Tag Archives: precarietat

Convocatòria de vaga els dies 9 i 21 d’octubre. Assemblea oberta de la Comunitat Universitària de la UAB: Dijous 8, 12.30h, Pl. Cívica.

Companys i companyes,

Com bé sabeu, la situació a la Universitat és ja insostenible. Des de fa anys portem denunciant la precarització, cada vegada més profunda, de gran part de la plantilla, incloent-ne el PDI, el PAS i els i les treballadores de les empreses subcontractades que presten servei dins dels Campus. La no renovació de la plantilla, juntament a les poques places d’estabilització que surten cada any, fa que moltes persones que fem possible el funcionament de la universitat dia a dia visquem en un estat d’indefensió i angoixa contínua, per no saber si l’any vinent continuarem o no treballant. Aquesta paupèrrima situació, a més a més, s’ha agreujat amb la COVID19. A la falta d’un protocol clar d’actuació, que moltes vegades ja ha posat en risc la salut del personal de les universitats i del estudiantat, s’hi suma la manca de voluntat de negociar els termes en què s’ha produït la tornada a l’activitat per part dels equips de govern. Un exemple més de la mala praxis per part de les universitats és que, en un any on s’han de reduïr les ràtios d’alumnes i on s’han incrementat la matrícula no s’ha contractat més personal.

Per part seva, les institucions, autonòmiques i estatals, es limiten a fer anuncis buits de contingut real, que només pretenen calmar els ànims però que, a la llarga, no es transformen ni en un increment real del finançament de la universitat, ni en una millora tangible de les condicions de treball de la plantilla. A més a més, tot aprofitant la pandèmia, moltes de les negociacions col·lectives que s’estaven duent a terme s’han vist paralitzades, ignorant, una vegada més, el conjunt dels col.lectius de treballadores i treballadors.

Davant del que considerem una actuació de mala fe, no podem romandre més temps sense fer res. Ha quedat clar que ni el Govern espanyol, ni la Generalitat ni les Universitats actuaran de bona fe per resoldre els problemes d’una plantilla cada cop més precària. Un exemple clar és el nou Estatut del PDI, que en definitiva, pretén establir un marc legal per justificar aquesta precarització.

Atesa la nefasta gestió de la COVID19, la CGT crida a la vaga en el sector d’ensenyament català, tant universitari com no universitari, el proper dia 9 d’octubre (http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5864), i de Universitats i Centres de Recerca el proper 21 d´octubre a tot l’Estat, tot exigint que primi la salut de les que treballen i estudien a la nostra Universitat, juntament amb altres  exigències per tal de revertir la situació del sector universitari i científic:

 1. Erradicar la intromissió del capital en el sistema universitari desenvolupant un sistema de finançament totalment públic sota el control dels col.lectius de treballadors i treballadores.
 2. Establir un sistema universitari totalment gratuït, sense condicionants.
 3. Eliminar la contractació fraudulenta i la jerarquització mitjançant un cos únic de PDI i de PAS, així com assegurar l’estabilització de la plantilla.
 4. Desenvolupar un model de conciliació personal i domèstica.
 5. Posar fi a la subcontractació de serveis bàsics mitjançant la contractació directa.
 6. Canviar els criteris avaluadors per tal de fomentar la cooperació per damunt de la competitivitat.
 7. Reorientar les polítiques respecte la COVID19 posant per davant la salut dels i les treballadores i de l’estudiantat.

Per tots aquests motius cridem a la vaga els propers 9 i 21 d’octubre i us animem a participar a l’assemblea oberta que se celebrarà el proper dijous 8 d’octubre a les 12.30 h a la Plaça Cívica.

Una abraçada i us hi esperem

Secció Sindical de la CGT a la UAB.

 

 

Comunicat CGT Mesa d’Universitats

Aquest dimecres, la CGT d’Universitats no assistirem a la reunió de la mesa negociadora del conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes. Hem decidit fer-ho després d’una llarga reflexió i observant els esdeveniments dels darrers mesos a les diferents universitats catalanes. Per sobre les especificitats de les diferents universitats, que moltes vegades els porten a denominar de forma diversa a les mateixes situacions i processos, constatem amb preocupació, entre d’altres, els següents aspectes:

 1. A les diferents universitats es mantenen situacions clarament fraudulentes en la contractació que condemnen a una part rellevant del PDI a la precarietat: associats/des, alguns postdocs, interins…. Malauradament, no es tracta de casos aïllats, cosa que de per si ja seria inacceptable, sinó que formen part del dia a dia d’un percentatge important del PDI. Al marge de declaracions buides de contingut real, les universitats s’aprofiten i promouen aquesta realitat, de tal manera que han condicionat part del seu funcionament a l’existència d’aquesta precarietat.
 1. Les universitats segueixen negant-se a aplicar el 4rt any que diu la llei als PIF, abocant a desenes d’acomiadaments fraudulents els propers mesos. Molts d’ells, en plena pandèmia. Excepte la UAB, on després d’un seguit de vagues el seu equip de govern va accedir a aplicar-lo, la resta d’universitats catalanes continuen sense complir l’obligació de pròrroga de 4rt any dels contractes predoctorals propis i FI-DGR. Incompleixen conscientment una norma legal que, en aquest cas, protegeix mínimament els i les investigadores joves que, en teoria, són el futur de la recerca.
 2. Les universitats no mouen un dit per erradicar les concatenacions fraudulentes de contractes de centenars de PDI (que salten d’una figura a una altra, de PAS a PDI i viceversa). No només això, esquiven activament les exigències legals d’estabilitzar els treballadors/es precaris. Les seves actuacions són, de nou, conscients, per tal d’esquivar tota mena de preceptes legals i, el que és més greu, condemnar a la precarietat i a la incertesa a centenars de membres del PDI. Possiblement es tracta, a banda d’una manera de mantenir pressupostos baixos, d’una via per intentar domesticar el PDI obligant-lo a mantenir una constant carrera d’obstacles i competitivitat amb altres companys/es si volen seguir treballant a la universitat.
 3. Les universitats segueixen situant les exigències pressupostàries al centre, renunciant a la defensa dels seus treballadors/es i dels seus estudiants, a qui amb precarietat, abusos i matrícules encara desorbitades, fan pagar les polítiques de retallades.

No assistir a una mesa negociadora pot semblar una renúncia a defensar els nostres postulats que, en definitiva, són els d’una universitat pública, social i respectuosa amb els seus treballadors/es. En som conscients. Però també som conscients que una mesa negociadora fixada per un dia de finals de juliol a la tarda, amb un ordre del dia de 12 punts tindrà molt poc espai per a tractar temes rellevants i arribar a cap conclusió. A més, aquesta mesa arriba quan els mateixos rectorats ja han implementat de forma unilateral accions tan rellevants com la contractació del curs vinent, les mesures de protecció davant la COVID-19 i les condicions del teletreball. No assistint a la reunió d’avui, des de la CGT refermem el nostre compromís amb una defensa real dels i les treballadores de les universitats i exigim als rectorats que es prenguin seriosament els fòrums de negociació.

Aprofitem per fer una crida al conjunt dels treballadors i les treballadores de les universitats a preparar, en tornar de vacances, la defensa necessària de les nostres condicions laborals, per una universitat pública, social i al servei de la classe treballadora.

 

ACTE PRECARIETAT A LA UNIVERSITAT PER LA SELECTIVITAT. DIMARTS 7 DE JULIOL, 9:00, UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA

Aquest dimarts 7 de juliol comença la selectivitat. Una selectivitat que se celebrarà en unes condicions totalment atípiques. Ara mateix, els futurs universitaris no saben en quines condicions entraran a la universitat. El que si que sabem és que el professorat i el personal d’administració de la universitat experimentarà (i ja ho està fent) una elevada sobrecàrrega de treball, que no es compensarà amb un increment de la plantilla, i, encara menys, amb la seva estabilització.

Per tal de conscienciar als futurs estudiants de la universitat de la precària universitat en la qual estan a punt d’entrar, el Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la secció sindical de la CGT a la UAB estarem allà, per donar-los la benvinguda.

La mercantilització de la universitat, en tots els seus sentits, és avui en dia una realitat, una realitat que porta gestant-se durant dècades. En els últims anys hem assistit a un increment abusiu del preu de les matrícules, expulsant així a milers d’estudiants de classe treballadora. L’estabilització a la universitat ha passat a ser una quimera; tant la docència com les tasques de gestió i investigació són realitzades per personal temporal, sota unes condicions laborals absolutament precàries, com ara els falsos professors associats, o els investigadors predoctorals i postdoctorals.

Aquesta situació de precarietat en que trobem a l’anomenat personal docent i investigador (PDI), no millora en el personal d’administració i serveis (PAS), en els quals la inestabilitat, així com la realització de tasques que no corresponen amb el seu contracte, són les pràctiques habituals. Desgraciadament, també hem assistit a l’externalització dels serveis que la universitat considera “no essencials”, però sense els quals resulta difícil poder imaginar que la universitat funcioni; cafeteries, copisteries, serveis de neteja, etc. D’aquesta manera, ens trobem amb una universitat totalment infiltrada per l’empresa privada i per les empreses subcontractades, on, com sempre, preval el benefici del capital a la situació laboral dels treballadors.

A aquesta situació, ja de per si alarmant, s’hi suma la profunda atomització de la comunitat universitària. No tan sols entre PDI, PAS i estudiants, sinó fins i tot dins d’aquestes subcategories. Aquesta atomització porta a conseqüències kafkianes; com ara que dues persones amb el mateix contracte (però diferent convocatòria) tinguin remuneració i condicions laborals diferents. És habitual que els diferents equips de rectorat amenacin amb retallar el pressupost dedicat a alguna de les subcategories contractuals si es veuen obligats a incrementar la partida per una altra d’aquestes categories laborals, enfrontant així als treballadors entre ells i evitant així que s’exigeixin les responsabilitats als culpables reals de la situació, la direcció de la universitat (amb la connivència necessària de l’Estat).

En aquest procés de mercantilització l’Equip de Govern esdevé còmplice necessari per la via de promoure Fundacions i Consorcis per tal de vehicular les activitats empresarials (de transferència en la neollengua) que duen a terme estaments privilegiats del professorat. Així, quan alguna d’aquestes fundacions té problemes econòmics no té cap inconvenient en incórrer en males praxis, avalant els préstecs que han necessitat. Un exemple: segons l’Informe d’auditoria aprovat en la Comissió d’Economia del passat 30 de juny “Amb les entitats Caixabank, BBVA i Banco Santander s’ha fet un aval per import de 1.291.666,67 euros amb cada una de les entitats, i amb el FMS wertmanagement Service GmbH per import de 9.580.950,10 euros, per avalar el préstec demanat per Vila Universitària, SL. En data 31 de juliol de 2019, el DEPFA ACS Bank ha cedit el contracte de finançament a l’entitat FMS wertmanagement Service Gmb”.

D’igual manera, van rebaixar en la Comissió d’Economia del 11-IV-2018 el cànon sobre els sobresous vinculats a formació continuada en lloc de pujar-lo per tal de disposar de més recursos per la UAB. De fet, a menys cànon per la UAB més sobresou per als implicats en les tasques de mercantilització, intensificant-se les desigualtats. Cal tenir en compte que hi ha professorat que amb l’excusa de l’aplicació de l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats es pot treure sobresous de fins a 150.576,87€. Alguns membres d’aquest cercle de privilegiats són els mateixos que s’aprofiten de l’estructura de la UAB per anar copant càrrecs amb poder de decisió per la via de la cooptació. Alhora, es crea una situació de conflicte d’interessos: així alguns dels alts directius d’empreses creades a l’empara del Parc de la Recerca són membres de l’Equip de Govern. Un exemple aquí: https://www.vetgenomics.com/qui-som/# on un dels membres de l’Equip Directiu de l’empresa és el Vicerector de Recerca i de Transferència.

 Ara, la crisi econòmica catalitzada per l’emergència sanitària empitjorarà, sens dubte, les ja de per si deplorables condicions de treball de la classe treballadora en general. Les universitats no en són pas una excepció. En temps de recessió, amb l’excusa d’obtenir liquiditat, la privatització dels serveis públics és una mesura que els governs acostumen a adoptar, siguin del color que siguin. És d’esperar, doncs, que en els propers mesos, ens trobem amb un nou embat pel qual haurem d’estar preparats. A les lluites que ja portàvem (creació de places d’estabilització, pròrroga dels contractes predoctorals…) s’hi sumaran les problemàtiques concretes que han aparegut arran de la nova situació; increment del teletreball i  docència virtual, no renovació dels contractes, pròrrogues durant l’estat d’alarma, disminució de les noves contractacions, i un llarg etcètera.

Com sempre, seguirem dempeus i en lluita.

COL·LECTIU DE DOCTORANDES EN LLUITA

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA UAB

Pròrroga contractes PDI temporal

A tota la comunitat de PDI temporal de la UAB,

El passat 31 de març, el govern espanyol va aprovar una sèrie de mesures en l’àmbit laboral dins del Reial Decret Llei 11/2020.Algunes de les mesures es refereixen a la comunitat universitària, i més concretament, al personal docent i investigador temporal de les universitats. Malgrat les seves limitacions (per més informació, veure la carta enviada per la Coordinadora d’Investigació i Universitats de la CGT als Ministres de Ciència i Universitats), hi ha una sèrie de drets que, com a treballadors afectats per aquesta situació d’emergència sanitària, val la pena reclamar.

Les disposicions addicionals 12ª i 13ª del RDL 11/2020 obren la possibilitat de prorrogar els contractes de PDI temporal més enllà del temps màxim establert per la legislació, cobrint la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, i fins a 3 mesos addicionals. Des de la CGT entenem que l’actual situació de confinament suposa la impossibilitat del treball d’investigació per una temps molt superior a la de l’estat d’alarma. Experiments de llarga duració, estades internacionals, expedicions de camp, s’han vist truncats abruptament per aquesta situació de força major, no imputable al treballador. Per aquest motiu, considerem que una pròrroga dels contractes equivalent exclusivament a la durada de l’estat d’alarma seria totalment insuficient.

Per tal de facilitar als treballadors aquesta petició, des de la CGT hem elaborat dues plantilles, a omplir pel treballador, per tal de poder reclamar aquesta pròrroga.

 • El primer formulari (Pròrroga_Associats_Visitants_Lectors.docx) és pels treballadors de PDI temporals definits per la Llei Orgànica d’Universitats i/o la Llei d’Universitats de Catalunya. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 12ª i s’aplica si els contractes finalitzen durant l’estat d’alarma.
 • El segon formulari (Pròrroga_Predocs_Postdocs.docx), pel PDI temporal definit per la Llei de Ciència. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 13ª i s’aplica tan bon punt falti un any per l’extinció del contracte.

Per tal d’inscriure la petició, només cal que aneu al registre electrònic de la UAB i, a la pestanya “Sol·licitud genèrica“, cliqueu “Realitzar el tràmit“, accedint-hi mitjançant el vostre certificat digital. Un cop dins la sol·licitud, ompliu les vostres dades i el contingut de la sol·licitud, afegiu el document i, a “Destinació“, poseu-hi “Registre General“. Només podreu utilitzar-ho mitjançant Internet Explorer (Safari en cas de Mac) o Google Chrome.

En el cas de no tenir certificat digital, podeu enviar-ho, per qüestions d’urgència, al mail upac@uab.cat. Malgrat tot, l’enviament per mail no li dóna la mateixa validesa oficial que via registre, per tant, aconsellem enviar-ho via registre electrònic, tal i com hem indicat.

Qui ho faci, si vol, pot posar-nos en còpia al correu cgt.ensenyament@uab.cat per fer un seguiment.

Salut, ara més que mai,

 

 

Secció sindical de la CGT-UAB

Incompliment tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any

Des de la CGT UAB posem en coneixement el fet que determinats departaments de la UAB no han gestionat en els terminis adequats el tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any en el marc de l’RD 103/2019. Bàsicament, el tràmit que no s’ha fet és enviar l’informe positiu d’avaluació a la UPAC (malgrat que aquest informe estava realitzat des de l’estiu) motiu pel qual diversos treballadors han estat donats de baixa de la Seguretat Social, quan haurien d’haver estat prorrogats.

Per aquesta raó, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral faci un recordatori a cada Departament, amb instruccions clares de com s’ha de fer efectiva la pròrroga del personal PIF, obligant-los a enviar l’informe d’avaluació dins dels terminis adequats per realitzar la pròrroga.

De la mateixa manera, EXIGIM la immediata readmissió dels treballadors i treballadores PIF de quart any que han estat donades de baixa a la Seguretat Social, malgrat complir els requisits per gaudir de la pròrroga preceptiva, sent la responsabilitat única i exclusiva del retard, la mala praxis burocràtica de la institució universitària.

Aprofitem el correu per recordar que l’acord signat entre la CGT i l’equip de Govern de la UAB, arran d’una desconvocatòria de vaga, i posteriorment validat pel Comitè d’Empresa de PDI-L de la UAB és un document amb validesa de conveni col·lectiu, i la UAB ha de vetllar pel seu compliment íntegre, obligant-nos, en cas contrari, a recórrer a la via judicial.

Esperant la vostra resposta el més aviat possible, rebin una salutació cordial,

Secció sindical de la CGT-UAB

Treballadores empreses externes subcontractades

Des de CGT UAB estem al corrent que empreses externes d’activitat fundamental subcontractades per la UAB mantenen la jornada laboral del seus treballadors i treballadores en condicions de normalitat, tot i que la major part dels edificis oberts a la UAB mantenen un ritme de treball mínim.

Per aquests motius, des de CGT UAB exigim:

1. Que es vetlli per la seguretat dels treballadors i treballadores que aquests dies han de presentar-se en el seu lloc de treball, proporcionant equips de protecció homologats que compleixin amb els requeriments de seguretat.

2. Que es redueixi el màxim possible la jornada laboral, ajustant-se als serveis mínims, com a mesura de prevenció de riscos laborals. Aquesta mesura reduiria l’afluència de treballadors i treballadores d’auxiliar de servei i seguretat a les instal·lacions del campus UAB mentre es mantingui l’estat d’alarma, garantint la seva seguretat.

3. Que quedin excloses de prestar aquests serveis persones amb factors de risc, amb persones vulnerables al seu càrrec (malalts i malaltes de COVID-19, persones grans o enfants).

4. Que l’ accés a espais de la UAB que han d’obrir les seves portes es dugui a terme amb la targeta universitària i l’ajuda del personal de seguretat, sense necessitat de mantenir personal de servei i neteja, que s’hi exposa a un risc innecessari.

5. Que es garanteixi la continuïtat laboral i els ingressos de les treballadores subcontractades per la UAB.

6. Que s’abordi urgentment la remunipalització de serveis fundamentals a la UAB, per tal de finalitzar amb subcontractes i externalitzacions que precaritzen, encara més, els treballadors i treballadores. tots els serveis necessaris pel manteniment de la UAB (neteja, vigilancia, etc) han d’efectuar-se amb personal contractat per la UAB i incorporat a la plantilla, tenint prioritat per la seva contractació les persones que actualment duen a terme aquestes activitats per compte d’empreses externes.

Secció sindical de CGT-UAB

Pròrroga de tots els contractes de Personal Docent i Investigador de duració limitada

Benvolguts,

En motiu de la publicació de l’RDL 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, entre elles, la pròrroga de tots els contractes de Personal Docent i Investigador de duració limitada durant el període de l’estat d’alarma i fins a 3 mesos després, des de la secció sindical de la CGT-UAB, reclamem que la pròrroga dels contractes de PDI de duració limitada es subscrigui a nivell col·lectiu dels treballadors de la UAB, i no a l’espera de la negociació individual. Aquesta negociació individual entre la UAB i el treballador, donat el volum de la plantilla, generaria un volum de feina i molèsties innecessàries pel personal de recursos humans destinat a gestionar aquesta situació, sobretot tenint en compte que tothom que s’hi pugui acollir, s’hi voldrà acollir.

Per aquest motiu, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral a establir la pròrroga a tots els contractes de PDI temporal contemplats en l’RDL 11/2020, sense necessitat de negociació individual, i treure un comunicat als treballadors informant de les mesures adoptades.

Salutacions cordials,

Secció sindical de la CGT-UAB.

Nou avís a la UAB. Contractes externs i d’obra i servei

Companyes i companys,

Ahir vam rebre un comunicat de la Rectora fent balanç de la primera setmana a la UAB arran del decret de l’estat d’alarma per part del govern espanyol per la situació d’emergència sanitària provocada per l’expansió del COVID-19.

Davant l’absència de cap referència a les garanties laborals de les treballadores d’empreses subcontractades ni a la pròrroga dels contractes temporals de recerca i docència, instem a la Rectora a que es comprometi públicament així com que prengui les iniciatives necessàries per tal d’assegurar tant la pròrroga dels contractes temporals com la continuïtat laboral de les treballadores de les empreses externalitzades que desenvolupen la seva activitat a la UAB.

En la línia anterior, us adjuntem la carta oberta enviada per la Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT als Ministres de Ciència i Innovació i d’Universitats del Govern Espanyol.

Apreciados Pedro y Manuel,

 A raíz del estado de alarma decretado dada la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, la actividad de investigación de las universidades y los centros de investigación públicos ha quedado prácticamente paralizada, como bien sabéis.

Aún es temprano para poder evaluar el impacto que esta situación de crisis generará en el conjunto del sistema científico español, pero algunos hechos han suscitado nuestra preocupación, a saber:

 1. Los trabajadores y las trabajadoras con contratos de obra y servicio se encuentran ahora en una situación de indefensión total. El cierre de universidades y centros de investigación, por un período que previsiblemente será superior a un mes, imposibilita el desarrollo de todas las tareas presenciales necesarias para la obra que motiva la existencia del contrato, sea una tesis doctoral, un proyecto de investigación, o tareas administrativas o de apoyo a la investigación. Por esto, si la duración del contrato no se alarga, resultará imposible finalizar la obra en el tiempo establecido.

 2.- Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas externalizadas subcontratadas por universidades y centros de investigación públicos, que constituyen el sector más precario dentro del sistema español de ciencia, se encuentran en una situación de indefensión aún mayor. En diferentes universidades y centros de investigación estamos viendo procesos totalmente irregulares, como que se les obligue a usar sus días de vacaciones durante el confinamiento. Se enfrentan, además, al riesgo de despido y a la falta de medidas de protección. Los rectorados y las direcciones de los centros de investigación han obviado posicionarse de forma explícita sobre cuál debe ser la actuación de estas empresas, dejando totalmente en desamparo a sus trabajadores y trabajadoras, quiénes, pese a no tener una relación laboral directa con la administración pública, no dejan de ser una parte más del personal de las universidades y los centros de investigación.

 Por estos motivos, desde la Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT EXIGIMOS que las universidades y los centros de investigación:

 1. Garanticen el 100% del salario y la prórroga de los contratos de obra y servicio y todos aquellos contratos de duración limitada (contratos predoctorales, postdoctorales, PAS, etc.), de quienes no puedan desarrollar las tareas de su contrato durante el tiempo que se mantengan cerrados sus centros de trabajo.

 2. Fiscalicen la actuación de las empresas subcontratadas y que garanticen de forma efectiva tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de las personas subcontratadas por universidades y centros de investigación.

 Del mismo modo, SOLICITAMOS a los Ministerios de Universidades y Ciencia que velen por el cumplimiento de estas medidas de protección de los trabajadores y las trabajadoras de los organismos públicos del sistema español de ciencia.

 Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT

 Secció sindical de CGT a la UAB

Guanyarem el 4t any! Demà a les 9:00 concentració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Aquest dimarts 25 de febrer a les 9:00, el Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la CGT han convocat concentració a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És llavors quan tindrà lloc la vista del judici contra les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat per l’incompliment del Reial Decret 103/2019 sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

Des de fa mesos, el col·lectiu Doctorandes en Lluita i la CGT, hem emplaçat reiteradament les universitats catalanes i centres de recerca a aplicar l’EPIF, vigent des del 16 de març del 2019. Gràcies a la mobilització, hem aconseguit que universitats i centres apliquin els minsos increments salarials establerts al Reial Decret (16.127 de sou mínim els dos primers anys de contracte, 17.279 el tercer any i 21.599 pel quart).

Tot i això, la gran majoria s’han mantingut ferms en no aplicar la pròrroga d’un quart any als contractes predoctorals, incomplint així la normativa. Només a la UAB s’està duent a terme, arran d’un acord signat amb la CGT el juny passat per desconvocatòria de vaga.

L’incompliment persisteix malgrat els informes d’Inspecció de Treball i del Síndic de Greuges de Catalunya instant a l’aplicació de la pròrroga del quart any. Així doncs, universitats i Govern són plenament conscients de la seva obligatorietat. No aplicar-la deixa a centenars d’investigadores treballant sense contracte i cobrant l’atur. Un frau de llei, a més d’immoral.

Els endarreriments en implementar aquesta normativa responen a una voluntat perversa d’escatimar recursos econòmics a costa de malmetre la qualitat de vida, ja de per si precària, de les joves investigadores d’aquest país. No ho podem permetre. Cal fer una passa endavant en la lluita per la dignificació de les condicions de treball a les universitats i centres de recerca.

Davant la inoperància, l’obstruccionisme i el xantatge de les administracions, les investigadores predoctorals de Catalunya ens plantem. Per aquest motiu, el 25 de febrer, a les 9:00, ens veiem al TSJC! al Passeig Lluís Companys, 14-16 (L1 i Renfe Arc de Triomf).

 

Accions per resoldre les irregularitats en els contractes dels i les postdocs de la UAB [SEE ENGLISH VERSION BELOW]

Fa tres setmanes, des de CGT, vam treure a la llum l’ús fraudulent dels contractes de pràctiques entre investigadors/res postdoctorals a la UAB informant-ne al conjunt de la comunitat universitària i al propi Equip de Govern. El divendres, dia 14 de juny de 2019, membres de la CGT-UAB ens hem reunit amb el Vicerector de Personal Acadèmic per tractar la modalitat de contractes postdoctorals, a més de la baixa retribució i la (sobre)càrrega docent d’aquest col·lectiu. Durant la reunió li hem facilitat dades concretes sobre aquests aspectes i exemples dels tipus de contractes utilitzats tant a la UAB com a altres universitats i centres de recerca.

Pel que fa a l’ús de contractes de pràctiques, hem exposat una sèrie d´irregularitats respecte a la normativa vigent com són:

 • La utilització de contractes de pràctiques d’una durada superior als 2 anys
 • La seva utilització per a contractar investigadors/es postdoctorals que ja han tingut altres contractes com a doctors/es
 • L’existència de diferents modalitats de contractació amb diferents drets i prestacions (contractes de pràctiques i contractes d’obra i servei) dins del mateix col·lectiu.

El Vicerector ha mostrat voluntat de regularitzar els contractes de pràctiques, passant-los a contractes d’obra i servei i garantint així la plenitud de drets dels investigadors i les investigadores postdoctorals.

En la reunió també hem denunciat la baixa remuneració del personal investigador postdoctoral, que des del mes de març d’aquest any passa a ser inferior a la del personal investigador en formació de 4rt any (una diferència d’aproximadament 1,500 euros bruts a l’any). Hem demanat que, cara al setembre, s’actualitzi el salari base d’aquest col·lectiu amb l’IPC en acord amb les taules retributives marcades en el Conveni col·lectiu del PDI actualment vigent. També li hem demanat concreti amb el nou Comitè d’empresa la revisió de la retribució del personal postdoctoral per tal de reflectir el seu alt nivell formatiu i les tasques docents i de recerca que du a terme.

Per acabar hem tractat la sobrecàrrega docent que pateix una part del col·lectiu de postdocs. Es tracta d’una càrrega que, per un costat, se situa molt per sobre de la màxima de 80 hores previstes en la Llei de Ciència (14/2011), i, per l’altre costat, sovint sobrepassa la màxima de 180 hores presencials establertes en el Model de Dedicació Acadèmica de la UAB. Hem exigit mesures efectives de control de la docència per tal de prevenir futurs excessos, i hem demanat que els excessos a les 180 hores del curs actual es recompensin cara al curs vinent.

Novament el Vicerector s’ha compromès a resoldre urgentment aquests excessos i a donar instruccions per a que es recompensin el proper curs les càrregues docents que, durant el curs 2018-2019, han superat les 180 hores presencials (477 hores segons la TPD). També ha acceptat revisar a la baixa la dedicació docent de referència dels i les investigadores postdoctorals.

Finalment, el Rectorat s’ha compromès a convocar urgentment aquest mes de juliol una mesa negociadora per a tractar amb el Comitè d’Empresa aquestes qüestions.

Mentrestant ens posem a la disposició de tots els afectats i afectades per a qualsevol aclariment.

Secció sindical de la CGT a la UAB

[ENGLISH VERSION]

Some weeks ago, the CGT brought to light the ostensibly fraudulent use of internship contracts for postdoctoral researchers at UAB. On Friday, June 14th, members of CGT met with the Vice-rector of Academic Staff to discuss the contractual terms for postdoctoral researchers as well as their low compensation rates and high teaching burden. At the meeting, we provided the Vice-rector with current data on the usage of internship contracts and information on the contractual terms of postdoctoral researchers at other Spanish universities and research centers.

Concerning the use of internship contracts, we highlighted several irregularities with respect to current legal regulations:

 • The usage of internship contracts for a period longer than 2 years.
 • Internship contracts for individuals who have previously held postdoctoral positions.
 • The incoherent usage of different types of contracts (internship contracts or contracts for specific works and services) within the same category of postdocs (e.g., Ramón y Cajal).

The Vice-rector of Academic Staff expressed willingness to modify the contractual terms for postdoctoral researchers by passing internship contracts to contracts for specific works and services.

At the meeting we also criticized the low compensation rates of many postdoctoral researchers. As of March of this year, fourth year PhD students earn approximately 1,500 euros more annually than do university postdocs. We asked the Vice-rector to adjust base salaries immediately, so that they reflect hikes in inflation with respect to the base salaries established in the collective agreement in force. We also asked the Dean to negotiate a salary raise for postdocs with the Works Council, so that compensation rates reflect postdocs’ high training levels as well as their teaching and research responsibilities.

The final point of discussion was the high teaching load of many postdoctoral researchers. The teaching responsibilities of university postdocs exceed the annual limit of 80 hours stipulated in the Law of Science (14/2011) and often exceed the maximum of 180 hours established by the UAB Guidelines for Academic Activity. We asked the Vice-rector to apply measures that facilitate the monitoring of teaching activity and that can effectively prevent undue teaching burdens among postdoctoral researchers. We also requested that all postdocs who exceeded 180 hours during the current academic year be compensated with lower teaching loads during the coming year.

The Vice-rector of Academic Staff committed to addressing the extra teaching load of postdoctoral researchers who have taught more than 180 class hours (equivalent to 477 weighted hours) by instructing departments as to how to compensate postdocs in the coming academic year (2019-2020). The Vice-rector also accepted negotiating a reduction of the teaching load of postdoctoral researchers.

Finally, the Rectorate committed to convening an urgent meeting in July in order to negotiate these matters with the Works Council.

Should you have any questions or concerns in the meanwhile, please feel free to get in touch with us.

CGT union section at UAB