Manifestació en solidaritat amb els “27i+”

27imes

Aquest migdia la lluita per la universitat pública i per revertir la repressió contra qui la defensa ha arribat als carrers de Barcelona. Centenars de persones, responent a la crida del col·lectiu d’encausades en el marc del cas “27 i més” ens hem manifestat donant la cara per l’aturada immediata del procés judicial.

La manifestació ha acabat amb una breu tancada a la seu de la Fiscalia a Barcelona, com a mostra de rebuig de les peticions penals d’entre 11 i 14 anys de presó, a banda de multes i altres sancions, que han d’enfrontar cadascuna de les encausades.

Recordem que aquest procediment judicial va iniciar arrel d’una denúncia de l’antic equip de govern de la UAB.

Aprofitem per agrair el recolzament rebut avui i, especialment, la implicació del conjunt de la CGT de Catalunya.

Us deixem algunes imatges de la solidaritat i la lluita.

Anuncis

La repressió a la universitat avança. Primera detenció dels 27i+

Ahir diumenge 7 de gener els Mossos d’Esquadra van detenir al Carles D., antic estudiant de la UAB i una de les persones encausades en el cas conegut com “27 i més”. Recordem que el cas dels “27 i més” va iniciar arran de diverses denúncies de l’anterior equip de govern de la UAB contra 25 (ara antics) estudiants i dos treballadors, un PAS i un PDI, que havien sigut actius en les protestes universitàries dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 contra l’increment de les matrícules, els acomiadaments de professorat, les retallades i les privatitzacions. Unes denúncies que van comportar que la fiscalia, recollint el relat presentat per l’aleshores rector,  secretària general i vicerectora d’estudiants, estigui demanant penes de presó d’entre 11 i 14 anys per a cada encausat/da, a banda de 5 anys d’allunyament de la UAB, multes de 9.500 € i una responsabilitat civil que finalment han rebaixat a 14.000 €. Com a resultat d’això ahir, possiblement per primera vegada a la història de la UAB, un (ex)estudiant va ser detingut per la policia després d’una denúncia feta per motius polítics per la pròpia universitat. Una imatge que ens remet, directament, al franquisme.

Els darrers mesos hem tornat a sentir a parlar de presos i preses polítiques. I hem vist com una repressió que mai havia acabat de marxar torna a estar a l’ordre del dia. Ahir en vam viure un altre capítol que, tot indica, tot just ha començat. I aquest cop ens afecta directament, perquè es tracta d’un procés endegat per qui, en teoria, hauria de representar el conjunt de la comunitat universitària com és l’Equip de Govern. Ens pertoca, per tant, ser actius i actives per intentar frenar una nova barbaritat del sistema judicial de l’Estat espanyol.

És per això que demanem al conjunt de la comunitat universitària de la UAB que estigueu atents i atentes a les convocatòries que vagin sortint del grup d’encausats/des (Més informació aquí) Però també emplacem a l’actual equip de govern a ser valent i a comprometre’s de manera clara i inequívoca amb la defensa de la llibertat també al nostre campus. Som conscients/es que aquesta és una situació que han rebut en herència de l’equip de Ferran Sancho. També som conscients/es que han enretirat la seva acusació particular de l’àmbit penal (no deixa de ser curiós que l’anterior equip sempre va negar que hagués formulat mai cap denúncia) i que han rebaixat la petició de responsabilitat civil. Però tot això no és suficient per desactivar una acció judicial que pot portar a la presó a25 ex estudiants, un tècnic i un professor de la UAB. Emplacem directament a la rectora a:

 1. Retirar del tot la demanda de responsabilitat civil per uns actes que es van dur a terme en el marc de protestes universitàries
 2. Contribuir activament a desmuntar, des de la UAB, les falsedats que en nom de la mateixa UAB es van dir davant de la policia i del jutge i que incriminen les 27 persones encausades.

No només no volem ser còmplices de cap empresonament per causes polítiques a la UAB, sinó que ho volem revertir. I la rectora, en honor a la història de lluita que ella mateixa reivindica, n’ha de ser un agent actiu. Li demanem que concreti en fets les seves paraules.

Secció sindical de CGT-UAB

Refusem un nou cas repressiu que afecta a membres de la UAB

Fa pocs dies hem conegut que un treballador i tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona,  junt a dues persones més, han rebut una petició de 6 anys de presó per a cadascú per una acció de protesta realitzada el passat mes de març davant de la seu del Partit Popular de Barcelona. Cal notar que l’acció, on es defensava el dret a autodeterminació, va ser simbòlica i en tot moment es va realitzar a la via pública, fora de la seu de l’esmentat partit.

Ens preocupa enormement l’escalada de la repressió que estem vivint. Des de ja fa uns anys hem vist com la reforma del codi penal, l’aprovació de la “Ley de Seguridad ciutadana” o llei mordassa i la tipificació coma delictiva de conductes que fins ara no es consideraven il·lícites retalla de manera perillosa la llibertat d’expressió i els drets civils més bàsics. Volem recordar que ara mateix la UAB ja té un membre del seu PDI a la presó i que hi ha dos treballadors i 25 exestudiants que s’enfronten a peticions penals d’entre 11 i 14 anys de presó. A aquesta realitat preocupant ara s’hi afegeix el nou embat repressiu que amplia la xifra de membres de la UAB que pateixen una amenaça real contra el seu futur i la seva llibertat.

Fem una crida al conjunt de la comunitat universitària, i en especial al seu equip de govern, a comprometre’s de manera ferma en la defensa dels drets més bàsics, començant per la llibertat d’expressió. No podem deixar que la repressió esdevingui quelcom habitual a les nostres vides.

Secció sindical de CGT-UAB

llibertatsCGT

DAVANT EL MODEL D´UNIVERSITAT QUE PROMOU LA COMPETÈNCIA I EL LUCRE PRIVAT. CONSIDERACIONS SOBRE EL CLAUSTRE DEL 22.11.2017

 • El Model de dedicació acadèmica (MDA) suposa una pèrdua del valor-treball en la docència i s’assenta sobre bases arbitràries (veure taula i gràfic comparatius, abaix)
 • El MDA dona carta de naturalesa a un model de caràcter empresarial i facilita remuneracions al marge del salari.
 • El MDA no promou la investigació, però sí la competència, i està en contra del principi de “a igual treball, igual salari”. 
 • El Model de Plantilla Teòrica dels departaments no és una relació de llocs de treball, perquè es basa en un model de dedicació variable i no involucra a tota la plantilla.
 • Des de CGT-UAB defensem una Universitat oberta al servei de la classe treballadora, on es valori el treball i no el rendiment mercantil, i on els beneficis acadèmics no s’orientin al lucre privat.

Aquest Dimecres, 22 de novembre, l’equip de la Rectora Arboix presenta per a la seva aprovació al Claustre de la nostra Universitat el seu model de dedicació acadèmica (MDA) i el seu model de plantilla teòrica del PDI per als departaments. El caràcter de Claustre Extraordinari ja ens indica que estem davant normatives de primer ordre per a la reglamentació de l’activitat laboral en la UAB, i que la seva aprovació pel Claustre, òrgan reconegut de representació dels diferents estaments de la universitat, s’entén com un objectiu estratègic per legitimar tota aquesta normativa.

Sobre els models que es presenten per a la seva aprovació al Claustre, ja hem apuntat algunes claus en anteriors comunicats del nostre sindicat (notas 1 y 2). Ara solament anem a assenyalar alguns aspectes (però hi ha més) que deixen en evidència els objectius estratègics subjacents, i la lògica que vincula el MDA a un insostenible model de Plantilles Teòriques.

1º) El MDA suposa una pèrdua del valor-treball a la docència universitària, aprofundint en l’objectiu dels models de dedicació variable implantats en la UAB de reduir costos, rebaixant la valoració d’una part fonamental de l’activitat laboral del PDI. Podem veure com per a un grup docent d’una mateixa grandària s’ha retallat el còmput d’hores reconegudes al professorat. Per exemple, amb un grup amb 50 matriculats/des, el còmput era de 165 hores docents reconegudes, i amb el MDA actual es de 109 hores (veure taula i gràfic comparatius).

2º) El MDA es basa en càlculs arbitràris, ja que no comptabilitza l’alumnat inscrit en un grup docent, sinó previsions a partir de l’estimació de cursos previs o repartiments discrecionals, no subjectes a cap normativa de control, que faciliten ajustos interessats (nota 3).

3º) El MDA dóna carta de naturalesa a un model de caràcter empresarial: El MDA facilita la dedicació de tasques remunerades al marge del salari a alguns membres del PDI, a canvi de desvirtuar el valor-treball de la docència reglada oficial, i que la càrrega laboral recaigui en qui no realitzen activitats remunerades. Segueix tècniques empresarials amb bonificacions per incentius segons els interessos del moment. La docència pública reglada oficial esdevé un objecte de mercadeig on el que importa, en darrer terme, es gaudir de tantes reduccions com es pugui i disposar més temps per a destinar-lo a activitats lucratives, algunes d’elles en forma de docència remunerada en forma de sobresous a cursos i mestratges a “preus privats”.

4º ) El MDA no promou la investigació com a alternativa de dedicació a la docència. El problema de fons radica en com s’avalua la propia investigación a agències com l’AQU i l’ANECA. Es prioritza la publicació de treballs breus en revistes indexades, es menystenen recerques a més llarg termini i que generen treballs monogràfics, i es perjudica el treball en equip. I això s’expresa en la política de trams i acreditacions. A mes, es es mantindria, recargarregan l´infravalorada activitat lectiva del professorat, sobretot de les categories amb contractes més precaris.

5º ) El MDA està en contra del principi de “a igual treball igual salari”, ja que prioritza el còmput d’ingressos mercantils en “transferències” (“recursos econòmics generats”) a l’hora de reduir la càrrega docent.

6º) El MDA promou la competència, mitjançant una jerarquització per quartils, en la qual els beneficis a qui ocupen rangs superiors són a costa de penalitzar a qui ocupen els inferiors.

7º) Un model de dedicació variable impedeix el disseny d’una plantilla teòrica. El Model de Plantilles de Departaments en un brindis al sol, retòrica aplicada, que solament facilitarà negociacions finalistes amb certs Departaments, probablement en la mesura en què donin suport a l’equip de govern corresponent.

8º) Un model de plantilla teòrica ha d’involucrar a tota la plantilla d’una unitat (departament, institut, …), no solament al professorat, sinó també al conjunt de personal investigador, incloent personal en formació i altres tipus de contractacions, i, per descomptat, al personal d’administració i al personal tècnic. L’activitat docent i investigadora no és possible sense personal que realitzi la totalitat de treballs necessaris. Per tant, sense la correspondència entre PDI i la resta de la Plantilla qualsevol model serà inconseqüent amb les finalitats que es pretenguin.

Des de CGT considerem que és absolutament necessari establir com és el valor del treball d’un col·lectiu i com és la relació de llocs de treball en una organització. Fer-ho permet analitzar les condicions laborals en qualsevol empresa i quins són la línies estratègiques que marcaran el futur de la mateixa. És a dir, quines són les intencions de qui dirigeix una organització i què vol que sigui en el futur. En conseqüència, les normes que es pretenen aprovar en el Claustre d’aquest dimecres busquen un determinat model d’Universitat, assenyalant el que es valora, el que es pretén promoure i el que es vol penalitzar en la vida acadèmica i laboral de la UAB.

Per aquesta raó, des del nostre sindicat, quan comprovem que l’equip de la Rectora Arboix donava per bo i seguia impulsant el mateix model d’universitat liberal que anteriors equips de govern (rectora Ripoll i rector Sancho) havien definit ), vam entendre que no podíem ser còmplices, ni donar per bones les formes i objectius subjacents en els models que es pretenen aprovar en el Claustre.

Estem davant un model d’universitat liberal basat en (1) una gestió derivada d’una racionalitat empresarial que busca l’eficiència  en la relació cost-benefici, (2) un abaratiment de costos, incloent el salari dels i les que hi treballem, (3) una orientació cap a la mercantilització del coneixement i de l’activitat acadèmica que busca, a través dels anomenats mecanismes de “transferència”, la cessió a qui posseeixen la propietat del Capital dels beneficis que puguin generar els avanços científics, i (4) la competència entre persones i col·lectius, prevalent o castigant segons s’ajusti o no a la lògica empresarial el que es faci. És un model que a l’Estat Español s’ha vingut impulsant des de fa una dècada des de l’entorn de les corporacions privades, sobretot des de la intermediació de la ministra Garmendia durant el Govern de Rodríguez Zapatero i del conseller Mas-Colell i els seus “Chicago boys” en el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest model està a les antípodes del que des de CGT entenem que hauria de ser una Universitat, com a espai relacional dedicat a la creació i transmissió de coneixement per al benefici de la majoria social, de la classe treballadora i de les classes populars. Considerem preeminents els valors de cooperació i solidaritat, la promoció de l’equitat i l’activitat oberta orientada a l’interès col·lectiu, i no al lucre privat.

Per això, davant la proposta de normes elaborada per l’equip de la Rectora Arboix, donant continuïtat a aquests objectius estratègics aliens al que defensem, des de CGT no hem volgut ser còmplices, ni entrar en la negociació i el pacte de petits detalls del MDA o del Model de Plantilles. En conseqüència, hem abandonat les Taules de Negociació que s’han realitzat, on solament es podien abordar matisos i retocs formals, sense entrar en el fons.

Des de CGT en la UAB, en la mesura en què les correlacions de forces ho permetin, lluitarem per abolir el MDA i les seves normes derivades, en cas que siguin aprovades en el Claustre Extraordinari d’aquest Dimecres. Seguirem defensant una Universitat oberta al servei de la classe treballadora, on es valori el treball i no el rendiment mercantil, i on els beneficis acadèmics no s’orientin al lucre privat.

Secció Sindical de CGT a la UAB

 

TAULA I GRÀFIC COMPARATIUS

Tabla MDA

 Función MDA

 

NOTES:

Nota 1: La Instrumentalització de la Docencia, Comunicat de CGTUAB, del 26.4.2016 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2016/04/26/861/ ).

Nota 2: Desde CGT denunciem la continuitat del Model de Dedicació Variable a la UAB, Comunicat de CGTUAB, del 21.6.2017 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2017/06/21/desde-cgt-denunciem-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-variable-a-la-uab/ ).

Nota 3: Per acords de Plenari, es va emetre per correu electrònic un comunicat sobre aquest tema desde la JPDI, amb data del 5 de maig de 2016, i desde el Comité d´Empresa del PDI, amb data del 2 de juny de 2016.

Nota 4: El vicerrector Donaire vol que treballis per sobre del que exigeix el decret Wert. Comunicat de CGTUAB del 21.12.2013 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2013/12/21/mes-hores-decret-wert/ ).

Nota 5: Donaire aixeca les cartes, Comunicat de CGTUAB del 10.3.2014 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2014/03/10/donaire-aixeca-les-cartes/ ).

 

CGT-UAB DAVANT ELS FETS D’AQUESTS DIES I LES MOBILITZACIONS DE DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES

chaplin_2017-10-24_20-24-58

Els propers dies hi ha convocades a la UAB i a Catalunya una sèrie de mobilitzacions contra la repressió política exercida pel govern espanyol i l’amenaça d’aplicar l’article 155 que suposa la intervenció de les institucions catalanes. Concretament, a la UAB hi ha convocada vaga d’estudiants per dimecres 25, dijous 26 i divendres 27.

Tot i que des de CGT, i des de l’anarcosindicalisme en general, no defensarem les institucions de representació parlamentaria del govern central o autonòmiques, tampoc podem restar aliens al que esta passant aquests dies. Volem expressar la nostra preocupació per la repressió creixent de l’estat espanyol i perquè una intervenció completament abusiva i desproporcionada  dels serveis públics per part del govern central pot laminar encara més l’escassa autonomia existent en ells. Això afectarà especialment a l’educació, però també pot repercutir en altres serveix públics. Una intervenció d’aquest tipus pot retallar de nou tant els drets dels treballadors/es públics/es com de la població que els utilitza.

Per tant, davant la situació que estem vivint les darreres setmanes i les mobilitzacions convocades per fer-hi front volem expressar el següent:

 • Donem suport a la vaga convocada pels estudiants en l’àmbit de la UAB; Ens manifestem en contra de la intenció del govern de l’estat de prendre per la força el control de escoles, instituts i universitats públiques. El mateix val per la resta de serveis públics. Ens solidaritzem amb tots els treballadors/es d’aquests serveis que en puguin resultar afectades i amb la població que els utilitza.
 • Rebutgem de nou la repressió exercida pel govern espanyol en forma de agressions (especialment greu el 1-O), arrestos, escorcolls i empresonaments indefinits (com ara els Jordis) per promoure manifestacions o pel seu activisme social, sindical i polític.
 • Animem als treballadors/es de la UAB a recolzar en la mesura de les seves possibilitats les convocatòries dels propers dies com a defensa de l’ensenyament i sanitat públiques i lliures d’intervencions, tant a la pròpia universitat com als diferents pobles i ciutats. Animem també a defensar els drets civils, laborals i les llibertats bàsiques dels treballadors/es d’aquests serveis i de tota la població.

Secció sindical de CGT-UAB, 24 d’octubre de 2017

Continua l’escalada repressiva, mantenim la lluita.

repressioMailing

Continua l’escalada repressiva, mantenim la lluita.Nosaltres i els nostres hem conegut la repressió. Acomiadaments, multes, judicis, peticions de presó i presó. Des de fa anys. I fora dels focus d’atenció dels grans mitjans, a qui interessàvem poc. Una repressió exercida per les empreses, per l’administració, per la judicatura, per ajuntaments i els governs de la Generalitat i l’estat espanyol. Aquí a la UAB ho tenim ben present amb el cas dels 27i+ i d’altres. L’hem patit i hi hem lluitat i lluitem en contra. En aquest camí de lluita, de solidaritat i de recolzament, ens hem trobat amb molts companys i companyes de molts moviments socials. I també ens hem trobat amb molt silencis, de mitjans de comunicació, d’institucions.

Ara la repressió continua. En aquesta ocasió els empresonaments dels presidents de la ANC i Òmnium s’han fet sota tots els focus mediàtics. Una publicitat que també hauria calgut en tants i tants altres casos condemnats al silenci. Malgrat això, o precisament recordant això, des de la CGT UAB volem fer públics els següents punts:

 1. Rebutgem de manera enèrgica la repressió de l’estat, que les darreres setmanes ha comportat l’adopció de mesures excepcionals contra una part important de la població de Catalunya.
 2. Cridem a combatre aquesta suspensió de drets que, de manera progressiva, s’està consolidant. S’hi afegeix, en aquest cas, un ús del delicte de ’sedició’ que podria ser aplicat a qualsevol altra manifestació futura motivada per un canvi de l’statu quo, sigui territorial o de tipus socioeconòmic.
 3. Exigim l’aturada immediata de la persecució policial i penal contra persones per la seva ideologia, per promoure manifestacions o pel seu activisme social, sindical i polític. Per la seva actualitat, volem expressar també que és inadmissible que es castigui amb presó a qui va organitzar o col·laborar amb el referèndum del dia 1 d’octubre.
 4. Exigim, també, de forma clara i categòrica, la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques, entre els quals des d’ahir s’hi han afegit també en Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
 5. Reclamem la dissolució de l’Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal de Orden Público franquista, un tribunal d’excepció que les darreres dècades ha perseguit sistemàticament la dissidència política a l’estat espanyol.

A la CGT hem reiterat el nostre compromís amb la llibertat, amb la defensa de drets civils i en la lluita contra els abusos de poder. Fem una crida a tornar a convertir aquest compromís en mobilitzacions, de la forma i en els llocs es vagi considerant oportú en cada moment.

CGT-UAB

 

Fem que la UAB no empresoni !!

Concentració 27 i més-1

Les darreres setmanes, en el marc d’un procès judicial contra la dissidència política, el grup d’encausades del Som 27 i més (25 estudiants, un membre del PAS i un professor) han començat a rebre les citacions per anar a recollir els escrits d’acusació on se’ls notifiquen peticions de penes d’entre 11 i 14 anys de presó. Aquest suposa un dels darrers passos abans de l’inici del judici oral. En resposta a una imputació que no volen ni poden reconèixer, alguns dels encausats/des han manifestat obertament la voluntad de no recollir les esmenades citacions, fet que podria comportar el lliurament d’ordres de cerca i captura per part del jutge per fer efectiva la notificació.

Davant d’aquest procés judicial esperpèntic, és urgent i necessari que la rectora Marga Arboix i el seu equip de govern, com a màxims representants de la UAB, mostrin un posicionament ferm i inequívoc en contra la repressió i a favor de la llibertat d’opinió, sindical i política dins de la universitat. Posicionament que passa, necessàriament, per una petició al jutge d’arxivament del cas. Hi ha en joc el futur dels i les 27 encausades i la dignitat de la nostra universitat.

Per això, desde CGT-UAB cridem a la concentració de tota la comunitat universitària davant del monestir de Sant Cugat, dijous 21 de setembre a les 17:00, coincidint amb l’acta d’inauguració del curs universitari a la UAB, que enguany conmemora el seu 50è aniversari.

Fem extensible la convocatòria al conjunt del nostre sindicat i a tots els col·lectius, associacions i moviments socials que s’hi vulguin sumar i demanem màxima difusió.

Considerem inadmisible que, en la linia de la creixent escala repressiva que vivim aquests dies, la defensa d’allò que es public esdevengui en delicte.

Secció sindical de CGT-UAB, dimarts 19 de setembre de 2017

CGT-UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Arboix

Atesa la convocatoria d’una Mesa de Negociació prevista per a demà en relació al Model de Dedicació Acadèmica, la Secció Sindical de CGT a la UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Marga Arboix, i que pretén implantar-se en el curs 2018-2019. Aquest MDA continua i consolida els principis neoliberals i la perspectiva de gerència empresarial que va introduir l’Equip de la Rectora Anna Ripoll, i que va aprofundir l’Equip del Rector Ferran Sancho”. Més informació aquí:

1.- La instrumentalització de la docència:  https://cgtuab.wordpress.com/2016/04/26/861/

2.- https://cgtuab.wordpress.com/2017/06/21/desde-cgt-denunciem-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-variable-a-la-uab/

3.- https://cgtuab.wordpress.com/2016/10/24/sobre-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-del-2009-que-proposa-lequip-de-la-rectora-arboix-preliminars-per-a-una-analisi/

Secció sindical de la CGT a la UAB

Aturem la repressió. Company treballador de la UAB detingut

Ahir diumenge un company, treballador de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat detingut en una operació dels Mossos d’Esquadra. La raó és que aquest company va participar en una concentració pacífica a una seu del Partit Popular que es va dur a terme en protesta pel paper que aquest partit polític està desenvolupant en contra dels moviments socials i polítics.

Considerem que aquesta operació és un nou atemptat a les llibertats i drets dels i les treballadores, que dia rere dia, no només patim les conseqüències d’aquest sistema econòmic injust sinó, també, la repressió de l’Estat contra nosaltres quan exercim els nostres drets.

És per això, que des de la CGT a la UAB exigim la llibertat immediata, sense càrrecs, del company detingut i demanem la màxima solidaritat davant d’aquest nou atac per part de l’Estat.

Demà dilluns a les 9:30 concentració a la Ciutat de la Justícia

Secció Sindical de CGT a la UAB

DESDE CGT DENUNCIEM LA CONTINUITAT DEL MODEL DE DEDICACIÓ VARIABLE A LA UAB

La Secció Sindical de CGT a la UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Marga Arboix, que es presentarà en la Comissió de Personal Acadèmic del 21 de Juny, i que pretén implantar-se en el curs 2018-2019. Aquest MDA continua i consolida els principis neoliberals i la perspectiva de gerència empresarial que va introduir l’Equip de la Rectora Anna Ripoll, i que va aprofundir l’Equip del Rector Ferran Sancho.

1º) Denunciem la noció de “Dedicació Variable“, ja que és un model que pretén acabar amb l’existència d’una Plantilla Estructural, és a dir amb la possibilitat que existeixi una Relació de Llocs de Treball clara i transparent. En relativitzar completament les tasques vinculades a cada persona amb contracte a la Universitat (“dedicació variable”), la plantilla es flexibilitza. De manera que amb això es promou la precarietat en la contractació, s’atempta contra l’estabilitat de les persones en el seu treball a la Universitat i es limita la capacitat dels departaments de preveure a mitjà termini quines seran les seves plantilles.

2º) Denunciem que s’introdueixen i consoliden mecanismes de competitivitat entre professorat, utilitzant criteris sempre  jeràrquics (“bons-dolents”), lo que comporta reduccions per a certes persones (“bones”, superiors en l’escala jeràrquica), a costa que la càrrega laboral que aquestes persones es redueixen recaigui en altres persones (“dolentes”, inferiors en l’escala jeràrquica).

3º) Denunciem  la valoració positiva i prioritària d’activitats lucratives i mercantilistes, que apunten en les primes de reducció docent que es pretenen aplicar (convenis mercantils, màsters privats, docència en empreses externes a la universitat) i que, en la majoria de casos comporten sobresous a qui a més es beneficia amb la reducció docent.

4º) Denunciem la desvaloració del treball universitari, en docència i  en investigació, ja que s’apliquen còmputs que exigeixen cada vegada més hores d’activitat perquè sumeixen determinats crèdits ECTS, mentre que les activitats no es valoren per la seva qualitat, o per l’esforç que comporta la seva realització, sinó per la contrapartida econòmica dinerària, o per ser vehicle publicitari en certs mitjans, com poden ser les revistes propietat de certes corporacions multinacionals, o els mitjans de comunicació audiovisual institucionals

5º) Denunciem globalment el Model perquè és indissociable d’un Model d’Universitat, aliena als objectius que el nostre sindicat defensa, d’una Universitat Pública i Transparent, allunyada de l’ànim de lucre i del mercadeig, i oberta a tota la societat, i no solament al Capital i als interessos privats. No anem  a entrar a discutir els nombrosos detalls dels criteris de reducció docent que s’incorporen, perquè són un parany que solament genera dispersió i pèrdua de perspectiva sobre l’objectiu estratègic del MDA: promoure una Universitat liberal, elitista i competitiva, al servei de l’oligarquia dominant al Territori Català, al Estat Espanyol, a la Unió Europea i, ara mateix, a tot el nostre planeta.

Secció Sindical de CGT a la UAB