Mitges veritats, ocultacions i xantatges en el canvi del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB

Aquestes setmanes l’Equip de Govern de la UAB ha publicitat una proposta de canvi del Model de Dedicació Acadèmica (MDA) que vinculen a la dotació de places addicionals de professorat. 

Què és el que ens expliquen del canvi del MDA?

 • Increment de la dedicació acadèmica del PDI. Una majoria rellevant del professorat permanent (aquell que actualment te una dedicació de base de 16 i 24 crèdits) haurà de fer més classes. També s’incrementa la dedicació docent dels i les lectores de primer any. 
 • Dotació de noves places de professorat. Es planteja treure fins a 50 places noves de professorat lector (40) i agregat o titular (10) per rejovenir la plantilla docent de la UAB, que s’assignaran als departaments seguint un ordre de prioritat segons el concepte del rectorat de dèficit docent. 
 • Finançament de les noves places de professorat. El rectorat es compromet a generar les noves places de professorat a cost zero, traslladant el cost a la plantilla de professorat associat (detallen que el cost d’un professor/a lector equival al de 3 contractes d’associat A3.6.
 • Efectes de l’increment de dedicació acadèmica del PDI. La reforma del MDA suposarà un increment de la capacitat docent del PDI que equival a 105 contractes d’associat A3.3 al conjunt de la UAB. Si es manté l’actual sistema de dotació de recursos als departaments pot suposar la seva no renovació del contracte.

Què no ens expliquen sobre el canvi del MDA i els seus efectes?

 • Efectes de l’increment de dedicació acadèmica del PDI. La reforma del MDA suposarà un increment de la capacitat docent del PDI que equival a 105 contractes d’associat A3.3 al conjunt de la UAB. Si es manté l’actual sistema de dotació de recursos als departaments pot suposar la seva no renovació del contracte.
 • Qui paga les dotacions addicionals de professorat?. El cost de la dotació de places addicionals de professorat es trasllada al professorat associat/da: es retallaran recursos de contractació, a cada departament que rebi una plaça nova, l’equivalent a 3 contractes de professor/a associada A3.6 per cada dotació obtinguda. En el conjunt de la UAB això implica 150 places menys d’associat/da A3.6 cada any.
 • Caiguda a mig termini en la capacitat docent dels departaments. Aquells departaments que rebin una plaça nova experimentaran una caiguda del seu potencial docent que, en la gran majoria dels casos, equivaldrà a l’equivalent de dos dels contractes d’associat/da A3.6 que perdran. Per aquesta via el Rectorat pretén aplanar el camí cap a les retallades en docència que està promovent per la via d’incrementar les ràtios dels graus, desprogramar optatives i suprimir grups de classe.
 • Compliment de la llei. Fa anys que la UAB incompleix les normatives legals que limiten l’ús abusiu de la contractació temporal. Eliminant professorat associat, sense cap tipus de compensació per anys de precarietat laboral ni revisió del model, pretén amotllar-se a la nova LOSU.

Per imposar aquestes mesures amb el mínim de debat al campus, l’Equip de Govern de la UAB oculta i tergiversa la informació. Ha imposat als sindicats, a més, una farsa de negociació exprés, amb només un dia de marge i sense possibilitat de contrapropostes, amb el xantatge de que o acceptem acomiadar professors i professores associades o bloquegen la tant necessària renovació de la plantilla docent de la UAB amb places estables.

Des de la CGT-UAB fem una crida a aturar immediatament aquest xantatge. Exigim que s’obri un procés de debat ampli i sense restriccions del futur de la plantilla de PDI de la UAB, un debat que reculli un programa d’estabilització ampli dels centenars de professores i professors que fa anys estan patint múltiples formes de precarietat laboral. Per aquesta raó cal la retirada del punt de reforma del Model de Dedicació Acadèmica del proper Consell de Govern del dia 1 de desembre.

Els propers dies traslladarem al conjunt de la UAB la nostra proposta de rejoveniment de la plantilla docent de la UAB i d’estabilització del PDI a fi de que es pugui debatre àmpliament. Mentre, us animen a traslladar la petició de diàleg al rectorat de la UAB.

Secció sindical de CGT-UAB

Seguiu-nos a les xarxes socials:

Canal de Telegram CGT-UAB

Twitter: @cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

La UAB incompleix la llei quan et demana fer ús del teu telèfon o informar el correu personal

No tens cap obligació de:

 • Informar del teu correu o número de telèfon personal.
 • Fer ús del teu telèfon personal per accedir al correu institucional.

La majoría recordareu com l’any 2018 vam tenir un primer avís de la fragilitat de les tecnologies quan tall elèctric va causar problemes amb la climatització del centre de procesament de dades i van caure la gran majoria dels serveis corporatius.

Es compleix un mes des de l’atac informàtic a la UAB, i la universitat no deixa de sorprendre’ns.

En un inici no ens podíem creure que, tres anys després d’aquell primer avís, una institució amb més de 40.000 estudiants i 6.000 treballadores no disposés de cap pla de contingència i/o de recuperació ràpida però vam valorar que ja hi hauria temps de reclamar responsabilitats.

Però lluny de posar-hi remei, la trama es complica i aquesta setmana veiem com la UAB ha decidit aplicar mesures abusives i directament il·legals per poder recuperar una eina de treball essencial com el correu corporatiu.

Com sabeu, per tal d’establir una nova paraula de pas pel nostre correu corporatiu, se’ns ha demanat notificar: primer un e-mail personal i després un número de telèfon també personal.

Des de la CGT hem de denunciar que aquesta pràctica suposa una greu vulneració dels drets de les treballadores i és totalment il·legal.

El 2015, amb la sentencia STS 4086/2015, el Tribunal Suprem va dictaminar que les persones treballadores no estan obligades a facilitar aquestes dades (podeu consultar el resum o el text íntegre de la sentència) doncs al fer-ho es vulnera la llei de protecció de dades, els drets constitucionals i drets fonamentals en les relacions laborals.

Durant la pandèmia la UAB va fer una crida a la col·laboració de les treballadores i moltes van teletreballar fent ús de les seves eines.

Davant d’aquesta nova crisis, aquestes mateixes persones han estat desateses al demanar algún tipus de recolçament o simplement informació sobre els equips personals que s’han pogut veure afectats per l’atac informàtic

I ara, la UAB pretén que les persones treballadores utilitzem el nostre mòbil personal per la validació o que renunciem a teletreballar i fem sempre aquesta validació des del despatx?

Recordem que tal i com s’estableix a l’Estatut dels treballadors, és obligació de la UAB aportar totes les eines de treball però també ha de garantir que les nostres dades es mantinguin segures.

Però, ho són realment?

Des de la CGT volem denunciar que això no és així doncs:

 • La UAB no pot garantir que les nostres dades personals estiguin segures quan les gestionen tercers.
 • No s’ha demanat el consentiment de totes les persones per cedir a tercers els nostres correus personals i els telèfons.
 • Aquestes dades no es troben SEMPRE les dades dins de l’espai Europeu.

Si has rebut aquest e-mail el més probable es que ja hagis donat les dades personals i que estàs fent servir d’alguna manera el teu mòbil per fer la validació. Estàs a temps de negar-te a continuar fent-lo servir.

És esencial que, totes, com a institució apliquem mesures per garantir la seguretat de les nostres dades però NO era el moment, ni la manera d’aplicar la “doble autenticació”.

Defensa els teus drets.

 • Tenim dret a la privacitat.
 • Tenim dret a que es tingui cura de les nostres dades personals.
 • Tenim dret a no haver de donar les nostres dades a les corporacions.

CGT – UAB

Secció sindical CGT – UAB

Segueix-nos a:

 Canal CGT-UAB
Centro de ayuda@cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

Demà dijous, les i els treballadores del sector públic fem vaga! Coneguem els nostres drets

En aquest enllaç pots accedir als preavisos presentats per la CGT i altres sindicats: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

La UAB ha emès un missatge a través d’un canal de Telegram on diu: “Tant el PDI com el PAS que s’adhereixin a la vaga del dia 28/10/2021 haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça vaga.pa@uab.cat. El termini per a comunicar l’adhesió a la vaga serà de 7 dies hàbils posteriors al dia de la vaga

Des de CGT-UAB volem recordar que la llei empara el dret de vaga, considerat un dret fonamental, i que estableix que no estem obligats/obligades a comunicar a l’empresa si farem o si hem fet la vaga. La nostra adhesió a la vaga es manifesta en el fet de no anar a treballar el dia de vaga (sempre que no ho fem per causa justificada, com estar de baixa)i de no recuperar-lo.

Per tant, no estem obligats a enviar el correu que reclama el rectorat encara que fem la vaga.

Secció sindical de la CGT a la UAB

EL 28 D’OCTUBRE ANEM A LA VAGA! NO AL ICETAZO!

Incompliment de les mesures contra la COVID-19 a les aules de la UAB

La secció sindical de CGT a la UAB hem denunciat al Rector de la UAB davant d’Inspecció de Treball per la seva responsabilitat en l’incompliment de les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la COVID-19 a la UAB pel que fa referència a l’aplicació dels protocols de distància social dins de les aules.

D’acord amb la normativa recollida al document oficial “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022” aprovada per la Comissió de Salut Pública el 16-VII-2021 per a tots els centres universitaris de l’Estat, la distància entre persones que s’ha d’assegurar en tots els espais de les universitats, també dins de les aules, ha de ser d’almenys 1,5m: veure l’article 1.a del títol IV del document esmentat.

Tanmateix, en l’àmbit de la UAB s’incompleix la mesura anterior, amb els conseqüents riscos per a la salut en la seva activitat laboral del professorat, del personal d’administració i serveis, així com per a l’estudiantat:

1.- El document “Actualització del Pla de Contingència i protocol d’organització de la UAB” estableix a l’epígraf 2 de l’article 6.3 que“Es manté la distància mínima interpersonal de seguretat d’1,5 m o aquella que determini la normativa aplicable, excepte als espais on es realitzen activitats docents, que vindrà determinada per l’aforament”, tot i que en molts casos això suposa tenir distàncies interpersonals molt inferiors, a més d’ incomplir la normativa vigent per als centres universitaris.

2.- L’ocupació de les aules a diferents Facultats de la UAB únicament té en compte que no es superi el 70% de l’aforament màxim de cada aula, malgrat que això suposi incomplir la distància mínima interpersonal de 1,5m. Com a mostra, vegi’s el document intern amb les capacitats de les aules de la Facultat d’Economia i Empresa amb ocupació real i amb distància social mínima d’1,5m i de 2m. Observis que amb un 70% de l’aforament es supera en molt el llindar d’1,5m de distància social.

3.- En els seus missatges institucionals per a l’inici del curs 2021-2022 hi ha Deganats que obertament han reconegut que no hi haurà distància mínima interpersonal dins de les aules. Un exemple és el correu enviat el 6-IX-2021 pel Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa amb les indicacions per al curs 2021-2022 adreçat a tot el personal de la Facultat on es diu explícitament que: “s’ha eliminat el mínim de distància interpersonal a l’aula i l’alumnat pot seure lliurament complint sempre les mesures sanitàries vigents, en particular portar la mascareta i tenir-la correctament col·locada”.

En conseqüència, atesos els riscos objectius per a la salut per l’incompliment de les normatives sanitàries, hem denunciat al Rector davant d’Inspecció de Treball per tal de que prengui les accions necessàries per assegurar i fer complir als espais docents de la UAB les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la COVID-19 establertes per als centres universitaris en el curs 2021-2022. No és l’únic fet en què el Rector i el seu Equip de Govern posen de manifest el seu menyspreu per les condicions en què s’ha de desenvolupar la feina docent: vegeu la denúncia per vulneració de drets laborals, que segueix el seu curs.

Secció Sindical de CGT-UAB

Vulneració de drets laborals

Hem denunciat davant d’Inspecció de Treball per vulneració de drets laborals del personal docent i investigador de la UAB, per modificació encoberta del règim de dedicació del professorat, per conculcació de l’article 37 del text refós de la Llei de l’ Estatut dels Treballadors i per la reducció encoberta de les necessitats de contractació de plantilla a la Vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de la UAB, Maite Carrasón López de Letona (anteriorment Delegada de la Rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat) i al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa de la mateixa universitat.

Els eixos sobre els que s’articulen els fets denunciats són els següents (per raons d’espai els exposem de manera resumida, ometent tota la part analítica que els fonamenten, que hem posat a disposició d’Inspecció).

1.- Sobrecàrrega docent per supressió del reconeixement de les hores presencials d’examen. Fins el curs 2020-2021 les hores d’examen realitzades presencialment per part del professorat de la Facultat d’Economia i Empresa se li computaven com hores presencials a efectes docents. Tanmateix, la vicerectora Maite C. López de Letona obliga a no comptabilitzar-les alhora que s’incrementen en 4 les hores de docència presencial (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

Recorda als assistents que, tal i com va informar en la comissió celebrada al mes de novembre, la vicerectora obliga a no comptabilitzat les hores d’examen com a hores presencials. Per tant, en el curs 2021-22 s’han programat 17 hores de PAUL en comptes de les 13 hores de pràctiques que s’havien programat en el curs actual.

Per tal d’intentar emmascarar-ho, la Vicerectora ha modificat de manera ad hoc el redactat del document “Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB”.

2.- Sobrecàrrega docent derivada de l’obligació encoberta de recuperar les classes que cauen en festivitats laborals no recuperables. Malgrat que l’article 37 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix que les festes laborals no són recuperables, la vicerectora Maite C. López de Letona i el Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa han establert que cal compensar-les. Per tal de possibilitar-ho ha introduït dues mesures: estendre el calendari d’activitats lectives en més d’una setmana respecte al curs 2020-2021 i programant dues hores addicionals de recuperació fora dels horaris oficials per a determinats grups docents.

3.- Sobrecàrrega docent derivada de que el grau de presencialitat exigit és superior al reconegut al professorat. Les assignatures de 6 ECTS de la Facultat d’Economia i Empresa tenen un determinat  nombre d’hores presencials vinculades al seu grau de presencialitat del 33%. Tanmateix, el Deganat d’Economia i Empresa ha programat més hores presencials de les reconegudes segons grau de presencialitat pel curs 2021-2022 (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

La vicedegana explica que el calendari contempla 33 TE i 17 PAUL o PLAB. Al Pla docent individual es comptabilitzen 32,5h TE.

4.- A més de les qüestions anteriors, també hem denunciat que la UAB no disposa d’una Relació de Llocs de Treballs (RLT) actualitzada per al personal docent i investigador malgrat ser obligatori. De fet, la darrera RLT (tant per al PDI laboral com funcionari) és de…2010!!! (veure aquí).

Tant les 4 hores presencials per exàmens que deixen de computar-se (i que ara s’utilitzen per a exigir més docència presencial al professorat), com les programades de més en cada grup docent, tenen un efecte multiplicador sobre el total d’hores d’activitat docent reconeguda al professorat per la via de la fórmula de còmput del Model de Dedicació Acadèmica (MDA, veure article 9.2). Incrementar la docència exigible al professorat, sense reconèixer-se-li al seu pla docent, al igual que convertir en recuperables festivitats laborals que no ho són, a més d’afectar els drets individuals de cada professor/a, implica augmentar a títol gratuït la capacitat docent de la plantilla i, per tant, reduir les necessitats de contractació tenint en compte el nombre dels grups docents de les distintes titulacions impartides, nombre d’estudiants matriculats i tipologies docents.

Secció Sindical de CGT-UAB

Lafuente no t’amaguis i dona la cara

Companyes, companys,

Durant aquests últims dies, les treballadores en vaga hem instat diverses vegades a l’Equip de Govern, i en particular al Rector, a celebrar una reunió sobre els punts de la convocatòria de la vaga que, en resum, estan enfocats en acabar amb la precarietat i la inestabilitat de la plantilla.

És significatiu que la UAB, com la resta de les Universitats catalanes, està al capdavant de la inestabilitat, amb més del 60% de la plantilla contractada amb caràcter temporal. Malgrat que és altament insuficient, durant la jornada d’ahir i avui, tant el gerent com el vicerector de personal acadèmic han mantingut converses amb els piquets, que en cap cas poden considerar-se un inici de negociació. Desafortunadament, el Rector, però, es nega a establir cap tipus de conversa amb els treballadors, ignorant i menyspreant les diverses reivindicacions. Més encara, la tònica general ha estat de crispació i burla, amb reaccions tan inapropiades com la d’estripar una octaveta davant dels treballadors. No ha sigut millor la reacció d’altres membres de l’equip de govern, que han fet befa davant de les treballadores i han llençat amenaces vetllades, així com acusacions sense fonament sobre un presumpte boicot a la selectivitat, amb l’únic objectiu d’assenyalar el moviment sindical.

Incomprensiblement, l’equip de govern es nega a negociar el fons de les quatre demandes de PAS i PDI, mostrant una preocupant indiferència respecta a la difícil situació en la que es troba la plantilla. Tots aquests motius ens porten a mantenir la convocatòria de vaga i a valorar la possibilitat d’emprendre noves accions que puguin acabar amb la situació de bloqueig en la que estem que acaba comportant l’explotació de la plantilla.

Per una universitat al servei de la classe treballadora!

Secció sindical de CGT-UAB

El Rectorat ens menysprea, responem lluitant. Demà 7:00, Rectorat.

Companyes, companys,

Com ja sabeu, avui ha estat el primer dia de la #VagaUAB. Una vaga en la qual la selectivitat, en contrast amb les insinuacions de l’Equip de Govern, ha transcorregut amb total normalitat. El que si què hem fet és repartir uns “exàmens de selectivitat” en què mostrem on estan els diners que la UAB no vol invertir en la millora de les condicions laborals dels col·lectius més precaris de la universitat.

Durant tot el dia hem estat ocupant el Rectorat (i encara hi som) per assenyalar els responsables de la nostra explotació. Les nostres principals demandes, que la UAB es nega a negociar, són:

1) Regularització de professorat associat amb contracte fraudulent en figures a temps complet

2) Pròrrogues COVID-19 pels contractes d’obra finalista

3) Regularització del PAS de Capítol VI

4) Aplicació del quart any de contracte pels investigadors predoctorals

El Rector, una vegada més, ha mostrat la seva nul·la intenció de negociar qualsevol mínima millora de les condicions laborals de la plantilla més precària de la UAB, estripant l’octaveta reivindicativa davant dels treballadors. Davant aquesta flagrant falta de respecte, nosaltres seguirem aquí.

Finalment, fem una crida als treballadors de la UAB a venir demà a les 07:00 del matí al Rectorat a donar suport a l’ocupació. Si us indigna que quasi la meitat del professorat cobri 800 euros mensuals o menys, que els investigadors predoctorals treballin el 4t any amb la prestació de l’atur, la contractació fraudulenta del personal d’administració i serveis, uniu-vos a la #VagaUAB els dies 9, 10 i 11 de juny, de 9 a 11 del matí.

Seguim!

Secció sindical de CGT-UAB

Contra la precarietat, vine al Rectorat!

Benvolgudes, benvolguts,

En referència al comunicat enviat pel Rector en relació a l’actual convocatòria de vaga, des de la CGT volem fer les següents consideracions.

Primera. Som plenament conscients de la importància de la selectivitat pels estudiants. Per aquest motiu, sense cap intenció de bloquejar-la ni d’impedir-ne el seu normal funcionament, hem ocupat el Rectorat, per assenyalar els culpables de la nostra precarietat, l’actual equip de govern. I per això instem al personal de la UAB a acostar-se al Rectorat a donar suport a la ocupació. Adjuntem taula reivindicativa.

Segona. Fa ja molts anys que denunciem la situació de precarietat estructural de la plantilla sobre la qual se sustenta la Universitat Autònoma de Barcelona. Malgrat les bones paraules de cara enfora, ni aquest equip de govern ni l’anterior, en cap de les meses negociadores, ni amb juntes ni amb comitès, ha mostrat la més mínima intenció d’avançar en cap de les problemàtiques actuals en què es troba la plantilla.

– La UAB, el 2006, va signar el conveni col·lectiu de PDI-L en el qual es comprometia a regularitzar el professorat associat, arrencant un procés de regularització de cara l’any següent. Estem a 2021 i el 37.1% del PDI és professorat associat i cobra ~800 euros mensuals o menys. Quants anys més considera el Rector que hem d’esperar?

– La UAB, el 2019, va firmar un acord amb la CGT per garantir el 4t any de contracte a tots els investigadors predoctorals per evitar que acabessin la tesi a l’atur. No han trigat ni un any a incomplir l’acord. El 2020, la UAB va tornar a treure contractes de 3 anys pel personal investigador predoctoral, i torna a negar-se a prorrogar-los. Així treballa el Rectorat pel seu personal més precari.

– La UAB, el 2018 es va comprometre a regularitzar tot el PAS de Capítol VI contractat de forma fraudulenta. A data d’avui, encara no s’ha fet. Sembla curiós que parlin de que s’estan fent negociacions a juntes i comitès quan precisament el comitè del PAS es va plantar durant mesos per una total manca de voluntat negociadora per part del rectorat, avui en dia encara absent.

– Davant de tot això, la UAB s’excusa amb l’excusa de la manca de finançament. Però pot condonar un lloguer anual de 300.000 euros a l’Hospital Veterinari amb qui ha fet negocis Vetgenomics, empresa d’un membre de l’actual equip de govern. Pot perdonar 1,73 milions d’euros en els dos darrers anys a càrrec de l’activitat privada a la UAB, amb la reducció del cànon del 30 al 22% (malgrat que el claustre n’havia aprovat l’augment). Pot pagar salaris d’entre 90 i 100.000 euros, sense comptar sobresous, a Gerències i Vicegerències. Pot pagar 1.7 M d’euros en complements de càrrecs de gestió, mentre els hi descompta hores de docència que cobrirà professorat associat. Això sí, 178.000 euros per pròrrogues contractuals a 56 persones, això, no ho pot pagar.

Tercera. Quan una negociació és buida, quan la patronal només busca uns sindicats dòcils per garantir la pau social a la universitat, validant les seves mesures precaritzadores, caure en el seu joc ens convertiria en còmplices. Avui, demà, i sempre, des de la CGT sempre estarem al costat de les treballadores, estudiants i del conjunt de la comunitat universitària. I per això, aquesta setmana, hem convocat vaga. Per seguir defensant els interessos de la nostra classe.

La classe treballadora.

TAULA REIVINDICATIVA

Seguim,

Secció sindical de CGT a la UAB

8-11 JUNY VAGA: TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ


8-11 JUNY de 9:00H a 11:00H VAGA DEL PAS I PDI A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ

Companyes i companys,

Ja fa massa anys que el PAS arrossega un seguit de problemes que, tot i les nostres reclamacions, no se solucionen, ni l’equip de govern mostra cap interès a solucionar-los. Per aquest motiu, com ja sabeu, recentment el comitè d’empresa es va plantar en les negociacions exigint una sèrie de reivindicacions. De gerència, però, no es va aconseguir cap compromís ferm, sinó només bones voluntats.

Ens volem fer escoltar i que s’atenguin d’una vegada per totes les nostres reivindicacions:

 • Volem l’estabilització del personal indefinit no fix i en frau de llei.
 • Volem acabar amb la doble escala salarial entre el personal fix i el personal temporal i indefinit.
 • Volem transparència en la classificació del personal (criteris de grup i complement).
 • Volem acabar amb la discriminació retributiva per raons d’àmbit professional.
 • Volem concursos transparents i publicacions dels temaris de les proves.

Demostem que el PAS tenim força per fer canviar les coses: 

8-11 JUNY TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ

VAGA DE 9:00h A 11:00H

CGT – UAB

Secció sindical CGT – UAB

https://cgtuab.wordpress.com/

https://www.facebook.com/CGTUAB

@cgt_uab