Assemblea de treballadores i treballadors de la UAB sobre vaga 8M

cartell-assemblea

Dimecres 6 de març, a les 13h. Sala de Graus de Lletres

Com ja vam informar, en el marc de la vaga general feminista a la UAB la CGT hem convocat una vaga de treballadores i treballadors (PAS, PDI i personal d’empreses externes) per a tot el divendres 8 de març. Una convocatòria que també han realitzat altres seccions sindicals.

Com sempre, les vagues són del conjunt de treballadores i treballadors. Per aquesta raó convoquem una assemblea per a que les treballadores de la UAB, i també els treballadors, ens impliquem activament en decidir com serà el dia de vaga a la UAB. Per aquesta raó, t’animem a participar a l’assemblea que tindrà lloc el proper dimecres 6 de març a les 13 hores a la sala de graus de la facultat de Filosofia i Lletres (davant de l’SLIPI).

Fem nostra la vaga del 8 de març


Podeu descarregar un díptic informatiu aquí.
Podeu trobar informació de la convocatòria de vaga general feminista aquí.
Podeu trobar el preavís de la convocatòria de vaga general aquí.
Anuncis

CGT convoquem vaga general feminista a la UAB pel proper 8 de març

8M-2019.jpg

Ahir dimarts la secció sindical de la CGT a la UAB varem entrar al registre del Rectorat una còpia del preavís de vaga general pel proper 8 de març que al conjunt de Catalunya ha presentat la Confederació General del Treball (CGT). Amb aquesta passa informem a la UAB de la convocatòria de vaga de 24 h. el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Des de la CGT – UAB fem nostra la convocatòria de vaga i us animem a seguir-la.

Convoquem vaga davant la ineficaç política en matèria laboral, econòmica i social, el que provoca desigualtat permesa entre homes i dones; converteix a les dones en ciutadanes de segona o tercera categoria; així com per posar fi als assassinats i violències masclistes. És una vaga general i feminista, una vaga de consum, de cures, laboral i estudiantil; on es focalitza les reivindicacions en la lluita contra el patriarcat, l’explotació i les violències masclistes. I perquè motius no ens en falten cridem a fer vaga al conjunt del PAS, del PDI, dels i les estudiants de la UAB així com totes les persones que treballen en empreses contractades per la UAB: bars, fotocòpies, manteniment extern, etc.

Lluitem per aconseguir un món millor, feminista i lliure!!
Podeu trobar informació de la convocatòria de vaga general feminista en aquest enllaç: http://cgtcatalunya.cat/8m

Podeu trobar el preavís de la convocatòria de vaga general en aquest enllaç:
Preavís de Vaga_CGT-Catalunya 8M (20190219)

Un pas més en la degradació de les condicions de treball. Desobeïm

Des de fa anys estem immersos en una progressiva precarització de les condicions de treball, de la qual la Universitat no ha estat una excepció. Tanmateix, el procés ha estat altament asimètric: mentre que per a una majoria les condicions són cada cop més dures, amb més pressions, incerteses i dificultats per poder tenir una feina – i una vida – dignes, una minoria s’aprofita de les posicions de poder de les que gaudeix per depredar recursos en el seu benefici, aprofundint l’escletxa social. El company o la companya ja no és vist com un potencial col·laborador sinó com un competidor o, segons l’escala social en el que el cap de torn el situi, algú al que utilitzar i explotar en la cada vegada més jerarquitzada i feudalitzada vida universitària. Termes com “excel·lència”, docència de “qualitat”, “eficiència” i explotació econòmica – que no transmissió – del coneixement formen part del vocabulari que ha acabat impregnant el llenguatge acadèmic, malgrat que amaguen una determinada ideologia neolliberal que ha convertit docència i recerca en uns bens de consum més i on l’estudiantat és tractat com un consumidor-client del sistema.

Tot aquest procés no es construeix de la res, sinó que va essent implementat progressivament, pas a pas, primer tímidament i en àmbits limitats a l’aguait de possibles reaccions, després de manera més accelerada i generalitzada. Si volem trencar aquesta dinàmica cal crear resistències, desobeir i actuar des del mateix moment en que algun dels estaments que ocupen el poder pretenen empitjorar les condicions laborals. En aquest sentit, denunciem que el Deganat de la Facultat de Economia i Empresa ha decidit implementar als graus, amb la connivència de l’Equip de Govern, les següents mesures que afecten les condicions laborals del professorat (veure comunicat degà) que en un futur proper poden estendre’s a la resta de la UAB:

1.- S’estableix un règim asimètric de reconeixement de la docència presencial en funció de si l’assignatura és obligatòria/troncal dels tres primers cursos o bé optativa del quart curs; escamotejant-se al professorat hores de docència presencial en el cas de les assignatures obligatòries/troncals. Així, qui imparteixi un grup docent d’una assignatura optativa té programades un total d’hores (45 hores a raó de 3,5 hores per setmana durant 13 setmanes) igual a les que se li reconeixen al seu pla docent (45 h); mentre qui imparteix assignatures troncals veu com se li programen més hores per grup (52 hores a raó de 4 hores per setmana durant 13 setmanes) de les reconegudes al seu pla docent (50 hores). No es reconeixen tampoc en el pla docent les hores presencials obligatòries (5 en total per cada assignatura) fixades pel Deganat per tal de fer les proves d’avaluació final i recuperació.

2.- Les hores de reconeixement acadèmic escamotejades és molt més gran que el simple diferencial nominal entre hores programades i hores reconegudes atès que, segons l’article 9.2 del MDA, les hores d’activitat acadèmica lligades a la presencialitat reconegudes al professorat es calculen aplicant un factor multiplicador:

nombre d’hores presencials (nhp) x 2,17 + nombre d’estudiants x (nhp/50) x 1,5

3.- S’introdueix una cinquena hora a la setmana, no recollida al pla docent, així com una 14è setmana amb 4 hores, que es programen per a la recuperació de classes.

4.- S’implementa un sistema de control per via electrònica que obliga al professorat a validar-se amb el seu NIU i nom i cognoms en un aplicatiu ad hoc en un ordinador habilitat a cada aula en la que imparteix classe. En cap cas s’assegura ni la confidencialitat de les dades introduïdes ni possibles escletxes de seguretat que podrien comprometre l’ús de les dades del professorat. Tampoc s’indiquen els tipus d’explotació que es farà de les dades obtingudes. Al igual, les raons de la discrecionalitat de la mesura no s’han justificat per part del Deganat ni tampoc han estat informats ni Comitè ni Junta del Personal Docent i Investigador.

Davant de les mesures anunciades des del Deganat, fem palès que:

1.- Ningú pot ser obligat a fer més hores presencials que les reconegudes en el seu pla docent. A més, en relació a la recuperació de classes ningú pot ser obligat a recuperar classes no realitzades per estar de baixa mèdica o haver seguit una vaga legalment convocada. De la mateixa manera, no es poden convertir en recuperables festivitats del calendari laboral que no ho són ni establir criteris asimètrics de reconeixement laboral segons la tipologia de l’assignatura. Entre d’altra legislació, consulti’s el text refòs de l’ Estatuto de los Trabajadores en els seus articles 17 i 37.

2.– La programació de les hores de presencialitat als graus de la Facultat d’Economia i Empresa per al curs 2018-2019 va ser objecte d’una enquesta entre el professorat de la Facultat, feta a iniciativa del Deganat. Els resultats de l’enquesta mai es van fer públics; tanmateix coneixem a través de l’acta de la Junta Permanent de la Facultat del 20-III-2018 que l’opció institucional va ser àmpliament derrotada:

“El degà explica les dues opcions: A) 15 setmanes de docència amb tres hores de docència presencial per assignatura, B) 13 setmanes de docència amb 4 hores de docència presencial per assignatura. Es va fer una enquesta amb caràcter consultiu i el resultat ha estat el següent: han participat 99 professors, 61,6% a favor de la proposta A i 38,4% a favor de la proposta B.

Malgrat els resultats, el Deganat s’entesta a seguir aplicant una mesura que, a més d’escamotejar hores de presencialitat (veure punts 1 i 2 de l’epígraf anterior) va en contra del manifestat per la majoria del professorat de la Facultat. A més, en el cas de les assignatures optatives de quart curs el comunicat del Deganat estableix que s’han de fer 3,5 hores per setmana però en els horaris fets públics i comunicats a l’estudiantat es declaren que es fan 4 hores (veure planes 7 i 8)

3.- No es pot obligar als treballadors i treballadores a passar per sistemes de control ad hoc que poden comprometre, entre d’altra legislació, el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Alhora, no es pot mirar cap a una altra banda i confiar que no passi res quan s’han denunciat, documentat i posat en coneixement de l’Equip Rectoral greus incompliments en matèria laboral i de dedicació docent produïts a la Facultat d’Economia i Empresa que afecten diverses persones sense que s’hagi pres cap mesura sobre els responsables.

Secció sindical de la CGT a la UAB

PAS de capítol VI: Un acord insuficient i amb aspectes polèmics

trocearPobrezaMora

 • No estabilitza, ni de llarg, la totalitat del PAS Capítol VI estructural.
 • Imposa una doble escala salarial.
 • No garanteix un increment del pressupost per cobrir les despeses de l’estructuralització.
 • El redactat és excessivament obert i poc garantista.
 • Signar l’acord impedeix accions legals.

Fa anys que des de la CGT reclamem, ens manifestem i lluitem per l’equiparació[1] de drets i l’estructuralització[2] del PAS de capítol VI.

Primer ho vam fer donant suport a la Plataforma de Capítol VI i més tard com a secció sindical, presentar-nos amb aquesta finalitat com a punt rellevant del nostre programa a les eleccions del Comitè d’empresa del PAS Laboral.

És just afirmar que la nostra lluita i la presència per primera vegada al comitè d’empresa han sigut un factor clau per a fer possible l’acord que les diferents forces sindicals del comitè d’empresa han signat aquesta setmana amb la UAB.

Malauradament, quan arriba el moment del reconeixement de la feina feta, el que podria ser un moment de satisfacció i orgull, ens genera un sentiment agredolç. Bàsicament, perquè el text definitiu de l’acord és per nosaltres, com a secció sindical de la CGT, inassumible. Us expliquem perquè.

 1. No estabilitza, ni de llarg, la totalitat del PAS Capítol VI estructural. En iniciar el procés negociador, l’any 2015, i amb un cens de 100 persones més que a data d’avui, els criteris d’estructuralitat acordats per treballadores i sindicats implicava exigir l’estructuralització de, com a mínim, 314 treballadores.L’any 2017, el Gerent, la Rectora i el Consell de Govern es veuen obligats a reconèixer l’estructuralitat de tot el personal indefinit no fix: 267 persones.L’acord que s’acaba de signar només estructuralitza a personal indefinit no fix amb finançament 75-100% UAB: 142 persones, gairebé la meitat de les que va acceptar l’empresa fa un any.
 2. Imposa una doble escala salarial. Signar l’acord implica acceptar que, fins d’aquí 3 anys, no hi haurà una equiparació total de drets, legitimitzant així una doble escala salarial. Per tant es reconeixen i es donen per bones diferències retributives respecte el personal de capítol I i fins i tot dins del propi capítol VI.
 3. No garanteix un increment del pressupost per cobrir les despeses de l’estructuralització. En un context de congelació pressupostària, l’acord ha d’oferir garanties de que no afectarà a altres despeses de salaris de treballadores. L’acord ha de reconèixer explícitament que es garantirà prou finançament per que la millora d’uns no suposi mai retallades per d’altres.
 4. El redactat és excessivament obert i masses qüestions depenen de la “bona fe” de l’empresa.
  • La continuitat del personal indefinit o temporal en frau no està garantida.
  • Tampoc hi ha garanties de que s’incorpori a estructura el personal que ha quedat fora de l’estruturaliztació.
  • L’analisi dels perfils es farà sense un catàleg de llocs de treball, ni uns criteris clars sobre els grups i especialitats, el que fàcilment derivarà en nous perfils arbitraris i/o creats sota critèris merament econòmics.
  • Davant de possibles reubicacions, caldrà estar molt atentes per evitar consolidar places assignades a ens jurídics externs a la UAB. Caldrà estructuralitzar aquest personal precari però assegurar que el servei on treballen torna a fer la seva activitat a la UAB.
 5. L’empresa ja ha demostrat la seva manca de “bona fe”. El que havia de ser un acord de “punt i final”, neix viciat. En el moment de la signatura l’acord contradiu els seus propis termes i es deixa fora de l’annex a personal indefinit no fix que compleix els requisits d’estructuralització.
 6. Signar l’acord impedeix accions legals. Signar l’acord, suposa assumir-lo en la seva totalitat, i per tant, qui ho faci tindrà les mans lligades i no podrà denunciar-lo total o parcialment.

En definitiva, tot i incorporar aspectes positius, l’acord no liquida la problemàtica de tot el col·lectiu, sinó que perpetua la existència de treballadores de primera i de segona, fet que és sindicalment inassumible.

No signar aquest acord, és un altre pas necessari per a defensar el conjunt del col·lectiu en el camí cap una plena igualtat de drets i per la defensa del servei públic en el marc de la UAB i per tant, com ja vam avançar a la darrera assemblea, des de la CGT estem treballant amb la nostra advocada per emprendre les accions legals pertinents.

A la vegada, com ha fet evident el resultat del procès de negociació, només un col·lectiu fort permet una postura de força, per tant fem una crida a una nova autoorganització de les treballadores per continuar amb la lluita.

Us anirem informant de com evoluciona tot plegat. Per qualsevol dubte ens podeu contactar a cgt.ensenyament@uab.cat

L’acord per la regularització del capítol VI està format per 2 documents:

Podeu accedir al nostre resum/valoració de l’acord a aquest enllaç.

Secció sindical de la CGT a la UAB


[1] L’equiparació de condicions laborals es fonamenta en la Constitució espanyola i la Directiva EU 99/70 (entre d’altres) per defensar que totes les treballadores han de gaudir dels mateixos drets i deures, sense importar la durada del seu contracte.
[2] L’estructuralització de la plantilla consisteix en afegir a la RLT (relació de llocs de treball) tot el personal laboral indefinit no fix o en frau.

CONVOCATÒRIA FRAUDULENTA DE PLACES DE PROFESSORAT VISITANT

La Direcció del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona reincideix en pràctiques fraudulentes obrint una convocatòria de professorat visitant que infringeix tant el Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador com el reglament del professorat de la Universitat (veure document 1).

La convocatòria ha estat publicitada únicament en una info-job privada, en nom de la Universitat, i segons les bases de la mateixa donaria lloc a contractes de 3 anys amb possibilitats d’estendre’ls per cinc anys més (veure document 2). La convocatòria està actualment en curs i oberta a la presentació de sol·licituds fins el 30 de novembre d’enguany.

A més, hi ha sospites fonamentades de que les places convocades es financin en bona part a compte d’haver reduït la categoria contractual i salarial de la majoria del professorat associat del Departament d’Empresa, amb contractes de nivell A2 en lloc de A3. Aquest fet incompleix els acords de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador i ja va ser denunciat en una Mesa Negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI i el Vicerector de Personal Acadèmic celebrada el 28 de juny de 2018, a més de poder suposar una presumpta desviació de fons pressupostats.

La Direcció del Departament d’Empresa ja va ser denunciada per fets similars, que van motivar diverses resolucions per part de la Inspecció de Treball (veure documents 3 i 4), per la qual cosa hem denunciat de nou a la Direcció del Departament d’Empresa davant d’Inspecció de Treball (veure document 1).

Més informació aquí:

 1. Denúncia presentada
 2. Bases de la convocatòria publicades al portal Akadeus.
 3. Resolució 8/0033780/15 d’Inspecció de Treball
 4. Resolució 8/0008441/15 d’Inspecció de Treball

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

Assemblea vaga PDI

A tota la comunitat PDI de la UAB,

Cansada de la degradació de la universitat pública?

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que el proper dimecres, dia 21 de novembre, a les 15:00 p.m, ens reunirem en assemblea a Sala de graus, facultat de filosofia i lletres per tal de tractar aspectes relacionats amb la Vaga de PDI universitari convocada els dies 28 i 29 de novembre.

1)      Com s’encara des de la UAB: acciones a realitzar i participació amb d’altres universitats i col·lectius.

2)      Demandes i reivindicacions

3)      Lemes, pancartes, rodes de premsa i manifestació

Decidim juntes, vine a l’assemblea!

Secció sindical de la CGT a la UAB

COMUNICAT DE PREMSA conjunt CGT & CAU-IAC

Avui, 14 de novembre, es procedeix a posar en coneixement de fiscalia unes actuacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que podrien ser constitutives d’una infracció de l’article 316 del codi penal. La UAB, al nostre parer, ha infringit les normes de prevenció de riscs laborals i, tot hi estar-ne legalment obligada, no ha facilitat els mitjans necessaris perquè les persones treballadores del personal d’administració i serveis (PAS) desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat, en matèria de riscs psicosocials, adequades. D’aquesta manera s’ha posat en perill greu la seva salut. Aquest vulneració es podria castigar amb penes d’entre 6 mesos i 3 anys de presó.

Aquesta infracció es deriva del desgavell inadmissible del Servei d’ocupabilitat, on el juliol del 2017, es va tancar l’avaluació de riscs psicosocial, amb uns resultat que proposaven 28 mesures correctives, 11 amb la qualificació de prioritat moderada i 17 de prioritat alta.

A hores d’ara, les mesures correctives proposades no han estat implementades. Les 28 mesures correctives es troben ja fora dels terminis establerts. La no implementació d’aquestes mesures suposen un incompliment dels articles 14 i 42 de la Leyde Prevención de Riesgos Laboralesi del 12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En matèria de riscs psicosocials s’ha incomplertla planificació, programació, organització i control de la gestió relacionada amb la millora de las condicions de treball i la protecció de la seguretat i salut de les persones treballadores. L’empresa ha incomplert les seves obligacions donant lloc a responsabilitats administratives, així com, possibles responsabilitats penals i civils.

Ha incomplert també una sèrie de 10 mesures considerades “molt greus” com son: la no implementació del pla de prevenció; no donar compte dels accidents de treball derivats dels riscs psicosocials, ni investigar-los, ni posar mesures preventives; incomplir la planificació de l’activitat preventiva; mantenir l’adscripció de persones treballadores en situació de risc; l’exposició a agents nocius; dels drets d’informació i consulta; de la no implementació dels resultats de les avaluacions de riscs psicosocials i de protecció col·lectiva i individual. Tot això, com hem dit, pot suposar un incompliment de l’article 316 del codi penal.

A tot això s’hi suma la problemàtica, respecte a riscs psicosocials, del malestar en el PAS, que s’arrossega a l’Escola de postgrau de la UAB. La generació real de l’actual problema és una actitud de tracte inadequat i degradant cap el personal. L’actual situació ha derivat en una accidentabilitat, en riscs psicosocials, que ha afectat al 25% de la plantilla, unes xifres insostenibles.

La UAB es nega a considerar com a accidents de treball els derivats dels riscs psicosocials. Aquesta negativa implica que, els accidents no es reconeixen, no apareixen a les estadístiques, no s’investiguen, no es proposen mesures correctives i, per tant, no existeix política ni preventiva ni de salut psicosocial. La representació de les persones treballadores ha proposat mesures respecte a circuïts de diagnosi-tractament-investigació-propostes-correcció, així com processos de seguiment de mesures correctives que han estat sempre desestimats per l’empresa sense presentar propostes alternatives.

Des del juny del 2016, amb l’arribada del nou equip de govern de la UAB, hi ha hagut prou temps per a abordar una problemàtica tant dolosa com és la que afecta a la salut laboral psicosocial del conjunt del PAS. Aquesta responsabilitat no només no s’ha assumit si no que s’ha defugit, de formes que considerem desidioses i incompetents.

Per part tot això el passat 7 de novembre, les seccions sindicals de la UAB dels CAU-IAC, CGT i UGT, vàrem presentat denúncia a inspecció de treball i anirem tan lluny com sigui necessari per a assumir les nostres responsabilitats en la protecció i defensa de la salut laboral del PAS de la UAB. La salut des les persones treballadores no pot ser objecte ni de negociació, ni d’intercanvi, ni de paciència. Presentem aquesta escrit a fiscalia, i en fem denuncia pública als mitjans de comunicació amb l’exigència de mesures correctives immediates; i seguirem exigint responsabilitats polítiques. Per què des de la representació de les persones treballadores no estem disposats ser còmplices de la desídia, irresponsabilitat i incompetència que ha caracteritzat a la UAB en la prevenció dels riscs psicosocials.

Els riscs psicosocials com son l’estrès i burnout, la violència laboral, l’assetjament laboral, l’assetjament sexual, la inseguretat contractual, el conflicte família-treball (conciliació), el malestar físic-psíquic o la violència ocupacional poden generar malalties: cardiovasculars, respiratòries, immunitàries, gastrointestinals, dermatològica, endocrinalògiques, musculoesquelètiques i mentals. Les mentals poden generar depressió, trastorns obsessius, paranoia, trastorns del son, estres posttraumàtic, pànic, agorafòbia… Poden ocasionar el col·lapse mental, precisar medicació de per vida i empènyer a les víctimes a les drogodependències i al suïcidi.

Més informació:

 

Confederació General del Treball (CGT)
Col·lectius Assemblearis d’Universitat – Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC)

 

 

La UAB incompleix el codi penal

El dimecres 14 de novembre, es procedirà a posar en coneixement de fiscalia unes actuacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que podrien ser constitutives d’una infracció de l’article 316 del codi penal. La UAB, al nostre entendre, ha infringit les normes de prevenció de riscs laborals i, tot i estar-ne legalment obligada, no ha facilitat els mitjans necessaris perquè les persones treballadores del personal d’administració i serveis (PAS) desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat, en matèria de riscs psicosocials, adequats. S’ha posat així en perill greu la seva salut. Aquest vulneració es podria castigar amb penes d’entre 6 mesos i 3 anys de presó.

Us convoquem doncs, en petita roda de premsa, aquest 14 de novembre, a les 10:30, a la porta de la Fiscalia Provincial de Barcelona.  Gran Via de les Corts Catalanes, 111.  Edifici F – planta 11. Ciutat de la Justicia Barcelona 08014

Més info:

Seccions sindicals de la UAB dels CAU-IAC i de la CGT

Irregularitats

Benvolguda Rectora,

Com has tingut coneixement pel correu enviat pel nostre company David Pujolar el passat 8 de novembre, en el Departament d’Empresa continua havent-hi irregularitats en la configuració dels plans docents de, com a mínim, alguns professors. Aquesta situació s’afegeix a d’altres que el propi David Pujolar, així com d’altres professors, han denunciat els darrers mesos. Al respecte, tenim coneixement que en alguns dels casos, les persones perjudicades per aquestes pràctiques són delegades sindicals, amb pràctiques sindicals públiques i notòries, especialment en el cas del nostre company. Aquest fet podria indicar que estem davant d’una situació de vulneració de la llibertat sindical de, com a mínim, el nostre company. En el cas del nostre company s’afegeix a més que aquest tipus de situacions són recurrents des de fa anys. Com saps, ja es va veure obligat a denunciar fa més de dos anys la situació d’assetjament laboral i sindical que pateix arran, entre d’altres fets, dels correus vexatoris que li va enviar un membre de la Direcció del Departament, amb responsabilitats en la configuració dels plans d’estudi; sense que per part vostre es prenguessin mesures efectives per acabar amb aquesta mena de situacions.

Considerem que és imprescindible evitar que aquestes pràctiques es cronifiquin i establir les mesures correctores oportunes amb la màxima celeritat per tal d’evitar majors greuges a les persones afectades. En aquest sentit, t’instem que prenguis un rol actiu en aquest procés, amb mesures concretes si cal sobre els responsables, atès que l’experiència indica la reincidència de la direcció del Departament d’Empresa en aquestes actuacions.

Secció sindical de la CGT a la UAB. Si ens toquen a una ens toquen a totes.

L’ICAM permetrà la presència sindical en les avaluacions mèdiques

Segons ha traslladat la Conselleria de Treball a la CGT de Catalunya (aquí podeu trobar la comunicació), l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) permetrà la presència sindical en les avaluacions mèdiques que es facin a treballadors i treballadores en situació de baixa laboral.

Aquest canvi ve motivat com a conseqüència de la campanya de protestes, i posteriors reunions, que es va realitzar des de la CGT de Catalunya contra el que enteníem una actitud economicista de l’ens públic. L’Institut denega incapacitats permanents basant-se en criteris d’estalvi econòmic i no en situació objectiva del treballador o treballadora. A més altes mèdiques, més ingressos percebuts des de la Seguretat Social, segons una clàusula del conveni de col·laboració entre aquests dos organismes (+ info en aquest enllaç).

Per aquest motiu, des de la CGT de Catalunya, vam realitzar diverses concentracions i ocupacions de la seu de l’ICAM situada a Barcelona.

Ara, gràcies a aquesta lluita, qualsevol treballador o treballadora podrà ser acompanyat sindicalment o per qualsevol persona de la seva confiança quan hagi d’anar a l’ICAM per un tema relacionat amb la seva salut laboral, amb tot el recolzament que comporta. Tenim clar que la nostra salut és una part central de la nostra lluita sindical i ara recollim un fruit de la pressió exercida. Un resultat que ens anima a perseverar en la defensa de la nostra salut com a treballadores i treballadors, davant l’ICAM, les mútues i allà on calgui.

Un cop més, l’experiència ens demostra que la lluita dóna resultats