquestes mobilitzacions fa dies que duren i demà tenen una cobertura de vaga general convocada per la I-CSC i la IAC. Recordem als nostres afiliats/des que és el nostre dret afegir-nos-hi, fins i tot si no l’hem legalitzat nosaltres ni cap sindicat del nostre centre de treball. Però també avisem que la lluita continuarà més enllà del divendres.
2- A no deixar-nos instrumentalitzar per les organitzacions afins al govern català. La lluita actual és tant contra el govern de l’Estat com contra el de Catalunya. En definitiva, és una lluita contra una classe política que des de sempre ens limita la possibilitat d’autogestionar la nostra vida.
3- Als companys i companyes anarcosindicalistes de la resta de l’Estat, els animem a afegir-se, com ho estem fent nosaltres, en aquesta lluita per enderrocar el Règim del 78. Només així podem guanyar.

Ens hem posat en marxa. Aturem la repressió i construïm la llibertat.
Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT-Catalunya

Contra la repressió. Fora les forces policials de la UAB

En un escenari amb el rerefons dels gravíssims fets que s’estan produint arreu, amb reiterades accions de brutalitat policial, denunciem la situació que es va viure ahir al Campus de la UAB amb l’entrada de la BRIMO dels Mossos d’Esquadra (veure aquí) així com la presència creixent i continuada de cossos policials i para-policials en les instal·lacions universitàries amb la connivència de la Rectora i del seu Equip de Govern. Com a secció sindical expressem el nostre rebuig a qualsevol resposta de caràcter repressiu i, per tant, a l’entrada de la BRIMO i de qualsevol altra força policial al Campus, sigui quin sigui el pretext que esgrimeixi la Rectora.

 Secció sindical de la CGT-UAB