Tag Archives: Precarietat; anticapitalisme; desigualtat; instrumentalització de la universitat; corrupteles

Sobre el MDA de l’executiva neoliberal de la UAB: caigui qui caigui

Com sabeu, l’Equip de Govern vol imposar un nou model de dedicació acadèmica en el qual s’introdueixen una sèrie de mesures lesives per al PDI. Entre d’altres, l’Equip de Govern pretén que el PDI cobreixi a títol gratuït baixes per malaltia de curta duració, així com que incrementi la capacitat docent; malgrat els sobreesforços que hem patit com a conseqüència de la pandèmia i de l’atac informàtic. A tot això, cal afegir-hi la pèrdua de poder adquisitiu que estem patint com a com conseqüència de la inflació cada cop més descontrolada.

El suposat procés de negociació endegat per l’Equip de Govern, i dirigit per la nova Vicerectora de Personal Acadèmic, no és més que una pantomima en la qual no hi cap negociació: únicament els hi serveix per a cobrir l’expedient del tràmit d’audiència. De fet, per no haver, no hi ha ni una relació de llocs de treball per al PDI: les necessitats de plantilla del PDI les improvisa la Vicerectora en funció del moment i d’acord amb els interessos de l’Equip de Govern. Que tot plegat tingui conseqüències sobre el professorat més precari els hi és ben igual ja que: “(sic) la Universidad no es una ONG”. L’únic principi que els guia és que el finançament de les noves places de professorat sigui a cost zero i que el paguem totes nosaltres.

Certament, i tal com ja vam denunciar el curs passat, hi ha d’altres alternatives: les podeu consultar aquí. Cridem doncs a la mobilització del PDI contra el MDA i demanem la solidaritat i ajut de PAS i estudiantat en forma de qualsevol acció que ajudi a trencar els plans neoliberals de l’Equip de Govern així com els tics autoritaris de la Vicerectora, de la qui reclamem el seu cessament.

Secció sindical de CGT a la UAB.
@cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

Canal CGT-UAB

Demà dijous, les i els treballadores del sector públic fem vaga! Coneguem els nostres drets

En aquest enllaç pots accedir als preavisos presentats per la CGT i altres sindicats: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

La UAB ha emès un missatge a través d’un canal de Telegram on diu: “Tant el PDI com el PAS que s’adhereixin a la vaga del dia 28/10/2021 haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça vaga.pa@uab.cat. El termini per a comunicar l’adhesió a la vaga serà de 7 dies hàbils posteriors al dia de la vaga

Des de CGT-UAB volem recordar que la llei empara el dret de vaga, considerat un dret fonamental, i que estableix que no estem obligats/obligades a comunicar a l’empresa si farem o si hem fet la vaga. La nostra adhesió a la vaga es manifesta en el fet de no anar a treballar el dia de vaga (sempre que no ho fem per causa justificada, com estar de baixa)i de no recuperar-lo.

Per tant, no estem obligats a enviar el correu que reclama el rectorat encara que fem la vaga.

Secció sindical de la CGT a la UAB

25 DE MAIG PLAÇA CÍVICA 13:15. TEMPORALITAT, PRECARIETAT, SOBRECÀRREGA DOCENT…AQUESTA ÉS LA UAB QUÈ VOLEM?

Ja són masses les vegades en què davant cada demanda dels treballadors de la UAB per millorar mínimament les seves precàries condicions laborals, el Rectorat respon amb la mateixa cantarella: No tenim diners.

La UAB no té diners ni per regularitzar el professorat associat ni per millorar les seves precàries condicions laborals, malgrat que és un compromís adquirit en el conveni col·lectiu del 2006. La UAB no té diners per prorrogar els contractes dels investigadors predoctorals, ni al quart any, com contempla la llei, ni uns mínims 51 dies per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Tampoc té diners per regularitzar el personal d’administració i serveis del capítol VI, contractat en frau de llei per desenvolupar tasques estructurals que no corresponen a la seva categoria laboral. Ni per internalitzar en la plantilla els treballadors de manteniment de la UAB, subcontractats al Grup Soler, que han estat més de 4 mesos sense cobrar nòmina. Ni per tantes altres coses.

En canvi, la UAB sí que té diners per reduir el cànon del 30% al 22%  (veure nota 1 a peu de plana) sobre l’activitat vinculada a la docència en mestratges i cursos a preus privats desenvolupada en l’esfera de la UAB, malgrat la pèrdua neta d’ingressos d’1,73 milions d’euros els dos darrers anys. Menys cànon suposa menys ingressos per la Universitat, però més diners per pagar els sobresous dels que es dediquen a participar en el negoci.

La UAB també té diners per remunerar amb complements salarials de gestió els càrrecs acadèmics, els quals alhora perceben una reducció docent, que es cobreix amb contractació de professorat associat. De fet, els pagaments per aquest concepte fins i tot han augmentat, d’1,65 milions d’euros el 2019 (veure nota 2) a 1,72 milions d’euros per al 2021 (veure nota 3). La UAB té tants diners, de fet, que durant anys no li ha calgut cobrar el lloguer d’espais públics a les entitats que hi desenvolupen la seva activitat privada, com és el cas de la Fundació de l’Hospital Veterinari, que de 2010 a 2014 no va pagar el lloguer, valorat en 322.000 euros anuals (veure nota 4). La UAB disposa també de diners per pagar salaris de més de 100.000 euros anuals al Gerent i de prop de 100.000 euros a les Vicegerències (veure nota 5) , i això sense comptar sobresous.

Es fa evident, doncs, que si manquen recursos econòmics, és perquè aquells qui se n’aprofiten i els depreden no se’n volen desprendre. I qui ho paga som nosaltres. Les universitats reprodueixen fidelment els mecanismes que el capitalisme utilitza en tots els àmbits de la nostra societat, explotant aquells que menys tenen per tal d’assegurar el benefici dels de sempre. La precarietat de la part més baixa de l’escalafó universitari és condició necessària per tal de mantenir els seus luxes. I davant de tot això, la solució és clara.

Tots formem part de la mateixa universitat i compartim els mateixos explotadors. Posem la universitat al nostre servei. Plantem-nos. Organitzem-nos. Exigim el que és nostre.

Passem a l’ofensiva. El dimarts 25 de maig, a la 13:15 a Plaça Cívica, vine a l’assemblea de treballadores de la UAB!

Secció sindical de CGT a la UAB

Notes:

(1) Comissió d’Economia del 11-IV-2018

(2) Comissió d’Economia del 23-I-2019

(3) Comissió d’Economia del 10-III-2021

(4) Informe de l’Auditoria de la Fundació Hospital Clínic Veterinari feta per la firma Blázquez & Planas per l’exercici del 2015 (plana 21).

(5) Veure projecte de pressupost per al 2021 aprovat en la Comissió d’Economia del 22-IV-2021

Aplicació pròrrogues COVID Llei 2/2021

Companyes, companys,

Com ja molts deveu saber, arran de l’aprovació de la Llei 2/2021, la UAB ha decidit aplicar una pròrroga de 5 mesos (el màxim permès per aquesta legislació) pels contractes pre i postdoctorals que finalitzaven entre el 2 d’abril del 2021 i l’1 d’abril del 2023, en motiu de l’aturada abrupta de la recerca durant el confinament domiciliari. Aquesta decisió, que celebrem, contrasta, però, amb les pròrrogues concedides als investigadors predoctorals el contracte dels quals finalitzava entre el 2 d’abril del 2020 i l’1 d’abril del 2021, quan, sota l’empara dels RDL 11 i 15/2020, se’ls hi va prorrogar el contracte el mínim possible, 99 dies, enlloc dels 6 mesos màxims que establien aquells decrets.

Amb aquesta actuació diferencial, la UAB ha generat 3 categories noves d’investigadors predoctorals i posdoctorals. Malgrat que tots ells realitzen exactament les mateixes tasques, i tots ells van veure greument interrompuda la seva recerca de la mateixa manera per la COVID19, trobem treballadors que se’ls hi ha prorrogat el contracte durant 99 dies, d’altres que se’ls hi ha prorrogat el contracte 5 mesos, i d’altres als quals no se’ls hi ha prorrogat el contracte (aquells que finalitzaven el contracte més enllà de l’1 d’abril del 2023).

L’Equip de Govern, que quantifica el cost de la mesura en 178.000€, al·lega que no són quantitats que estiguin en condicions d’assumir.

Des de la CGT, volem recordar a l’Equip de Govern que disposa dels instruments econòmics per tal d’obtenir els recursos necessaris, tant per la via del control de les despeses com per la via dels ingressos. A tall d’exemple:

Control de les despeses: revertir els increments pressupostats per càrrecs acadèmics i de gestió. En la Comissió d’Economia del 23-I-2019 es va aprovar que el import destinat a professorat que ocupa càrrecs acadèmics de direcció i gestió en el pressupost de 2019 fos de 1.647.926€ per a un total de 183 persones (veure ENLLAÇ 1). En la Comissió d’Economia del 10-III-2021 es van pressupostar 1.771.239,28€ -1.722.906,48€ sense autorització del 0,9%- per a un total de 263 persones (veure ENLLAÇ 2). A les xifres anteriors cal afegir els costos dels trams de gestió vinculats a l’acumulació dels anomenats punts de gestió. Tornar a la situació de 2019 suposa un estalvi directe de 74.980,48€!!!

Increment dels ingressos: revertir la reducció en el cànon sobre les activitats de formació continuada aprovada en la Comissió d’Economia del 11-IV-2018. En la Comissió esmentada van reduir el cànon del 30% al 22% sobre ingressos (veure ENLLAÇ 3). Tornar el cànon un altre cop al 30%, a més de generar més recursos per la UAB, suposa actuar contra la privatització i mercantilització creixents de les Universitats. Un exemple: el pressupost d’un dels molts mestratges “a preus privats” gestionat des de l’Escola de Postgrau determina pagar al professorat que hi participa 185€ per hora de classe presencial impartida (veure plana 2 ENLLAÇ 4). Si en lloc del cànon del 22% es tornés a aplicar el del 30% els ingressos pressupostats per aquest concepte passarien dels 55.416,99€ (veure plana 1 ENLLAÇ 4) als 75.568,63€. I això únicament amb un d’aquests mestratges!!! Això si, el professorat que cobra 185€ per hora s’hauria de conformar amb cobrar “solament” 143,02€ per hora de classe presencial.

Des de la CGT volem denunciar la diferent vara de mesurar de l’Equip de Govern quan parlem de les retribucions del personal més precari. Per aquests motius, instem a la UAB a corregir aquest greuge comparatiu, amb l’equiparació de les pròrrogues COVID fins a 5 mesos per a tot el personal afectat, mitjançant la redistribució dels recursos de la universitat. Si no es dugués a terme aquesta equiparació, ens reservem la opció de reclamar-la per canals alternatius, com ja hem fet altres vegades.

Si ets investigador pre o postdoctoral i et trobes en aqueta situació, contacta’ns i lluitem junts!

Seguim,

Secció sindical de la CGT a la UAB