Category Archives: Noticies

Propostes que defensarem des de la CGT-UAB a la Mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa i l’Equip de Govern

A tots els i les treballadores de la UAB

A tot el PDI

Aquest dilluns a les 12h hi ha una mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI laboral i l’Equip de Govern demanada per la part sindical. Amb aquest comunicat us volem fer arribar tres dels punts centrals de l’ordre del dia i les propostes que hi defensarem des de la CGT-UAB.

–  Contractació del professors/es associades el curs 2020/2021

Des de CGT-UAB sempre hem defensat la continuació del professorat contractat i la necessitat d’erradicar l’extrema precarietat de gran part del professorat associat amb polítiques actives d’estabilització. Entenem que ara més que mai és necessari concretar-les i així ho demanarem novament a l’Equip de Govern. Ara ens trobem novament en el moment en que s’està reprenent la contractació pel curs 2020-2021 sense que s’hagi ofert cap pla d’estabilització, havent perdut el Rectorat una altra oportunitat per reduir la precarietat laboral a la UAB. Donada la situació actual, que en cap cas és responsabilitat de qui pateix la precarietat, i a fi d’evitar perjudicis, des de CGT-UAB defensarem:

 1. a) Que es garanteixi la validesa dels concursos de professor/a associat celebrats els cursos anteriors.
 2. b) Que es renovin automàticament els contractes vigents pel curs 2020/2021 i s’apliquin els compromisos que es van adoptar de fer contractes de nivell A3 en lloc dels de nivell A2 que es feien a determinats departaments com el d’Empresa. També demanarem al rectorat que consideri vàlides les justificacions d’activitat laboral externa lliurades pel curs passat.
 3. c) Que s’ampliï el període de justificació dels 48 mesos cotitzats de 4 a 5 anys, pels contractes de professors/es associat/des que aquest curs no treballen a la UAB.

Les mesures b) i c) s’han acordat amb altres seccions sindicals del comitè d’empresa del PDI i responen a la necessitat de no penalitzar encara més a treballadors/es, sovint molt precàries, que ja estan patint les conseqüències de l’aturada econòmica derivada del COVID19.

– Aplicació de les pròrrogues detallades als RDL 11/2020 i successius al personal acadèmic contractat

Com ja hem anat fent públic, en aquest apartat defensarem que es prorroguin tots els contractes de PIF (FI, FPI, FPU, PIF-UAB, etc) i investigadors/es postdocs de capítol VI per un termini equivalent a la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives més tres mesos addicionals. Aquesta mesura ja la contemplen les disposicions del RDL11/2020 i RDL15/2020. Defensarem, a més, que aquestes pròrrogues s’apliquin també als contractes als quals els hi falti més d’un any per la seva extinció. Considerem que l’impacte en la recerca de l’aturada derivada del confinament afecta al conjunt dels i les investigadores i que, en general, tindrà una durada superior a la de les restriccions a la mobilitat i a les activitats decretades durant l’Estat d’Alarma (caldrà reprendre molts experiments i/o treball de camps des de zero, per exemple). A més, la normativa vigent permet a la UAB modificar la seva despesa per tal de cobrir aquestes situacions.

– Sobre la situació salarial i contractual dels postdocs de capítol I

Els contractes de postdocs “docents” amb càrrec a capítol I que realitza la UAB són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Com a secció sindical reiteradament hem criticat aquest fet i l’Equip de Govern ha rebutjat també repetidament canviar la modalitat de contracte. En tot cas, el tipus de contracte utilitzat per la UAB només permet cobrir 80 hores de docència (art. 22e) i la seva retribució no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues (art. 22d).

Com a sindicat defensarem l’escrupolós respecte de la normativa vigent i remarcarem que en cap cas és acceptable que en un mateix centre de treball, persones amb el mateix tipus de contracte tinguin condicions de treball i salarials diferents. En definitiva, exigirem l’aplicació del principi de no discriminació en la contractació. Rebutjarem també que els costos de l’increment salarial es traslladin als departaments, atès que la situació actual no és responsabilitat seva.

Tanmateix, oferirem a l’Equip de Govern la possibilitat de pactar processos transitoris en el marc d’un procés d’estabilització, que culmini en un termini raonable amb la convocatòria de places de lector i d’agregat/titular (en funció de l’acreditació disposada per qui ocupi una plaça de postdoc docent) per a cada plaça actual de postdoc de Capítol I.

Des de CGT seguirem lluitant per l’estabilització en contractes indefinits de tota la plantilla de la UAB, i per la fragmentació de la plantilla en grups amb contractes destinats a la realització dels mateixos treballs i que comportin diferències en la remuneració i en les situacions laborals.

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar-nos.

Secció sindical de CGT-UAB


 Secció sindical de la CGT a la UAB

COVID-19, tornada a la presencialitat, que no t’enganyin!

Visualització prèvia de la imatge

Benvolgudes, benvolguts

La UAB ha establert un pla de desconfinament totalment insuficient en quant a preservació de la salut de la plantilla. No facilita EPIs a la plantilla, les mascaretes quirúrgiques aportades són de paper de fumar, fa recaure la responsabilitat del diagnòstic sobre la pròpia plantilla, es permet l’entrada d’estudiants (quan es podria ajornar fins a la finalització de la desescalada, ja que la Instrucció 6/2020 permet posposar fins al 30 d’octubre el lliurament de TFM, TFG i l’avaluació de Pràctiques Externes), etc.

Però a més hem pogut constatar que Gerència juga a la desinformació per tal de que les treballadores no sàpiguen si han de tornar a treballar o no i sota quines condicions. S’estan dedicant a enviar e-mails que no arriben a tothom del PAS, i que no arriben al PDI, amb informacions ambigües, contradictòries, contràries a recomanacions de salut i fins i tot que incompleixen les instruccions del seu propi document de desconfinament.

Us volem fer coneixedores de que, seguint el propi pla de desconfinament de la universitat, no has d’anar a la UAB si: 

 • Si la teva feina es pot fer des de casa.
 • Si tens infants o gent gran a càrrec, pots treballar des de casa o acollir-te a un permís de deures inexcusables si no pots fer feina en remot. 
 • Si ets persona vulnerable (hipertensió, malalties cròniques de cor, fetge, ronyons o pulmons, diabetis, obesitat, malalties psiquiàtriques, càncer, embaràs, > 60 anys, >50 anys amb comorbiditat, etc.), no et pots reincorporar fins la darrera fase del desconfinament.
 • Per poder anar a treballar presencialment la Unitat de Salut Laboral ha de fer-te una enquesta i determinar que no tens cap vulnerabilitat per poder accedir a la UAB. Gerència t’hauria d’haver enviat un link amb l’enquesta, malgrat que ens consta que convenientment no ho han enviat  a tothom. 
Per tant, encara que t’ho demani la teva o el teu cap o l’administració de centre, no pots anar a treballar a la UAB, només podràs fer-ho si es donen els condicionants esmentats. 
 
Si tens cap dubte, et volen fer anar a treballar a la UAB quan no et pertocaria, o creus que no s’està protegint suficientment la teva salut,  explica’ns-ho a cgt.ensenyament@uab.cat.

QUE NO T’ENGANYIN, AMB LA SALUT NO S’HI JUGA.  

Secció sindical CGT – UAB

Cal aturar el desastre a les residències de gent gran

Si hi ha un col·lectiu vulnerable a la pandèmia de COVID19, aquest és el de la gent gran. No calia fer grans informes per preveure les conseqüències de l’entrada del virus en concentracions de persones tan sensibles: les residències.

Oficialment es reconeixen 1100 defuncions a les residències catalanes per COVID19. La realitat és que són moltes més perquè les morts ‘naturals’ sense contrast de test no sumen a la quantitat reconeguda com a tal. Moltes d’elles ocultades per evitar mala publicitat.

Les nostres seccions sindicals ens han fet arribar casos d’en què s’ordena als treballadors/es no portar màscares ‘perquè els avis estiguin tranquils’, després de no proporcionar EPIs homologats. En altres casos els EPIS es reparteixen només a infermers/es però no a asistentes o personal de neteja, com si el virus actués de forma diferent segons la professió.

La gestió de les residències privades o concertades s’ha demostrat tan nociva com la resta del sector sanitari privatitzat. S’imposa el control de cost per obtenir el màxim de benefici i els resultats els hem vist tots i totes. De la mateixa forma que per garantir el benestar comú calia posar tot el sector sanitari privat a les ordres de les indicacions públiques, és imperatiu posar sota el control públic les privades i no només la seva ‘gestió’ de forma temporal.

La Generalitat no actua tard, sino tardíssim. Els ulls grossos i manca de supervisió del  departament de Treball, afers socials i famílies amb aquestes empreses ens ha abocat a la situació actual. Ara bé, des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya creiem que el que cal fer primer de tot és actuar enèrgicament per aturar aquest desastre. Cal que el Departament de Salut realitzi tests inmediatament per separar casos positius de la resta de la població de residències. Cal que es proporcionin JA equips EPI a TOT el personal, per evitar noves transmissions del virus i protegir als i les treballadores que estan tenint cura de les persones que hi viuen, així com a les persones usuàries. Hi ha moltes vides en joc.

I després caldrà exigir responsabilitats i evidentment posar en mans del sector públic la gestió i propietat de residències i centres sanitaris. La nostra salut no és un negoci.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

Pròrroga contractes PDI temporal

A tota la comunitat de PDI temporal de la UAB,

El passat 31 de març, el govern espanyol va aprovar una sèrie de mesures en l’àmbit laboral dins del Reial Decret Llei 11/2020.Algunes de les mesures es refereixen a la comunitat universitària, i més concretament, al personal docent i investigador temporal de les universitats. Malgrat les seves limitacions (per més informació, veure la carta enviada per la Coordinadora d’Investigació i Universitats de la CGT als Ministres de Ciència i Universitats), hi ha una sèrie de drets que, com a treballadors afectats per aquesta situació d’emergència sanitària, val la pena reclamar.

Les disposicions addicionals 12ª i 13ª del RDL 11/2020 obren la possibilitat de prorrogar els contractes de PDI temporal més enllà del temps màxim establert per la legislació, cobrint la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, i fins a 3 mesos addicionals. Des de la CGT entenem que l’actual situació de confinament suposa la impossibilitat del treball d’investigació per una temps molt superior a la de l’estat d’alarma. Experiments de llarga duració, estades internacionals, expedicions de camp, s’han vist truncats abruptament per aquesta situació de força major, no imputable al treballador. Per aquest motiu, considerem que una pròrroga dels contractes equivalent exclusivament a la durada de l’estat d’alarma seria totalment insuficient.

Per tal de facilitar als treballadors aquesta petició, des de la CGT hem elaborat dues plantilles, a omplir pel treballador, per tal de poder reclamar aquesta pròrroga.

 • El primer formulari (Pròrroga_Associats_Visitants_Lectors.docx) és pels treballadors de PDI temporals definits per la Llei Orgànica d’Universitats i/o la Llei d’Universitats de Catalunya. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 12ª i s’aplica si els contractes finalitzen durant l’estat d’alarma.
 • El segon formulari (Pròrroga_Predocs_Postdocs.docx), pel PDI temporal definit per la Llei de Ciència. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 13ª i s’aplica tan bon punt falti un any per l’extinció del contracte.

Per tal d’inscriure la petició, només cal que aneu al registre electrònic de la UAB i, a la pestanya “Sol·licitud genèrica“, cliqueu “Realitzar el tràmit“, accedint-hi mitjançant el vostre certificat digital. Un cop dins la sol·licitud, ompliu les vostres dades i el contingut de la sol·licitud, afegiu el document i, a “Destinació“, poseu-hi “Registre General“. Només podreu utilitzar-ho mitjançant Internet Explorer (Safari en cas de Mac) o Google Chrome.

En el cas de no tenir certificat digital, podeu enviar-ho, per qüestions d’urgència, al mail upac@uab.cat. Malgrat tot, l’enviament per mail no li dóna la mateixa validesa oficial que via registre, per tant, aconsellem enviar-ho via registre electrònic, tal i com hem indicat.

Qui ho faci, si vol, pot posar-nos en còpia al correu cgt.ensenyament@uab.cat per fer un seguiment.

Salut, ara més que mai,

 

 

Secció sindical de la CGT-UAB

Incompliment tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any

Des de la CGT UAB posem en coneixement el fet que determinats departaments de la UAB no han gestionat en els terminis adequats el tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any en el marc de l’RD 103/2019. Bàsicament, el tràmit que no s’ha fet és enviar l’informe positiu d’avaluació a la UPAC (malgrat que aquest informe estava realitzat des de l’estiu) motiu pel qual diversos treballadors han estat donats de baixa de la Seguretat Social, quan haurien d’haver estat prorrogats.

Per aquesta raó, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral faci un recordatori a cada Departament, amb instruccions clares de com s’ha de fer efectiva la pròrroga del personal PIF, obligant-los a enviar l’informe d’avaluació dins dels terminis adequats per realitzar la pròrroga.

De la mateixa manera, EXIGIM la immediata readmissió dels treballadors i treballadores PIF de quart any que han estat donades de baixa a la Seguretat Social, malgrat complir els requisits per gaudir de la pròrroga preceptiva, sent la responsabilitat única i exclusiva del retard, la mala praxis burocràtica de la institució universitària.

Aprofitem el correu per recordar que l’acord signat entre la CGT i l’equip de Govern de la UAB, arran d’una desconvocatòria de vaga, i posteriorment validat pel Comitè d’Empresa de PDI-L de la UAB és un document amb validesa de conveni col·lectiu, i la UAB ha de vetllar pel seu compliment íntegre, obligant-nos, en cas contrari, a recórrer a la via judicial.

Esperant la vostra resposta el més aviat possible, rebin una salutació cordial,

Secció sindical de la CGT-UAB

CGT exigim a les universitats i centres de recerca que garanteixin el 100% del salari i la pròrroga dels contractes

CAT

Es generalment conegut que el govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma arreu del territori arrel la expansió del COVID-19. La totalitat de les universitats i institucions vinculades a la recerca decreten el tancament dels seus campus i instituts, suspenent tota activitat acadèmica i laboral, reduint-la als serveis mínims dictats per la llei.

En aquest sentit, els treballadors i treballadores amb contractes d’obra i servei i/o amb temps limitat es troben en una situació d’indefensió davant la nova conjuntura, ja que el tancament de la universitat i centres de recerca impossibilita el desenvolupament de la obra que motiva l’existència del contracte.

Arran d’això, des de CGT exigim a les universitats i centres de recerca que garanteixin el 100% del salari i la pròrroga dels contractes d’obra i servei i tots aquells contractes de durada limitada (contractes predoctorals, postdoctorals, PAS capítol VI, etc.) que no puguin desenvolupar les tasques contractuals durant el temps de tancament institucional, tenint en compte el còmput total de temps que es mantingui el tancament del centre de treball.

CAST 

Es generalmente sabido que el Gobierno de España ha declarado el estado de alarma en todo el territorio. La totalidad de universidades y centros vinculados a la investigación decretan el cierre de sus campus e institutos, suspendiendo toda actividad académica y laboral, reduciéndola a los servicios mínimos que dicta la ley.

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras con contratos de obra y servicio y/o tiempo limitado se encuentran en una situación de indefensión ante la nueva coyuntura, debido a que el cierre de la universidad y centros de investigación imposibilita el desarrollo de la obra que motiva la existencia del contrato.

A raíz de estos hechos, desde la CGT exigimos a universidades y centros de investigación que garanticen el 100% del salario y la prórroga de los contratos de obra y servicio y todos aquellos contratos de duración limitada (contratos predoctorales, postdoctorales, PAS capítulo VI, etc.),  que no puedan desarrollar las tareas de su contrato durante el periodo de cierre institucional, teniendo en cuenta el cómputo total de tiempo que se mantenga cerrado el centro de trabajo.

CGT UAB

Cap treballador/a sense salari per culpa del COVID19

Ahir des del Rectorat es va reunir les representacions sindicals dels treballadors/es depenents de la UAB (PAS i PDI) per tractar diverses mesures referents a la situació d’emergència generada per l’expansió del Coronavirus.

A la reunió vam plantejar que des de l’Equip de Govern s’havia de garantir també els drets de les empreses externes i que treballen a la UAB: bars, centres de copisteria, jardineria, manteniment, etc. Al respecte, des de la CGT UAB requerim al rectorat de la UAB que:

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà cap acomiadament de cap treballador/a d’empresa externa a conseqüència de les mesures adoptades a la UAB

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà suspensions temporals d’ocupació en empreses externes de la UAB,i que els seus treballadors/es seguiran cobrant el 100% del seu salari

–  Que es vetllarà per fer extensives les mesures de seguretat i de conciliació adoptades pels treballadors/es depenents de la UAB als treballadors/es de les empreses externes a la UAB

Secció sindical de CGT-UAB, 13 de març de 2020

Guanyarem el 4t any! Demà a les 9:00 concentració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Aquest dimarts 25 de febrer a les 9:00, el Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la CGT han convocat concentració a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És llavors quan tindrà lloc la vista del judici contra les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat per l’incompliment del Reial Decret 103/2019 sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

Des de fa mesos, el col·lectiu Doctorandes en Lluita i la CGT, hem emplaçat reiteradament les universitats catalanes i centres de recerca a aplicar l’EPIF, vigent des del 16 de març del 2019. Gràcies a la mobilització, hem aconseguit que universitats i centres apliquin els minsos increments salarials establerts al Reial Decret (16.127 de sou mínim els dos primers anys de contracte, 17.279 el tercer any i 21.599 pel quart).

Tot i això, la gran majoria s’han mantingut ferms en no aplicar la pròrroga d’un quart any als contractes predoctorals, incomplint així la normativa. Només a la UAB s’està duent a terme, arran d’un acord signat amb la CGT el juny passat per desconvocatòria de vaga.

L’incompliment persisteix malgrat els informes d’Inspecció de Treball i del Síndic de Greuges de Catalunya instant a l’aplicació de la pròrroga del quart any. Així doncs, universitats i Govern són plenament conscients de la seva obligatorietat. No aplicar-la deixa a centenars d’investigadores treballant sense contracte i cobrant l’atur. Un frau de llei, a més d’immoral.

Els endarreriments en implementar aquesta normativa responen a una voluntat perversa d’escatimar recursos econòmics a costa de malmetre la qualitat de vida, ja de per si precària, de les joves investigadores d’aquest país. No ho podem permetre. Cal fer una passa endavant en la lluita per la dignificació de les condicions de treball a les universitats i centres de recerca.

Davant la inoperància, l’obstruccionisme i el xantatge de les administracions, les investigadores predoctorals de Catalunya ens plantem. Per aquest motiu, el 25 de febrer, a les 9:00, ens veiem al TSJC! al Passeig Lluís Companys, 14-16 (L1 i Renfe Arc de Triomf).

 

Carta abierta a los ministros de Ciencia y Universidades

El problema no radica solo en los recursos, sino en la distribución de estos. Es un modelo económico neoliberal que requiere la mercantilización a ultranza

A raíz de la formación del nuevo gobierno y la asunción de vuestras respectivas carteras, una serie de trabajadoras del sector científico y universitario del Estado hemos decidido escribiros esta carta abierta, con la confianza de que, por una vez, el cambio de gestores en el escalafón ministerial repercuta en un cambio real en el maltratado sistema científico español. Es previsible que, en las próximas semanas, volvamos a oír, desde izquierdas oficiales y oficiosas, la vieja cantinela del incremento en la financiación científica. Y aunque es necesario, consideramos que hay que ir más allá y atacar la raíz del problema.

Continúa en

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Carta-abierta-ministros-Ciencia-Universidades_6_997110298.html

Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT

Inspecció de Treball sanciona la UAB per irregularitats en la contractació de professorat visitant

L’expedient sancionador és conseqüència d’una denúncia de CGT

La secció sindical de CGT a la UAB havia denunciat reiteradament les irregularitats en la contractació de professorat visitant

Des de la secció sindical de CGT a la UAB hem hagut de denunciar reiteradament davant d’ Inspecció de Treball diverses irregularitats i incompliments de la normativa laboral que afecta a la contractació de professorat visitant. Entre d’altres, veure aquí i aquí. Malgrat que Inspecció de Treball ha anat estenent diversos requeriments a la UAB instant a que la contractació del professorat visitant s’ajustés a la normativa legal, des de la Direcció del Departament d’Empresa s’ha reincidit en la utilització fraudulenta d’aquesta figura contractual. Per aquesta raó, el 22-XI-2018 vam haver de tornar a presentar una nova denúncia.

 En aquesta darrera denúncia vam posar en coneixement d’Inspecció que la Direcció del Departament d’Empresa havia obert una convocatòria de professorat visitant que:

 • 1.- Infringia tant el Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador com el reglament del professorat de la Universitat (veure document 1).
 • 2.- La convocatòria havia estat publicitada en una info-job privada, en nom de la Universitat, i segons les bases de la mateixa donaria lloc a contractes de 3 anys amb possibilitats d’estendre’ls per cinc anys més (veure document 2).

El 20 de desembre passat vam rebre la resolució d’Inspecció, en la que constata que s’han infringit els següents preceptes legals (veure planes 4 i 5 del document enllaçat):

 • 1.- Article 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
 • 2.- Article 51 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
 • 3.- Article 20 del Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari.
 • 4.- Article 11 de la Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats publiques catalanes

Les mesures derivades de l’actuació inspectora han donat lloc a (veure plana 5 document):

“En base a las actuaciones practicadas y a los hechos constatados, se procede a:

 •  Extender acta de infracción a la UAB por realización de contratos de profesor visitante sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa.
 •  Dicha acta supone· el inicio de un procedimiento sancionador cuyo conocimiento y resolución corresponde al Director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Treball, Afers Socia_ls i Families de la Generalitat  de Catalunya […]”

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB instem novament a l’Equip de Govern a que s’acabi amb pràctiques de contractació que clarament se situen fora de la legalitat i que afecten negativament a tota la UAB.

Secció sindical de CGT a la UAB