La CGT contra la reforma de la LOSU. El 6 de maig, ens veiem als carrers!

En aquests últims mesos estem assistint a l’enèsim intent de precaritzar el sistema universitari i cientificotècnic espanyol. La realitat, a dia d’avui, és que tots dos estan totalment subordinats als interessos del Capital. El Govern, en tant que administrador d’aquests interessos, pretén donar un pas més cap a la liberalització del sector. 

Tot això, com sempre, a costa dels drets laborals dels seus treballadors i treballadores, així com d’una recerca orientada al benefici col·lectiu i de la qualitat docent que rep l’estudiantat. 

Fa unes poques setmanes el Ministeri de Ciència i Innovació presentava l’avantprojecte pel qual es pretén reformar la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), una reforma que s’ha topat amb crítiques per part de tots els sectors implicats. Molt resumidament, es tracta d’una proposta que aposta clarament per la col·laboració publico-privada o, dit d’una altra manera, per finançar amb fons públics les inversions empresarials, que amenaça l’autonomia d’investigadores i investigadors i que prima la contractació laboral per reemplaçar els llocs de caràcter funcionarial, en detriment dels drets laborals de la plantilla. Tot això, a més, sense aportar un finançament que permeti acabar amb la contractació irregular del personal. Aquesta nova reforma complementa l’intent del ministeri d’Universitats de reformar la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), que ja s’ha trobat amb una oposició frontal per part dels sindicats. Entre altres coses, aquesta reforma incrementaria, encara més, l’explotació de la plantilla, lloant la mobilitat i consolidant la carrera professional com una carrera d’obstacles. 

I en aquest context, arriba el Reial Decret d’Organització dels Ensenyaments Universitaris, que el ministre Castells pretén aprovar a finals d’aquest curs, i que és la punta de llança de la futura LOSU, que s’espera surti a tràmit la tardor d’enguany. Aquest Reial decret arriba amb la intenció clara de supeditar els estudis universitaris a les necessitats del mercat laboral, per assegurar que les universitats tenen la suficient flexibilitat per satisfer a una o altra branca de la producció, segons el context econòmic ho demani, independentment de la formació íntegra de l’estudiantat; en definitiva, pretén avançar cap a una hiperespecialització tècnica. En paral·lel, el RD també busca introduir a la universitat la formació dual, que aniria acompanyada per un tipus contractual particular que permetria a les empreses contractar estudiants com a mà d’obra barata i amb nul·la estabilitat, fomentant així un mercat laboral flexible i desvalorant encara més la tasca dels i les treballadores, preparant el terreny per a futures retallades de drets laborals. A l’una, les empreses podrien utilitzar aquestes noves figures contractuals per pressionar a la baixa els salaris i drets laborals de la plantilla. La formació dual, a més, suposaria que gairebé el 50% de la “formació” es realitzaria en alguna empresa, incrementant encara més la influència de l’interès i el benefici privat en el sistema universitari. Mentrestant, les pràctiques externes no remunerades continuarien existint, mantenint així a l’estudiantat sotmès a l’explotació laboral, fins i tot després de pagar les taxes de matrícula. 

Davant d’aquesta situació no podem romandre immòbils, esperant que la “nova esquerra”, en col·laboració amb la vella socialdemocràcia, menystingui encara més els nostres drets. Per això, des de la CGT fem una crida a la unitat amb les mobilitzacions convocades per aquest 6M pel Front d’Estudiants i per Estudiants en Moviment com a primer pas per enfortir el moviment sindical i estudiantil davant del nou cicle de reformes neoliberals de la Universitat i la Ciència. 

La Universitat i el sistema científic han d’estar al servei de les necessitats de la classe treballadora, de manera que la col·laboració estreta entre treballadores i treballadors amb les organitzacions estudiantils és imprescindible per acabar amb l’explotació, per democratitzar la Universitat i per recuperar col·lectivament la Universitat i la Ciència.

La coordinadora d’investigació i universitats contra la reforma de la LOSU. El 6 de maig ens veiem als carrers!

Secció sindical de la CGT a la UAB

No a la Llei de la Ciència i a la seva reforma. Manifestació 15 d’abril a les 18:30 a plaça Urquinaona.

Des de la CGT volem manifestar la nostra absoluta oposició al projecte de reforma de la Llei de la Ciència que es prepara des del Ministeri de Ciència i Innovació i que s’ha conegut en les últimes setmanes.

La reforma planteja modificacions que aprofundeixen en la precarització, dificulten l’estabilització i amenacen l’autonomia del personal investigador, sobretot en les etapes de major vulnerabilitat. Privilegia la via laboral davant de la via funcionarial i abandona a la seva sort al personal tècnic de recerca i de gestió dels Organismes Públics d’Investigació. A més, obre la via al desenvolupament de nous mecanismes de transferència cap a les empreses privades que alimenten el drenatge de fons públics de recerca per beneficis particulars.

Enfront del que reclama el discurs del Ministeri, aquesta llei no promet millors condicions i una carrera digna per al personal investigador, tècnic i de gestió. Des de la Coordinadora ens oposem a qualsevol reforma que comporti una vulneració de drets laborals i que sotmeti el funcionament del sistema públic de recerca a la lògica de mercat.

Creiem necessari promoure mobilitzacions destinades a contrarestar la reforma proposada pel govern i sumar forces amb altres col·lectius i organitzacions per aconseguir aquest objectiu principal.

Per això, ens sumem a les mobilitzacions convocades per Marea Roja a diverses ciutats de l’Estat pel proper 15 d’abril i convoquem una manifestació a Barcelona que començarà a les 18:30, a plaça Urquinaona. Entenem que es tracta d’un primer pas en la que sens dubte ha de ser una campanya sostinguda per frenar aquesta reforma i com a CGT ens conjurem per seguir treballant en aquesta línia.

Ens veiem als carrers!

Secció sindical de la CGT a la UAB

Negació de pròrrogues COVID a contractats predoctorals

Des de fa temps seguim de prop la correcta aplicació de la pròrroga per raó de l’Estat d’Alarma als investigadors i investigadores pre i postdoctorals de la UAB, que no van poder desenvolupar la seva recerca durant l’estat d’alarma (RDL 11/2020 i 15/2020).

Gràcies a la pressió coordinada a nivell estatal, es va aconseguir una minsa part del que era necessari per pal·liar l’impacte de la pandèmia en els treballadors i treballadores de la recerca; l’adjudicació de 3 mesos de pròrroga només pels contractes que finalitzen abans del 2 d’abril del 2021, davant dels 6 mesos, independentment de l’any de contracte, que plantejàvem des dels col·lectius de personal investigador.

Recentment, la secció sindical de la CGT-UAB hem tingut coneixement de casos de denegació de pròrroga per estat d’alarma pel fet d’haver tingut una extensió de contracte arran d’una baixa per incapacitat temporal. És a dir, si per baixa per malaltia, el contracte es prorroga més enllà del 2 d’abril del 2021 (la data establerta per la UAB com a límit per tenir la pròrroga del COVID19), la UAB tendeix a denegar per defecte aquesta pròrroga. Aquest fet genera una situació de clar greuge discriminatori, que fomenta continuar assistint al lloc de feina malgrat patir situacions de malaltia, fins i tot en cas de baixa per maternitat. I encara més greu, aboca a ocultar possibles contagis per COVID-19, motivat per la por de veure minvats els drets laborals. Una situació que no permetrem en cap cas en el sistema públic universitari.

Per aquest motiu, si et trobes en aquesta situació (o si coneixes algú que s’hi trobi) i la UAB t’ha denegat la pròrroga per COVID per motiu de baixa laboral, contacta amb nosaltres!

Entre totes i tots, hem de revertir aquest greuge!

Secció sindical de la CGT a la UAB

Assemblea Doctorands en Lluita, 11 de març, Plaça Cívica.

Us reenviem la següent información de les companyes i companys de Doctorands en Lluita:

Assemblea Doctorands en Lluita, 11 de març, Plaça Cívica.

Companys, companyes,

La situació dels treballadors a la universitat en general, i de les investigadores predoctorals en particular, és, des de ja fa massa anys, insostenible. Jornades
laborals de molt més de 8h, la manca, en molts casos, de vacances, els contractes
fraudulents, sous irrisoris…

Tot això, juntament amb la manca dels drets laborals més bàsics mostren, de nou, una universitat al servei dels interessos econòmics i no de la classe treballadora…

Malgrat que entenem que el problema és estructural, hi ha una sèrie de reivindicacions mínimes i urgents que exigim que s’apliquin per a dignificar
mínimament el nostre treball i deixar de ser treballadors de segona:

 • La pròrroga fins als 4 anys de tots els contractes predoctorals formalitzats per la UAB, donant compliment al RD 103/2019 (EPIF).
 • La pròrroga per 6 mesos a partir del dia d’entrada en vigència de l’estat d’alarma (14 de març del 2020) de tots els contractes predoctorals, independentment de l’any de contracte.
 • L’exempció de pagament de qualsevol tipus de taxes acadèmiques com a primer pas per acabar amb la dualitat estudiant-treballador utilitzada per mantenir-nos en la precarietat.
 • El reconeixement del dret d’indemnització per finalització de contracte.

Per poder donar compliment a aquestes demandes, i moltes més, reforça el moviment, participa, organitza’t!

Vine a l’assemblea, proper dijous 11 de març, a la 13:00, Plaça Cívica!

8M Vaga Feminista: La por paralitza l’anarkofeminime mobilitza.

8M Vaga General Feminista
La por paralitza, l’anarkofeminisme mobilitza.

El Comitè confederal de la CGT de Catalunya, el tercer sindicat de Catalunya en afiliació, ha decidit convocar vaga general feminista de 24 hores el dia 8 de març a tota Catalunya. Aquesta convocatòria respon a un emplaçament del moviment feminista que reclama aquesta vaga per situar en un primer pla les reivindicacions en contra l’explotació patriarcal que milions de dones pateixen pel simple fet de ser dones.

És també una vaga general perquè el patriarcat actualment existeix en un sistema capitalista, al que nodreix i alimenta. La convocatòria crida a la vaga al conjunt de les treballadores i treballadors de Catalunya, si bé el protagonisme radicarà en les dones, com a forma de lluita contra la invisibilització cotidiana.

La vaga arriba en un context complicat pels sectors més feminitzats que a la vegada són també els més essencials: educació, sanitat, comerç i cures. Són sectors amb una precarietat en augment i on el covid-19 ha estat especialment impactant, deixant palesa la situació d’indefensió de milers de dones.

Us animem a sumar-vos el 8M a les diferents actvitats reivindicatives a les vostres ciutats i barris. En aquest link trobareu informació sobre els drets laborals davant la vaga, cartells, diptics i les activitats organitzades  més a prop de casa teva.

8M Vaga General Feminista
La por paralitza, l’anarkofeminisme mobilitza.

CGT – UAB

Secció sindical CGT – UAB

@cgt_uab

https://cgtuab.wordpress.com/

https://www.facebook.com/CGTUAB

POSEM FI D’UNA VEGADA PER TOTES A LA PRECARIETAT DINS DEL PDI

El proper dia 1 de març hi haurà una nova mesa negociadora del Comitè d’empresa i el rectorat de la UAB. Amb el següent ordre del dia:

1.    Aprovació d’actes de sessions anteriors

2.    Aprovació de la modificació del document Model i criteris de priorització de places de professorat permanent [criteris per prioritzar “transformacions” de places de professorat agregat en TU]

3.    Situació del professorat associat de la UAB

4.    Torn obert de paraules

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB esperem que la mesa negociadora abordi, de forma clara i concreta, la resolució de les múltiples situacions irregulars que aboquen a una part rellevant del professorat associat a situacions de precarietat i explotació. Al respecte, afrontem aquesta negociació fent nostres les reivindicacions de l’Assemblea de Professorat Associat/da de la UAB i detallem els plantejaments que portarem a la mesa de dilluns 1 de març:

 1. Cal afrontar de forma decidida l’erradicació de la contractació irregular i fraudulenta de professorat associat, una situació existent tal i com certifiquen nombroses sentències judicials. Considerem que aquest ha de ser l’aspecte central de qualsevol debat sobre la situació del professorat associat, sense el qual totes les solucions a problemes concrets només seran pedaços que mantindran la precarietat estructural actual. Al respecte, proposem:  
  1. Compliment efectiu de la Disposició transitòria segona: Regularització de professorat associat del Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.
  2. Definir un programa per treure places de professorat lector per a totes les places actualment ocupades per un professor associat/da que disposin del títol de doctor o que tinguin matriculada una tesi doctoral a la UAB en els propers 4 anys.
  3. Garantir per als associats no doctors un finançament institucional suficient perquè puguin cursar estudis de doctorat. La quantia d’aquest finançament ha de ser equivalent a la que està recollida al nou Estatut del Personal Investigador en Formació (RD 103/2019) i ha d’estar vehiculada preferentment en forma de contracte predoctoral.
 1. En el marc del procés de regularització del professorat associat, són urgents les següents mesures:  
  1. Reconeixement de la tasca investigadora realitzada pel professorat associat en el marc de la UAB, inclosa la seva participació en projectes de recerca i SGR així com els sexennis de recerca.
  2. Increment de la contractació al nivell A4 per a tots aquells/es professores associades que no segueixen, en sentit estricte, la categorització legal per a aquesta figura del PDI.
  3. Garantia de contractes anuals del professorat associat i de renovacions automàtiques durant la vigència del concurs.
  4. Reconeixement de l’experiència docent del professorat associat i, per tant, dels complements de docència.
 1. En el marc d’un context en que la UAB ofereix garanties de la resolució de les situacions estructurals manifestadament injustes i irregulars en relació el professorat associat, defensarem que s’estableixi una moratòria en la justificació de dedicació externa atenent a la situació excepcional resultant de la COVID19 i la conseqüent crisi econòmica.

Totes aquestes propostes es realitzen en el que entenem que ha de ser un procés per avançar cap a l’existència d’un cos únic de professorat al conjunt de les universitats públiques. La situació de pandèmia ha agreujat les condicions laborals precàries. Per això cal donar resposta definitiva al fals professorat associat que està fent carrera acadèmica sense reconeixement ni oportunitats, al qual se li exigeix molt i rep una retribució mísera. Reclamem un pla d’estabilització ambiciós que posi fre a la permanent i creixent explotació laboral, una situació única i excepcional en la nostra universitat que cal reconduir el més aviat possible. En definitiva, un procés urgent que caldrà lluitar però que estem segures que podem assolir.

 

 

 

Secció sindical de CGT-UAB

Concentració al Rectorat 17-II-2021 de les 11:00 a les 14:00.

Les companyes de l’Assemblea de Professorat Associat de la UAB ens han enviat la següent convocatòria per fer una concentració davant el Rectorat el 17-II-2021 de les 11:00 a les 14:00, a la que ens solidaritzem:

Us escrivim des de l’Assemblea de Professorat Associat de la UAB per convidar-vos a una concentració que tindrà lloc davant de l’edifici del rectorat el proper dimecres 17 de febrer, a partir de les 11h i fins les 14h. A continuació us exposem els motius.

Per mirar de posar fi a anys de precarietat i de menyspreu constant de la nostra feina per part dels diferents Equips de Govern, l’Assemblea de Professorat Associat de la UAB hem recollit una sèrie de reivindicacions i les hem fet arribar al rector Javier Lafuente i el vicerrector de personal acadèmic Francisco Morente en forma de carta (que adjuntem).

Resumidament, reclamem:

1) Estabilització de tot el professorat associat amb contracte fraudulent.

2) Millores salarials per a tot el professorat associat.

3) Reconeixement dels nostres drets laborals (antiguitat, trams, etc.)

El rectorat ha rebut les nostres demandes i ens ha convocat a una reunió presencial, el proper dimecres 17, a les 11.30h. Per donar força a les nostres reivindicacions i a les companyes que estaran reunides amb membres de l’equip de govern de la UAB, us convoquem a venir entre les 11h i les 14h del dimecres 17 de febrer. Si no podeu ser-hi tota l’estona perquè teniu classe o altres obligacions, podeu venir també una estona a donar el vostre suport. Sereu ben rebudes!

Volem fer saber a l’Equip de Govern que se’ns acaba la paciència. Però sabem que no som l’únic col·lectiu que pateix les decisions que sistemàticament posen per davant els interessos econòmics d’una minoria privilegiada a costa dels col·lectius més precaris. Per aquests motius, sigueu professorat associat o no, us convoquem a la mobilització aquest dimecres 17, a partir de les 11h.

És molt important assegurar la màxima assistència. Us hi esperem!

Defensem la nostra dignitat!”

Secció sindical de CGT a la UAB

 

Denúncia situació laboral del personal del Grup Soler a la UAB

Des de fa temps venim denunciant que la externalització de serveis per part de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no fa més que precaritzar als seus treballadors, deixant-los en una situació clara de vulnerabilitat.

El darrer exemple el tenim amb els treballadors del Grup Soler a la UAB, els quals s’encarreguen del manteniment dels edificis i de resoldre les diverses incidències que dia a dia sorgeixen. La realitat a la que ara per ara s’enfronten aquests treballadors és a una situació d’impagament de dues nòmines que no saben quan cobraran (ni tan sols tenen la certesa de fer-ho en algun moment). L’empresa, en preconcurs de creditors des de fa quasi 3 mesos, incompleix sistemàticament les obligacions que té amb el seu personal. A més a més, ara per ara ningú assegura, més enllà de boniques paraules que com sempre poden quedar en paper mullat, la continuïtat dels treballadors. El més greu d’això és que davant d’aquesta situació la UAB els ha deixat desprotegits. Ells continuen realitzant la seva feina i a la UAB sembla ser que no l’importa si cobren o no, si continuaran o no. La qüestió és que mentre les incidències es van resolent dia a dia, no importa en absolut vida de més de 20 persones.

Donada aquesta situació, entenem que el mínim que hauria de fer la UAB és defensar al seu personal, tot exigint a l’empresa que ara mateix té la concessió el pagament de les nòmines que es deuen, juntament amb l’exigència cap a la nova empresa que es faci càrrec del manteniment la continuïtat de tots els llocs de treball. No obstant això, hauríem d’avançar cap a un altre model;  la UAB hauria de reconvertir les externalitzacions i contractar com a part de la seva plantilla a tots els treballadors, fent-se càrrec de les nòmines que encara se’ls hi deuen.

Volem denunciar la negligència tant de la UAB com del Grup Soler vers als seus treballadors i expressar tota la nostra solidaritat. Però més enllà de paraules buides, reclamem al rectorat que s’obri una taula de negociació per a solventar aquesta greu problemàtica i restem a la disposició del que els companys del Grup Soler puguin requerir de nosaltres.

Defensem els drets de tots els treballadors!

Secció sindical de la CGT-UAB

No presencialitat Proves Avaluació

Companys, companyes:

Donada la gravetat de la situació derivada de la pandèmia, delegades de prevenció de CGT van instar al fet que poguessin fer-se els exàmens i proves d’avaluació de manera no presencial. Atès que ni el Vicerectorat de Personal Acadèmic ni el Rector han comunicat res malgrat les implicacions per a la salut de tothom, compartim amb vosaltres la informació.

La resposta obtinguda de l’Àrea de Prevenció i Assistència diu quetant les guies docents com les accions i decisions pròpies de cada membre del professorat poden contemplar la possibilitat de dur a terme avaluacions en línia, de manera que l’avaluació presencial no està considerada com estrictament obligatòria en el marc general de la universitat“.

Ens congratulem de que sigui així, en consonància amb les reclamacions del alumnat universitari de les darreres setmanes.

Secció Sindical de CGT a la UAB

La CGT arriba a la Universitat de Lleida!

La CGT-UdL guanya les eleccions sindicals a la Universitat de Lleida i entra amb molta força al Comitè d’Empresa del PDI Laboral

Ahir dimarts 19 de gener es van celebrar les eleccions sindicals al Comitè d’Empresa del PDI Laboral (Personal Docent Investigador) de la Universitat de Lleida. El sindical més votat ha estat la candidatura presentada per CGT-UdL. Amb una participació de poc més d’un 10% del cens oficial, els resultats van ser els següents:

 • CGT-UdL queda representada amb 9 delegades
 • UGT queda representada amb 9 delegades
 • CCOO queda representada amb 5 delegades

Des de CGT-UdL, que era el primer cop que ens presentàvem, destaquem i lamentem la baixa participació en aquestes eleccions, cosa que demostra que la universitat pública és un terreny complex i pràcticament erm per desenvolupar la lluita sindical.

Tot i aquesta complexitat i dificultat, des de CGT afrontem aquest repte amb il·lusió i sobretot amb compromís i responsabilitat. Aquests resultats són el fruit de la feina reeixida des de fa més de 2 anys quan vam constituir la secció sindical a través de la lluita de les doctorandes predoctorals, participant de l’Assemblea del Professorat Associat (APA-UdL) i lluitant contra el procés de privatització i precarització dins de la Universitat.

Ara toca treballar pel bé dels i les treballadores i per fer de la Universitat un servei públic amb garanties. Des de CGT ens posem, des d’aquest moment, a disposició del conjunt dels i les treballadores de la UdL per fer de corretja de transmissió de les seves reivindicacions amb els òrgans de govern de la UdL. I fem una crida a la participació col·lectiva dels i les treballadores per a que, plegades, puguem millorar les condicions laborals i revertir el model de la universitat, tal i com ha estat un dels nostres lemes de campanya.

D’altra banda, destaquem que aquests resultats demostren les ganes de canvi mostrades pels i per les treballadores i agraïm la confiança dipositada en la nostra organització. Però, alhora, mostrem molta prudència davant el treball que això suposarà i reconeixem que caldrà molt més que un grapat de vots per “revertir i donar-li el tomb al model”. I això sol ho aconseguirem si som capaces d’articular un discurs i una pràctica col·lectiva per mirar de ser una eina eficaç de les mobilitzacions, de les reivindicacions laborals i de les lluites col·lectives.

Finalment, agraïm a tota la gent que han participat en aquest procés i, especialment, als i les treballadores de les meses electorals que han fet possible que, amb la seva responsabilitat, aquestes eleccions s’hagin pogut celebrar amb normalitat.

COMPTEM AMB TU! RECUPEREM LA UNIVERSITAT!

SECCIÓ SINDICAL CGT-UDL

Lleida, 20 gener 2021