Investigadores i investigadors d’”alt nivell” amb contractes de pràctiques a la UAB?

Fa temps que hem sentit, de manera reiterada, per part dels successius equips de govern l’aposta de la Universitat Autònoma de Barcelona per atraure investigadores i investigadors tant emergents com consolidats de cara a enfortir la recerca. El que no ens podíem imaginar és que a aquests investigadors i investigadores la Universitat Autònoma de Barcelona els faria un contracte en pràctiques, amb el codi 420 del Servicio Público de Empleo del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Es repeteix una pràctica denunciada també per la nostra secció sindical el febrer de fa dos anys, en aquella ocasió aplicada al personal Investigació en Formació.

L’any 2017 la UAB es va veure obligada a rectificar. No obstant, per sorpresa nostra, sembla que només ho va fer en els contractes de PIF. En molts altres casos, que havien quedat lluny de les denúncies sindicals, la UAB ha preferit seguir utilitzant contractes de pràctiques per figures tals com: investigadors/es Juan de la Cierva, investigadors/es Ramón y Cajal, investigadors/es Marie Curie, investigadors/es postdocs de la UAB, directors/es d’investigació i investigadors/es distingits, entre d’altres.

A tall informatiu podem confirmar que altres institucions, com ara el CSIC i la Universitat de València, estan utilitzant per a figures similars contractes d’obra i servei (model 401) que suposen un major reconeixement de drets per al treballador/a.

contrace_pràctiques

Quins prejudicis comporta aquesta situació per al treballador/a?

A banda de la degradació del reconeixement legal de la pròpia activitat laboral, que es vincula a un procés d’aprenentatge després d’anys de dedicació a la recerca,

 1. Suposa la pèrdua de la indemnització a la finalització de contracte.
 2. Comporta limitacions en l’obtenció de la targeta sanitària europea.
 3. Es perd la possibilitat de demanar un contracte indefinit en aquells casos on hi ha encadenament de 2 o més contractes durant 24 mesos dels darrers 3 anys.

Quins beneficis pot buscar la UAB en la utilització fraudulenta d’aquest tipus de contracte?

A banda de posar traves en la possibilitat d’estabilització del treballador/a per encadenament de contractes, els contractes de pràctiques comporten importants bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social. És a dir, la UAB deixa de pagar milers d’euros per a cada treballador contractat amb aquesta modalitat a la Seguretat Social en una època en que reiteradament se’ns informa de la seva descapitalització.

Des de la secció sindical de CGT de la UAB exigim a l’equip de govern que, amb caràcter immediat, corregeixi aquesta situació, doni les oportunes explicacions als treballadors/es afectades, al Comitè d’empresa i al conjunt de la comunitat universitària. En paral·lel, estem estudiant emprendre possibles accions legals si això no succeeix. Igualment, ens posem a la disposició de tots els afectats i afectades per a qualsevol reclamació al respecte.

 

Secció sindical de CGT-UAB

Anuncis

28 de MAIG, VAGA DEL PDI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

Aquesta setmana la Confederació General del Treball (CGT) hem presentat un preavís de vaga per al proper 28 de maig per a tot el personal docent i investigador (PDI) de totes les universitats públiques catalanes. Una convocatòria que també hem fet extensiva a tots i totes les investigadores predoctorals del CSIC. Ens adrecem a tu per explicar-te, breument, la convocatòria de vaga.

Qui convoca i d’on surt la convocatòria de vaga

Ja fa temps vam informar de l’aprovació del Reial Decret 103/2019, sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (l’EPIF). També hem anat informant de la convocatòria de diferents assemblees de PDI a la UAB. A altres universitats catalanes s’han realitzat assemblees similars (com a la UdL o a la UB) o se’n realitzaran properament (UdG, UPF, etc). Des de la CGT, assumint que les assemblees de treballadores i treballadores, en aquest cas PDI, són espais plenament democràtics, hem legalitzat la convocatòria de vaga per a totes les universitats catalanes i el CSIC.

Què demana la vaga?

La vaga demana respecte pels treballadors i treballadores de les universitats públiques i, en concret, el PDI. Proclama de forma clara i inequívoca que ja estem farts i fartes de tanta precarietat laboral, una precarietat que és estructural en la majoria de contractes del PDI, de la nostra recerca i de la nostra activitat docent. En concret, la vaga es planteja per exigir a les universitats, CSIC i a les administracions públiques l’aplicació immediata de les mesures que contempla l’EPIF i que aquesta aplicació no es faci en detriment d’altres sectors del PDI ni amb càrrec als grups de recerca. En paral·lel es planteja que els llocs de treball del PDI, un increment salarial per al professorat associat, una major obertura de professorat i que hi hagi un increment del pressupost públic de les universitats per fer front a aquestes mesures.

Octaveta PIF

Perquè cal aplicar l’EPIF?

L’EPIF és un Reial Decret i la seva aprovació obliga a les universitats i institucions de recerca a aplicar-lo de forma immediata. No és justificable que les universitats argumentin la seva situació econòmica per no reconèixer uns drets emparats legalment dels seus treballadores i treballadors. L’aplicació de la pròrroga d’un quart any als contractes de PIF reconeix una situació de fet, que la majoria de tesis doctorals s’acaben després dels 3 anys de contracte predoctoral, amb els i les seves autores cobrant l’atur en el millor dels casos. Un quart any de contracte de PIF suposa també una clara millora per a la totalitat dels grups de recerca de la UAB, que rebran un increment dels seus recursos de recerca i disposaran de més garanties per a completar les tesis doctorals.

Fem una crida al conjunt del PDI a difondre i participar activament en la vaga del 28 de maig. Fem una crida a l’Equip de Govern de la UAB a afegir-se a les reivindicacions justes del PDI i acompanyar-nos a exigir a les administracions públiques els recursos econòmics per aplicar les mesures plantejades i, en general, per revertir les nefastes conseqüències de tants anys de privatitzacions i de retallades en la recerca, en la docència i en els i les treballadores de la UAB.

 

Secció sindical de CGT-UAB

ERO’s encoberts i degradació de les condicions de treball a la UAB

El proper dia 30 de maig hi ha convocat un Claustre Extraordinari de caràcter monogràfic sobre la “Situació econòmica de la Universitat: Accions a portar a terme.”

Tenim constància que la Rectora i el seu Equip de Govern pretenen trobar suport a una sèrie de mesures que incidiran negativament en les condicions laborals del personal de la UAB.

Malgrat que part de la responsabilitat de la greu situació econòmica en la que està immersa la UAB està vinculada a la gestió de l’Equip de Govern, ja han començat a aplicar-se, amb la connivència de l’Equip, una sèrie de mesures que afecten negativament les condicions laborals.

És el cas de la Facultat de Traducció, on per al curs 2019-2020 es pretén forçar un increment en la dedicació docent del professorat a temps complert per tal de no haver de renovar contractes de professorat precari, o de la Facultat d’Economia i Empresa, on s’ha desprogramat part de l’oferta docent del curs vinent, per justificar l´acomiadament de professorat precaritzat per estalviar-se costos.

Instem a la Rectora i al seu Equip de Govern a que en lloc d’aplicar mesures lesives sobre el personal de la UAB actuï d’una vegada sobre l’entramat de Fundacions i corporacions ad hoc en benefici d’uns pocs, i a la vegada que acabi amb l’escenari actual de precarització creixent i d’instrumentalització de la docència. Alhora, instem a que actuï de manera més decidida sobre  el Govern de la Generalitat per tal d’obtenir el finançament necessari per dur a terme les activitats ordinàries de qualsevol universitat pública, que com a tal mereix un suport econòmic adequat.

I si no té capacitat per fer front als interessos privats o plantar cara al Govern, o no te la voluntat per fer-ho, que dimiteixi.

La convocatòria d’una vaga per al proper 28 de maig, ens involucra a tothom a la UAB, no únicament al professorat precaritzat, i no només per solidaritat amb el PDI en Formació o amb el Professorat Associat. Les deficients condicions del nostre treball, la sobrecàrrega docent, el risc d´acomiadament a curt termini, la pèrdua de perspectives de futur o el incompliment de una ja molt poc rigorosa legislació sobre drets laborals ens afecta en tots els casos. Sense oblidar que al mateix temps l´alumnat es veu davant la pèrdua de qualitat a les titulacions públiques amb l´increment de grandària del grups o amb la impossibilitat d’accedir o de continuar amb els seus estudis.

Per  les nostres condicions laborals, per mantenir els llocs de treball, per reclamar una universitat accessible a tothom i amb nivells reals de qualitat… fem vaga el proper 28 de Maig, i reclamem que l’Equip de Govern de la UAB sigui al costat de la part majoritària de la comunitat universitària.

Secció sindical de la CGT a la UAB

Properes accions professorat associat

Companyes, companys,

Us reenviem la següent informació de les plataformes i assemblees de professorat associat:

_____

Companyes, companys:

La situació laboral de gran part del professorat associat és la viva imatge de la precarietat a la universitat pública catalana: tot i fer una part importantíssima de la docència, i sovint d’assignatures estructurals, patim any rere any l’encadenament de contractes temporals, sous baixos, l’obligació de tenir altres feines, que no se’ns reconegui econòmicament la recerca i unes nul·les perspectives de promoció a la carrera acadèmica. Per lluitar contra aquesta situació, des de les assemblees d’associats i associades de diverses universitats hem començat a organitzar-nos més i millor; per això ens vam trobar el dissabte 27 d’abril a Barcelona. L’objectiu va ser compartir la situació en què estem les associades a cada universitat, tant a nivell laboral com de reivindicacions, i debatre i aconseguir estratègies conjuntes entre totes les universitats per combatre i escombrar la precarietat en què ens trobem i aconseguir la regularització de la nostra situació laboral.

Reunits, doncs, en assemblea, el dia 27 d’abril, vam decidir que començaríem una estratègia de lluita amb les següents reivindicacions comunes:

 1. Exigim la regularització del professorat associat estructural assegurant-ne la seva continuïtat a la universitat i la seva dignitat laboral.
 2. Exigim l’augment salarial immediat de tot el professorat associat mentre no es resolgui la seva regularització.
 3. Exigim que no es produeixi ni un sol acomiadament encobert del professorat associat.

Convoquem, així, a tots els mitjans de comunicació aquest 15 de maig de 2019 a les 11.00 del matí davant la Direcció General d’Universitats (Via Laietana, 2)

per ampliar tota la informació sobre aquest nou camí de lluita que emprenem el professorat associat de les universitats catalanes.

Us informem, també, que en els pròxims dies el professorat associat de les diferents universitats farà les següents accions i activitats:

 • Universitat de Barcelona. 15 de maig: Concentració a les 9.00 del matí a la UB a les portes de la Central (Plaça Universitat).
 • Universitat de Girona. 15 de maig: Accions informatives a les aules.
 • Universitat de Lleida. 15 de maig: Classes al carrer a les 19.00 de la tarda a la Plaça de Víctor Siurana (Facultat de Lletres, Rectorat).
 • Universitat Politècnica de Catalunya. 15 de maig: Concentració a les 9 del matí a les portes de Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona  (Avinguda Diagonal, 649) i de  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (Carrer de Pere Serra, 1-15, Sant Cugat del Vallès)
 • Universitat Rovira i Virgili: Juny. Assemblea de precàries.
 • Universitat Autònoma de Barcelona. 14 de maig: Assemblea de professorat associat a les 15.00 a la Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats (Plaça Cívica)

SALARI DIGNE, ESTABILITAT I FUTUR!!!!

Plataformes i assemblees d’associats

________

 Secció sindical de CGT-UAB

Comunicat arran de la vaga estudiantil dels dies 9 i 10 de maig

Des de la CGT a la UAB ens reiterem en els arguments exposats arran de anteriors convocatòries de vagues estudiantils relacionades amb la insuportable pujada de taxes a les Universitats a Catalunya (Comunicat del 28 de Febrer de 2017: https://cgtuab.wordpress.com/2017/02/28/en-defensa-de-la-universitat-publica/)

Seguim igual. Els darrers anys hem vist com la UAB i la resta d’universitats públiques catalanes, han perdut gran part del finançament que rebien l’any 2010 de la Generalitat. En aquella època vivíem una situació que, ni de lluny, era òptima. Amb recursos per sota la mitjana de la UE, ens trobàvem en plena implementació de l’anomenat Pla Bolonya. En comptes d’incrementar els recursos públics de les universitats, els successius governs catalans els han minoritzat de manera salvatge. Les conseqüències les patim tant nosaltres, els i les treballadores del PDI i del PAS, com les i els estudiants: reducció de les inversions en infraestructures, en actualització d’equips, programari i biblioteques, retallada brutal de plantilles, principalment de professorat, sobrecàrregues laborals, precarització de plantilles, en particular dels sectors mes febles, de  professorat i personal investigador en formació i de professorat associat. Tot plegat mentre han augmentat de manera alarmant les taxes universitàries (més del 150% des del 2008) i les activitats privades dins de les universitats.

Des de CGT-UAB pensem que hi ha motius de sobres per a mobilitzar-nos el conjunt de la comunitat universitària. En aquest sentit, considerem que la convocatòria de vaga estudiantil avui i demà,  dies 9 i 10 de maig, és una conseqüència lògica de la deriva que han pres les universitats i un intent per a revertir-la. És socialment urgent i indispensable rebaixar de manera significativa el preu dels estudis universitaris que, actualment, dificulta a alumnes de la classe treballadora poder completar, o fins i tot iniciar, els seus estudis universitaris. Igualment és necessari rescabalar les universitats del saqueig que, com a mínim en alguns espais, estan patint a mans d’activitats privades: cessió d’espais i franquícies a empreses privades, privatització d’espais docents, cessió d’una part de la política d’ajuts a l’estudi a entitats financeres, i un llarg etcètera.

Des de CGT-UAB considerem que cal fer un gir de 180 graus a les polítiques que involucren el model de taxes de serveis públics encaminades a beneficiar a les classes socials altes i, a l’àmbit universitari, a promoure una elitització dels estudis superiors. No creiem que sigui suficient reclamar una rebaixa d’un percentatge de les taxes, si no és, com a mínim, per anivellar els costos de les universitats catalanes amb els de les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, o millor encara, amb els de les universitats dels altres estats de la UE. Però això és tan sols un mínim, perquè reclamem un replantejament del sistema educatiu en el seu conjunt, per permeti que la classe treballadora no quedi apartada de la universitat, sinó que sigui prioritzada en les vies d’accés. Creiem imprescindible facilitar la formació a estudiants de classe treballadora des dels primeres etapes en l’ensenyament, eradicant els privilegis que comporta la mercantilització d’escoles i instituts, i la promoció que reben les formes d’estudi classistes i els que es beneficien d’elles, així com recuperar l’opció de compatibilitzar estudis i treball, que l’aplicació del Pla Bolonya ha relegat.

Així mateix, denunciem el procés de mercantilització de les universitats públiques per la via de crear entramats empresarials dels quals és lucra també una part del professorat. Aquest procés ha comportat, entre d’altres efectes, un augment exponencial en l’oferta de mestratges i graus a preus no subvencionats, amb la conseqüent selecció econòmica de l’alumnat. També ha generat un desviament de recursos públics cap a fundacions i altres ens jurídics que s’han anat creant a les universitats a fi de facilitar la depredació de recursos en benefici d’una minoria, tal com també passa amb la sanitat. La situació financera de la Universitat s’ha ressentit també amb tot això.

Des de CGT-UAB fem una crida a totes les treballadores i treballadors de la UAB, tant PDI com PAS, a construir cada dia la defensa de la UAB com una universitat pública i compromesa socialment. La vaga d’estudiants és una protesta que persegueix aquests objectius.

Secció Sindical de CGT a la UAB

 

 

Assemblea de tot el professorat associat de la UAB

Companyes i companys,

El passat dissabte 4 de maig es va fer una trobada de professorat associat de les universitats públiques catalanes per posar en comú la situació del col·lectiu a cada universitat i valorar les possibles estratègies a seguir per aconseguir una millora de les condicions de treball i una regularització d’aquesta figura contractual, utilitzada de manera abusiva per cobrir llocs de treball estructurals. Van participar a la trobada col·lectius de professorat associat organitzat de la Universitat de Barcelona, la Politècnica, la Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida.

Les persones de la Universitat Autònoma presents a la trobada van creure necessari impulsar un espai d’aquest tipus a la nostra universitat, per valorar la nostra situació concreta i les possibles accions a realitzar. És per això que s’ha convocat una assemblea de tot el professorat associat de la UAB el proper dimarts, 14 de maig del 2019 a les 15h, a la Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats (a la primera planta del bar de la plaça Cívica), a la qual us animem a participar.

CGT UAB

Imatge

Aquesta tarda taula rodona sobre precarietat a la UAB

Pel respecte dels drets del PDI més precari, la UAB ha de complir l’EPIF

Arran de la recent publicació de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), des de CGT-UAB volem fer una sèrie de valoracions sobre un dels principals punts regulats per aquest reial-decret (RD 103/2019), la pròrroga del contracte.

Tal i com diu el decret:

Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente (…) Cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente,

De tal manera, l’EPIF especifica que els contractes de duració inferior a 4 anys (a la UAB són els contractes de PIF de la pròpia universitat i la convocatòria FI de la Generalitat) seran prorrogables automàticament fins a 4 anys, sempre que el treballador o treballadora tingui intenció de continuar desenvolupant les seves tasques. S’acaba, així, amb la contradicció que es presenta avui en dia en què, segons quina és l’entitat que concedeix la beca, el temps per realitzar una mateixa tasca, el doctorat, és major o menor.

Des de CGT-UAB exigim que, tal i com es dicta al decret, s’apliqui l’increment de duració del contracte de forma immediata, incloent els contractes vigents (RD 103/2019; Disposició derogatòria única i disposició final cinquena). Com és àmpliament conegut, fer una tesi amb només 3 anys de contracte és terriblement complicat, abocant a la doctoranda o doctorand a continuar la seva elaboració mentre es cobra el subsidi d’atur o, fins i tot sense cap mena de retribució. Aquest fet, a part de suposar un frau de llei, és tan sols una cara més de l’explotació laboral del personal investigador en formació.

La demanda de l’extensió de contracte fins a 4 anys dels PIF, no és res forassenyat, sinó que significa senzillament tornar a la situació anterior al 2013, l’any en què es va retallar la duració de les beques PIF a 3 anys, com són ara mateix, amb el consegüent perjudici a la qualitat de la recerca.

Així mateix, també volem assenyalar que l’EPIF implica un increment significatiu del salari: estableix un sou de 16.127 euros els dos primers anys, 17.279 el tercer any i 21.533 l’últim any. La denegació del quart any de pròrroga per a PIF i FI, a part de ser una flagrant il·legalitat, suposaria la privació no només d’un any de salari, sinó del més elevat, a un conjunt de treballadors i treballadores que ja pateixen una situació prou precària.

Des de CGT-UAB lluitarem perquè s’apliquin els increments salarials contemplats en l’EPIF, així com la pròrroga per contractes inferiors a 4 anys, sense descartar cap via per tal d’aconseguir aquestes reclamacions. Restem a la disposició dels treballadors i les treballadores que necessitin suport jurídic i organitzatiu per a les seves reclamacions.

Finalment, fem una crida al conjunt de treballadores i treballadors de la UAB, i en especial al PDI, a solidaritzar-se amb la lluita d’un dels sectors més precaritzats de la universitat pública i fer pressió per tal d’aconseguir un salari digne i unes condicions laborals justes en el col·lectiu que representa la base social investigadora de la universitat.

Secció sindical de CGT-UAB

Feixisme i repressió? Ni a la UAB ni enlloc

Avui hem tornat a veure el campus de la nostra universitat ple d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Avui, novament, els hem vist protegint actituds feixistes davant la legítima protesta de qui considera que les universitats també han de ser espais lliures del feixisme. Des de la CGT a la UAB sempre hem defensat la llibertat d’expressió, però també sempre ens hem oposat al totalitarisme, a la intolerància i a qui defensa o permet el feixisme. Enguany, que fa 90 anys de la victòria feixista a casa nostra, sembla ser que és imperiosament urgent recordar-ho. En aquest sentit, deplorem el comunicat fet públic per l’equip de govern arran dels fets ocorreguts al campus. Un comunicat ambigu on, bàsicament, s’assenyala als i les antifeixistes. En canvi, no identifica a qui ha organitzat un acte d’apologia de l’extrema dreta a la UAB amb l’exclusiva finalitat de pertorbar la vida al Campus, sortir als mitjans de comunicació i tractar d’arreplegar un grapat de vots competint amb altres partits d’extrema dreta.
Des de la secció sindical de la CGT-UAB fem una crida al conjunt de la UAB, i en especial als i les seves treballadores, a defensar el nostre lloc de treball i el conjunt de l’àmbit acadèmic com un espai lliure del feixisme. Al mateix temps, exigim més contundència i valentia a l’Equip de Govern de la UAB en combatre la utilització de la nostra universitat amb finalitats electoralistes per part d’una dreta cada vegada més extrema.

La docència del Personal Investigador en Formació (PIF) també existeix

Ens acostem al període en que les facultats, departaments i coordinacions de titulació comencen a planificar la programació del curs vinent, en aquest cas el 2019-2020. Des de fa anys a moltes titulacions una part de la docència la realitzen persones que tenen una beca o un contracte dins d’aquest ventall tant ampli que engloba el Personal Investigador en Formació (PIF). Com a CGT-UAB ja fa temps que ens hem posicionat en contra la utilització de mà d’obra mal pagada per cobrir tasques de docència, sovint estructural, a la universitat i ho reiterem. No obstant, donat que és una pràctica habitual traslladar docència al PIF i atès al fet que algunes de les convocatòries (com els contractes FPU) obliguen a la persona contractada a realitzar-la, considerem essencial fer aquest recordatori:

1) Les persones PIF són part del PDI de la UAB.

2) Tota la docència assignada al PDI de la UAB ha de quedar reflectida al seu pla docent individual i al del departament. Aquest aspecte és especialment important el en PDI jove, ja que si no és així no quedarà reflectida en la seva fulla de serveis i no tindrà cap efecte de cara a posteriors processos d’acreditació i de reconeixement curricular

3) La càrrega docent de les persones PIF no pot superar el màxim establert per la normativa de la UAB, de l’EPIF i de les diferents convocatòries. Per norma general no pot ser de més de 6 crèdits. A banda, en molts casos la realització de tasques docents és voluntària. En aquest darrer cas, si alguna persona es veu obligada o condicionada per algú a acceptar fer docència ho pot denunciar a través nostre.

4) Arribat el cas, com la resta del PDI les persones PIF han de poder conèixer i planificar la seva càrrega docent amb el temps suficient per a realitzar una docència de qualitat.

Fem una crida a les diferents instàncies de la UAB a ser vigilants en aquests aspectes. Igualment ens oferim a tot el PDI de la UAB, i en especial a aquelles i aquells en situació de PIF, a ajudar i ser una eina de lluita en la defensa dels drets com a treballadores i treballadors.

Secció sindical de CGT-UAB