Vulneració de drets laborals

Hem denunciat davant d’Inspecció de Treball per vulneració de drets laborals del personal docent i investigador de la UAB, per modificació encoberta del règim de dedicació del professorat, per conculcació de l’article 37 del text refós de la Llei de l’ Estatut dels Treballadors i per la reducció encoberta de les necessitats de contractació de plantilla a la Vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de la UAB, Maite Carrasón López de Letona (anteriorment Delegada de la Rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat) i al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa de la mateixa universitat.

Els eixos sobre els que s’articulen els fets denunciats són els següents (per raons d’espai els exposem de manera resumida, ometent tota la part analítica que els fonamenten, que hem posat a disposició d’Inspecció).

1.- Sobrecàrrega docent per supressió del reconeixement de les hores presencials d’examen. Fins el curs 2020-2021 les hores d’examen realitzades presencialment per part del professorat de la Facultat d’Economia i Empresa se li computaven com hores presencials a efectes docents. Tanmateix, la vicerectora Maite C. López de Letona obliga a no comptabilitzar-les alhora que s’incrementen en 4 les hores de docència presencial (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

Recorda als assistents que, tal i com va informar en la comissió celebrada al mes de novembre, la vicerectora obliga a no comptabilitzat les hores d’examen com a hores presencials. Per tant, en el curs 2021-22 s’han programat 17 hores de PAUL en comptes de les 13 hores de pràctiques que s’havien programat en el curs actual.

Per tal d’intentar emmascarar-ho, la Vicerectora ha modificat de manera ad hoc el redactat del document “Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB”.

2.- Sobrecàrrega docent derivada de l’obligació encoberta de recuperar les classes que cauen en festivitats laborals no recuperables. Malgrat que l’article 37 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix que les festes laborals no són recuperables, la vicerectora Maite C. López de Letona i el Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa han establert que cal compensar-les. Per tal de possibilitar-ho ha introduït dues mesures: estendre el calendari d’activitats lectives en més d’una setmana respecte al curs 2020-2021 i programant dues hores addicionals de recuperació fora dels horaris oficials per a determinats grups docents.

3.- Sobrecàrrega docent derivada de que el grau de presencialitat exigit és superior al reconegut al professorat. Les assignatures de 6 ECTS de la Facultat d’Economia i Empresa tenen un determinat  nombre d’hores presencials vinculades al seu grau de presencialitat del 33%. Tanmateix, el Deganat d’Economia i Empresa ha programat més hores presencials de les reconegudes segons grau de presencialitat pel curs 2021-2022 (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

La vicedegana explica que el calendari contempla 33 TE i 17 PAUL o PLAB. Al Pla docent individual es comptabilitzen 32,5h TE.

4.- A més de les qüestions anteriors, també hem denunciat que la UAB no disposa d’una Relació de Llocs de Treballs (RLT) actualitzada per al personal docent i investigador malgrat ser obligatori. De fet, la darrera RLT (tant per al PDI laboral com funcionari) és de…2010!!! (veure aquí).

Tant les 4 hores presencials per exàmens que deixen de computar-se (i que ara s’utilitzen per a exigir més docència presencial al professorat), com les programades de més en cada grup docent, tenen un efecte multiplicador sobre el total d’hores d’activitat docent reconeguda al professorat per la via de la fórmula de còmput del Model de Dedicació Acadèmica (MDA, veure article 9.2). Incrementar la docència exigible al professorat, sense reconèixer-se-li al seu pla docent, al igual que convertir en recuperables festivitats laborals que no ho són, a més d’afectar els drets individuals de cada professor/a, implica augmentar a títol gratuït la capacitat docent de la plantilla i, per tant, reduir les necessitats de contractació tenint en compte el nombre dels grups docents de les distintes titulacions impartides, nombre d’estudiants matriculats i tipologies docents.

Secció Sindical de CGT-UAB

Lafuente no t’amaguis i dona la cara

Companyes, companys,

Durant aquests últims dies, les treballadores en vaga hem instat diverses vegades a l’Equip de Govern, i en particular al Rector, a celebrar una reunió sobre els punts de la convocatòria de la vaga que, en resum, estan enfocats en acabar amb la precarietat i la inestabilitat de la plantilla.

És significatiu que la UAB, com la resta de les Universitats catalanes, està al capdavant de la inestabilitat, amb més del 60% de la plantilla contractada amb caràcter temporal. Malgrat que és altament insuficient, durant la jornada d’ahir i avui, tant el gerent com el vicerector de personal acadèmic han mantingut converses amb els piquets, que en cap cas poden considerar-se un inici de negociació. Desafortunadament, el Rector, però, es nega a establir cap tipus de conversa amb els treballadors, ignorant i menyspreant les diverses reivindicacions. Més encara, la tònica general ha estat de crispació i burla, amb reaccions tan inapropiades com la d’estripar una octaveta davant dels treballadors. No ha sigut millor la reacció d’altres membres de l’equip de govern, que han fet befa davant de les treballadores i han llençat amenaces vetllades, així com acusacions sense fonament sobre un presumpte boicot a la selectivitat, amb l’únic objectiu d’assenyalar el moviment sindical.

Incomprensiblement, l’equip de govern es nega a negociar el fons de les quatre demandes de PAS i PDI, mostrant una preocupant indiferència respecta a la difícil situació en la que es troba la plantilla. Tots aquests motius ens porten a mantenir la convocatòria de vaga i a valorar la possibilitat d’emprendre noves accions que puguin acabar amb la situació de bloqueig en la que estem que acaba comportant l’explotació de la plantilla.

Per una universitat al servei de la classe treballadora!

Secció sindical de CGT-UAB

El Rectorat ens menysprea, responem lluitant. Demà 7:00, Rectorat.

Companyes, companys,

Com ja sabeu, avui ha estat el primer dia de la #VagaUAB. Una vaga en la qual la selectivitat, en contrast amb les insinuacions de l’Equip de Govern, ha transcorregut amb total normalitat. El que si què hem fet és repartir uns “exàmens de selectivitat” en què mostrem on estan els diners que la UAB no vol invertir en la millora de les condicions laborals dels col·lectius més precaris de la universitat.

Durant tot el dia hem estat ocupant el Rectorat (i encara hi som) per assenyalar els responsables de la nostra explotació. Les nostres principals demandes, que la UAB es nega a negociar, són:

1) Regularització de professorat associat amb contracte fraudulent en figures a temps complet

2) Pròrrogues COVID-19 pels contractes d’obra finalista

3) Regularització del PAS de Capítol VI

4) Aplicació del quart any de contracte pels investigadors predoctorals

El Rector, una vegada més, ha mostrat la seva nul·la intenció de negociar qualsevol mínima millora de les condicions laborals de la plantilla més precària de la UAB, estripant l’octaveta reivindicativa davant dels treballadors. Davant aquesta flagrant falta de respecte, nosaltres seguirem aquí.

Finalment, fem una crida als treballadors de la UAB a venir demà a les 07:00 del matí al Rectorat a donar suport a l’ocupació. Si us indigna que quasi la meitat del professorat cobri 800 euros mensuals o menys, que els investigadors predoctorals treballin el 4t any amb la prestació de l’atur, la contractació fraudulenta del personal d’administració i serveis, uniu-vos a la #VagaUAB els dies 9, 10 i 11 de juny, de 9 a 11 del matí.

Seguim!

Secció sindical de CGT-UAB

Contra la precarietat, vine al Rectorat!

Benvolgudes, benvolguts,

En referència al comunicat enviat pel Rector en relació a l’actual convocatòria de vaga, des de la CGT volem fer les següents consideracions.

Primera. Som plenament conscients de la importància de la selectivitat pels estudiants. Per aquest motiu, sense cap intenció de bloquejar-la ni d’impedir-ne el seu normal funcionament, hem ocupat el Rectorat, per assenyalar els culpables de la nostra precarietat, l’actual equip de govern. I per això instem al personal de la UAB a acostar-se al Rectorat a donar suport a la ocupació. Adjuntem taula reivindicativa.

Segona. Fa ja molts anys que denunciem la situació de precarietat estructural de la plantilla sobre la qual se sustenta la Universitat Autònoma de Barcelona. Malgrat les bones paraules de cara enfora, ni aquest equip de govern ni l’anterior, en cap de les meses negociadores, ni amb juntes ni amb comitès, ha mostrat la més mínima intenció d’avançar en cap de les problemàtiques actuals en què es troba la plantilla.

– La UAB, el 2006, va signar el conveni col·lectiu de PDI-L en el qual es comprometia a regularitzar el professorat associat, arrencant un procés de regularització de cara l’any següent. Estem a 2021 i el 37.1% del PDI és professorat associat i cobra ~800 euros mensuals o menys. Quants anys més considera el Rector que hem d’esperar?

– La UAB, el 2019, va firmar un acord amb la CGT per garantir el 4t any de contracte a tots els investigadors predoctorals per evitar que acabessin la tesi a l’atur. No han trigat ni un any a incomplir l’acord. El 2020, la UAB va tornar a treure contractes de 3 anys pel personal investigador predoctoral, i torna a negar-se a prorrogar-los. Així treballa el Rectorat pel seu personal més precari.

– La UAB, el 2018 es va comprometre a regularitzar tot el PAS de Capítol VI contractat de forma fraudulenta. A data d’avui, encara no s’ha fet. Sembla curiós que parlin de que s’estan fent negociacions a juntes i comitès quan precisament el comitè del PAS es va plantar durant mesos per una total manca de voluntat negociadora per part del rectorat, avui en dia encara absent.

– Davant de tot això, la UAB s’excusa amb l’excusa de la manca de finançament. Però pot condonar un lloguer anual de 300.000 euros a l’Hospital Veterinari amb qui ha fet negocis Vetgenomics, empresa d’un membre de l’actual equip de govern. Pot perdonar 1,73 milions d’euros en els dos darrers anys a càrrec de l’activitat privada a la UAB, amb la reducció del cànon del 30 al 22% (malgrat que el claustre n’havia aprovat l’augment). Pot pagar salaris d’entre 90 i 100.000 euros, sense comptar sobresous, a Gerències i Vicegerències. Pot pagar 1.7 M d’euros en complements de càrrecs de gestió, mentre els hi descompta hores de docència que cobrirà professorat associat. Això sí, 178.000 euros per pròrrogues contractuals a 56 persones, això, no ho pot pagar.

Tercera. Quan una negociació és buida, quan la patronal només busca uns sindicats dòcils per garantir la pau social a la universitat, validant les seves mesures precaritzadores, caure en el seu joc ens convertiria en còmplices. Avui, demà, i sempre, des de la CGT sempre estarem al costat de les treballadores, estudiants i del conjunt de la comunitat universitària. I per això, aquesta setmana, hem convocat vaga. Per seguir defensant els interessos de la nostra classe.

La classe treballadora.

TAULA REIVINDICATIVA

Seguim,

Secció sindical de CGT a la UAB

8-11 JUNY VAGA: TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ


8-11 JUNY de 9:00H a 11:00H VAGA DEL PAS I PDI A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ

Companyes i companys,

Ja fa massa anys que el PAS arrossega un seguit de problemes que, tot i les nostres reclamacions, no se solucionen, ni l’equip de govern mostra cap interès a solucionar-los. Per aquest motiu, com ja sabeu, recentment el comitè d’empresa es va plantar en les negociacions exigint una sèrie de reivindicacions. De gerència, però, no es va aconseguir cap compromís ferm, sinó només bones voluntats.

Ens volem fer escoltar i que s’atenguin d’una vegada per totes les nostres reivindicacions:

  • Volem l’estabilització del personal indefinit no fix i en frau de llei.
  • Volem acabar amb la doble escala salarial entre el personal fix i el personal temporal i indefinit.
  • Volem transparència en la classificació del personal (criteris de grup i complement).
  • Volem acabar amb la discriminació retributiva per raons d’àmbit professional.
  • Volem concursos transparents i publicacions dels temaris de les proves.

Demostem que el PAS tenim força per fer canviar les coses: 

8-11 JUNY TOMBEM ELS PILARS DE LA PRECARIETAT I DE LA DISCRIMINACIÓ

VAGA DE 9:00h A 11:00H

CGT – UAB

Secció sindical CGT – UAB

https://cgtuab.wordpress.com/

https://www.facebook.com/CGTUAB

@cgt_uab

Assetjament i sexisme a la Facultat de Veterinària

Companyes, companys,

Davant de la inacció de l’Equip de Govern, manifestem la nostra solidaritat i suport a les estudiants que han denunciat gravíssimes situacions d’assetjament que pateixen a la Facultat de Veterinària per part del professor J. L. O. Més informació aquí:

https://www.ccma.cat/324/alumnes-de-veterinaria-de-la-uab-denuncien-un-professor-per-assetjament-i-vexacions/noticia/3102001/

https://www.20minutos.es/noticia/4715983/0/alumnas-grado-veterinaria-uab-denuncian-profesor-acoso-vejaciones/

https://twitter.com/vetencobreix/status/1398357627827015680

Exigim a la UAB que actuï de forma immediata per garantir els drets de les dones que han denunciat aquests fets. Considerem que cal vetllar perquè la resposta de la UAB davant de denúncies d’aquest tipus sigui molt més ràpida i garanteixi clarament l’anonimat de les denunciants.

Si ens toquen a una ens toquen a totes

Secció sindical de la CGT-UAB

Pla de regularització del professorat associat. Acabem amb la precarietat!

Companyes, companys,

Com ja sabeu, del 8 a l’11 de juny hem convocat vagues parcials de 9 a 11h del matí.
Un dels motius d’aquesta vaga és la contractació fraudulenta de professorat associat, un dels grups de treballadors més precaris i explotats de la UAB.

Demà, dimarts 1 de juny, tenim una mesa negociadora amb la universitat sobre la situació del professorat associat. Com a CGT hem presentat una proposta de pla de regularització, que us podeu baixar en PDF en aquest enllaç i que està resumit en la infografia que trobareu a continuació, preparada en base a les dades de la UAB. Hi podreu veure l’abús de temporalitat en la contractació de les associades, que una bona part del col·lectiu no només imparteix docència, sinó que investiga i que molts professors associats estan donant més hores de docència que el PDI a temps complet.

Resumidament, proposem:

  • Obrir places a temps complet de lector o agregat (segons acreditació) pels associats doctors que investiguen.
  • Oferir contractes PIF de 4 anys pels associats que estan cursant el doctorat.
  • Donar l’opció de fer el doctorat amb un contracte PIF als associats no doctors que vulguin fer carrera acadèmica.

Esperem que aquesta vegada, la UAB es mostri disposada a solucionar la situació d’aquest col·lectiu tant maltractat.

25 DE MAIG PLAÇA CÍVICA 13:15. TEMPORALITAT, PRECARIETAT, SOBRECÀRREGA DOCENT…AQUESTA ÉS LA UAB QUÈ VOLEM?

Ja són masses les vegades en què davant cada demanda dels treballadors de la UAB per millorar mínimament les seves precàries condicions laborals, el Rectorat respon amb la mateixa cantarella: No tenim diners.

La UAB no té diners ni per regularitzar el professorat associat ni per millorar les seves precàries condicions laborals, malgrat que és un compromís adquirit en el conveni col·lectiu del 2006. La UAB no té diners per prorrogar els contractes dels investigadors predoctorals, ni al quart any, com contempla la llei, ni uns mínims 51 dies per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Tampoc té diners per regularitzar el personal d’administració i serveis del capítol VI, contractat en frau de llei per desenvolupar tasques estructurals que no corresponen a la seva categoria laboral. Ni per internalitzar en la plantilla els treballadors de manteniment de la UAB, subcontractats al Grup Soler, que han estat més de 4 mesos sense cobrar nòmina. Ni per tantes altres coses.

En canvi, la UAB sí que té diners per reduir el cànon del 30% al 22%  (veure nota 1 a peu de plana) sobre l’activitat vinculada a la docència en mestratges i cursos a preus privats desenvolupada en l’esfera de la UAB, malgrat la pèrdua neta d’ingressos d’1,73 milions d’euros els dos darrers anys. Menys cànon suposa menys ingressos per la Universitat, però més diners per pagar els sobresous dels que es dediquen a participar en el negoci.

La UAB també té diners per remunerar amb complements salarials de gestió els càrrecs acadèmics, els quals alhora perceben una reducció docent, que es cobreix amb contractació de professorat associat. De fet, els pagaments per aquest concepte fins i tot han augmentat, d’1,65 milions d’euros el 2019 (veure nota 2) a 1,72 milions d’euros per al 2021 (veure nota 3). La UAB té tants diners, de fet, que durant anys no li ha calgut cobrar el lloguer d’espais públics a les entitats que hi desenvolupen la seva activitat privada, com és el cas de la Fundació de l’Hospital Veterinari, que de 2010 a 2014 no va pagar el lloguer, valorat en 322.000 euros anuals (veure nota 4). La UAB disposa també de diners per pagar salaris de més de 100.000 euros anuals al Gerent i de prop de 100.000 euros a les Vicegerències (veure nota 5) , i això sense comptar sobresous.

Es fa evident, doncs, que si manquen recursos econòmics, és perquè aquells qui se n’aprofiten i els depreden no se’n volen desprendre. I qui ho paga som nosaltres. Les universitats reprodueixen fidelment els mecanismes que el capitalisme utilitza en tots els àmbits de la nostra societat, explotant aquells que menys tenen per tal d’assegurar el benefici dels de sempre. La precarietat de la part més baixa de l’escalafó universitari és condició necessària per tal de mantenir els seus luxes. I davant de tot això, la solució és clara.

Tots formem part de la mateixa universitat i compartim els mateixos explotadors. Posem la universitat al nostre servei. Plantem-nos. Organitzem-nos. Exigim el que és nostre.

Passem a l’ofensiva. El dimarts 25 de maig, a la 13:15 a Plaça Cívica, vine a l’assemblea de treballadores de la UAB!

Secció sindical de CGT a la UAB

Notes:

(1) Comissió d’Economia del 11-IV-2018

(2) Comissió d’Economia del 23-I-2019

(3) Comissió d’Economia del 10-III-2021

(4) Informe de l’Auditoria de la Fundació Hospital Clínic Veterinari feta per la firma Blázquez & Planas per l’exercici del 2015 (plana 21).

(5) Veure projecte de pressupost per al 2021 aprovat en la Comissió d’Economia del 22-IV-2021

Aplicació pròrrogues COVID Llei 2/2021

Companyes, companys,

Com ja molts deveu saber, arran de l’aprovació de la Llei 2/2021, la UAB ha decidit aplicar una pròrroga de 5 mesos (el màxim permès per aquesta legislació) pels contractes pre i postdoctorals que finalitzaven entre el 2 d’abril del 2021 i l’1 d’abril del 2023, en motiu de l’aturada abrupta de la recerca durant el confinament domiciliari. Aquesta decisió, que celebrem, contrasta, però, amb les pròrrogues concedides als investigadors predoctorals el contracte dels quals finalitzava entre el 2 d’abril del 2020 i l’1 d’abril del 2021, quan, sota l’empara dels RDL 11 i 15/2020, se’ls hi va prorrogar el contracte el mínim possible, 99 dies, enlloc dels 6 mesos màxims que establien aquells decrets.

Amb aquesta actuació diferencial, la UAB ha generat 3 categories noves d’investigadors predoctorals i posdoctorals. Malgrat que tots ells realitzen exactament les mateixes tasques, i tots ells van veure greument interrompuda la seva recerca de la mateixa manera per la COVID19, trobem treballadors que se’ls hi ha prorrogat el contracte durant 99 dies, d’altres que se’ls hi ha prorrogat el contracte 5 mesos, i d’altres als quals no se’ls hi ha prorrogat el contracte (aquells que finalitzaven el contracte més enllà de l’1 d’abril del 2023).

L’Equip de Govern, que quantifica el cost de la mesura en 178.000€, al·lega que no són quantitats que estiguin en condicions d’assumir.

Des de la CGT, volem recordar a l’Equip de Govern que disposa dels instruments econòmics per tal d’obtenir els recursos necessaris, tant per la via del control de les despeses com per la via dels ingressos. A tall d’exemple:

Control de les despeses: revertir els increments pressupostats per càrrecs acadèmics i de gestió. En la Comissió d’Economia del 23-I-2019 es va aprovar que el import destinat a professorat que ocupa càrrecs acadèmics de direcció i gestió en el pressupost de 2019 fos de 1.647.926€ per a un total de 183 persones (veure ENLLAÇ 1). En la Comissió d’Economia del 10-III-2021 es van pressupostar 1.771.239,28€ -1.722.906,48€ sense autorització del 0,9%- per a un total de 263 persones (veure ENLLAÇ 2). A les xifres anteriors cal afegir els costos dels trams de gestió vinculats a l’acumulació dels anomenats punts de gestió. Tornar a la situació de 2019 suposa un estalvi directe de 74.980,48€!!!

Increment dels ingressos: revertir la reducció en el cànon sobre les activitats de formació continuada aprovada en la Comissió d’Economia del 11-IV-2018. En la Comissió esmentada van reduir el cànon del 30% al 22% sobre ingressos (veure ENLLAÇ 3). Tornar el cànon un altre cop al 30%, a més de generar més recursos per la UAB, suposa actuar contra la privatització i mercantilització creixents de les Universitats. Un exemple: el pressupost d’un dels molts mestratges “a preus privats” gestionat des de l’Escola de Postgrau determina pagar al professorat que hi participa 185€ per hora de classe presencial impartida (veure plana 2 ENLLAÇ 4). Si en lloc del cànon del 22% es tornés a aplicar el del 30% els ingressos pressupostats per aquest concepte passarien dels 55.416,99€ (veure plana 1 ENLLAÇ 4) als 75.568,63€. I això únicament amb un d’aquests mestratges!!! Això si, el professorat que cobra 185€ per hora s’hauria de conformar amb cobrar “solament” 143,02€ per hora de classe presencial.

Des de la CGT volem denunciar la diferent vara de mesurar de l’Equip de Govern quan parlem de les retribucions del personal més precari. Per aquests motius, instem a la UAB a corregir aquest greuge comparatiu, amb l’equiparació de les pròrrogues COVID fins a 5 mesos per a tot el personal afectat, mitjançant la redistribució dels recursos de la universitat. Si no es dugués a terme aquesta equiparació, ens reservem la opció de reclamar-la per canals alternatius, com ja hem fet altres vegades.

Si ets investigador pre o postdoctoral i et trobes en aqueta situació, contacta’ns i lluitem junts!

Seguim,

Secció sindical de la CGT a la UAB

La CGT contra la reforma de la LOSU. El 6 de maig, ens veiem als carrers!

En aquests últims mesos estem assistint a l’enèsim intent de precaritzar el sistema universitari i cientificotècnic espanyol. La realitat, a dia d’avui, és que tots dos estan totalment subordinats als interessos del Capital. El Govern, en tant que administrador d’aquests interessos, pretén donar un pas més cap a la liberalització del sector. 

Tot això, com sempre, a costa dels drets laborals dels seus treballadors i treballadores, així com d’una recerca orientada al benefici col·lectiu i de la qualitat docent que rep l’estudiantat. 

Fa unes poques setmanes el Ministeri de Ciència i Innovació presentava l’avantprojecte pel qual es pretén reformar la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), una reforma que s’ha topat amb crítiques per part de tots els sectors implicats. Molt resumidament, es tracta d’una proposta que aposta clarament per la col·laboració publico-privada o, dit d’una altra manera, per finançar amb fons públics les inversions empresarials, que amenaça l’autonomia d’investigadores i investigadors i que prima la contractació laboral per reemplaçar els llocs de caràcter funcionarial, en detriment dels drets laborals de la plantilla. Tot això, a més, sense aportar un finançament que permeti acabar amb la contractació irregular del personal. Aquesta nova reforma complementa l’intent del ministeri d’Universitats de reformar la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), que ja s’ha trobat amb una oposició frontal per part dels sindicats. Entre altres coses, aquesta reforma incrementaria, encara més, l’explotació de la plantilla, lloant la mobilitat i consolidant la carrera professional com una carrera d’obstacles. 

I en aquest context, arriba el Reial Decret d’Organització dels Ensenyaments Universitaris, que el ministre Castells pretén aprovar a finals d’aquest curs, i que és la punta de llança de la futura LOSU, que s’espera surti a tràmit la tardor d’enguany. Aquest Reial decret arriba amb la intenció clara de supeditar els estudis universitaris a les necessitats del mercat laboral, per assegurar que les universitats tenen la suficient flexibilitat per satisfer a una o altra branca de la producció, segons el context econòmic ho demani, independentment de la formació íntegra de l’estudiantat; en definitiva, pretén avançar cap a una hiperespecialització tècnica. En paral·lel, el RD també busca introduir a la universitat la formació dual, que aniria acompanyada per un tipus contractual particular que permetria a les empreses contractar estudiants com a mà d’obra barata i amb nul·la estabilitat, fomentant així un mercat laboral flexible i desvalorant encara més la tasca dels i les treballadores, preparant el terreny per a futures retallades de drets laborals. A l’una, les empreses podrien utilitzar aquestes noves figures contractuals per pressionar a la baixa els salaris i drets laborals de la plantilla. La formació dual, a més, suposaria que gairebé el 50% de la “formació” es realitzaria en alguna empresa, incrementant encara més la influència de l’interès i el benefici privat en el sistema universitari. Mentrestant, les pràctiques externes no remunerades continuarien existint, mantenint així a l’estudiantat sotmès a l’explotació laboral, fins i tot després de pagar les taxes de matrícula. 

Davant d’aquesta situació no podem romandre immòbils, esperant que la “nova esquerra”, en col·laboració amb la vella socialdemocràcia, menystingui encara més els nostres drets. Per això, des de la CGT fem una crida a la unitat amb les mobilitzacions convocades per aquest 6M pel Front d’Estudiants i per Estudiants en Moviment com a primer pas per enfortir el moviment sindical i estudiantil davant del nou cicle de reformes neoliberals de la Universitat i la Ciència. 

La Universitat i el sistema científic han d’estar al servei de les necessitats de la classe treballadora, de manera que la col·laboració estreta entre treballadores i treballadors amb les organitzacions estudiantils és imprescindible per acabar amb l’explotació, per democratitzar la Universitat i per recuperar col·lectivament la Universitat i la Ciència.

La coordinadora d’investigació i universitats contra la reforma de la LOSU. El 6 de maig ens veiem als carrers!

Secció sindical de la CGT a la UAB