Category Archives: comunicats

Capítol VI: Qui posa pals a les rodes?

Pals a les rodes

Fa molt temps que tenim paciència… És un exercici de contenció que només qui el fa el pot entendre. És l’esforç de llevar-se cada matí sabent que t’etiqueten com un/a treballadora de segona. És adonar-se que per la mateixa feina cobraràs menys que el/la companya del costat.  És reduir les teves expectatives laborals a l’esperança de mantenir la feina.

Podríem seguir amb la llista, però no hem vingut aquí per queixar-nos.
La queixa pot ser un bon inici, però per si sola no ha canviat mai res.

Per això optem per ignorar les mitges veritats i les mentides dels que ens diuen, per enèsima vegada, que “hem entrat per la porta del darrere” o que som uns/es privilegiades perquè “no fitxem”. Si no tenen més arguments que aquests, la batalla del discurs ja està guanyada.

Durant els darrers anys, entre tots i totes hem passat de ser invisibles a existir com a col·lectiu. De ser ignorades a ocupar les agendes dels diferents equips de govern. No és mèrit de cap sindicat. És per la feina feta per tots i totes vosaltres. Però la realitat és que seguim on érem, amb feines precàries i retallades sobre les retallades, sense expectatives i cansades de falses promeses.

Continua llegint

MÉS DE 11 ANYS DE PRESÓ

Per defensar la universitat pública en una roda de premsa... més de 11 anys de presó

La Secció Sindical de la CGT a la UAB davant la greu imputació, a totes llums fora de lloc, a 27 persones de la UAB, entre elles el nostre company, Delegat de Personal al Comité d´Empresa i Secretari General de CGT a Catalunya:

Volem informar que estem davant d’un judici polític, sustanciat a l’escrit d’acusació de la Fiscalia, contra les protestes estudiantils i sindicals a la UAB, durant la primavera del 2013, realitzades a l’Edifici del Rectorat del Campus de la UAB.

En una sèrie d’imputacions que qualifiquem de despropòsits aberrants, s’acumulen peticions de presó que arriben fins els 11 anys i 5 mesos pel nostre company, el professor Ermengol Gassiot, i peticions semblants per a 25 estudiants i un treballador del PAS, delegat al Comitè d’Empresa del PAS pel sindicat CAU-IAC.

L’Ermengol, com a portaveu de la Confederació General del Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Comitè d’Empresa, va donar suport als estudiants que van mantenir les protestes a l’Edifici del Rectorat l’any 2013, que posteriorment es van convertir en una presència continuada en aquests espais de tots els col·lectius en lluita de la UAB, en el marc de les mobilitzacions universitàries que es van realitzar durant el curs 2012-2013. En aquest context, es va mantenir una ferma lluita sindical contra l’anterior Equip de Govern de la UAB. Durant aquesta ocupació, una sèrie de professores i professors, i de personal d’administració i serveis (PAS) van mostrar la seva solidaritat amb la seva presència a l’edifici. I durant molts dies es van estar fent classes als espais de l’Edifici del Rectorat per part de PDI, tan vinculat al nostre sindicat com professorat de diversa procedència i sensibilitat, que volien mostrar el seu suport a les reivincacions estudiantils, com sempre ha passat en moments similars a diferents temps i llocs, desde la lluita contra el feixisme del règim del General Franco, como a altres moments en que la dissidència s’ha mantigut en defensa d’una universitat crítica i lliure.

La Universitat Autònoma de Barcelona es va personar com a acusació particular del present procediment (a dia d’avui la UAB ens han informat que es retira de l’acusació particular, quedant encara pendent la retirada de la responsabilitat civil). I es tracta de la primera vegada des del franquisme que una universitat pública denuncia penalment un professor i un membre del PAS per la seva pràctica sindical, per les seves postures polítiques i per la seva defensa d’una possició de dissidencia. I també és una situació quasi inèdita el fet que una universitat pública hagi denunciat penalment els seus propis estudiants.

La UAB no només es va personar com a acusació particular, sinó que també ha redactat informes per a la policia i ha perseguit clarament a aquelles persones que van ser contràries a la candidatura de l’anterior rector, Ferran Sancho. Tot plegat ha fet que el present procediment conformi una persecució indiscriminada de la lluita sindical i, per tant, en una clara vulneració de l’exercici de drets fonamentals. Una persecució absolutament inadmissible en un àmbit universitari, on s’esperaria trobar veus crítiques i plantejaments alternatius, postures disconformes i accions reivindicatives, característiques que conformen el sentit de la Universitat com a lloc de creació de coneixements, de reflexió i revisió dels dogmes, per fer avançar a la societat.

Aquesta brutal repressió i aquestes peticions fiscals, basades en la revenja ideològica, tenen com a objectiu acoquinar l’estudiantat, la comunitat universitària i a toda la població en general.

Denunciem la persecució ideològica a la UAB contra tota oposició a la política de retallades i agressions a la universitat pública. Denunciem la responsabilitat i instigació de l’equip de Ferran Sancho i d’ell mateix en aquesta denúncia. Denunciem les mentides i revenges de l’ex-vicerectora Sílvia Carrasco, personada com acusació particular a la causa.

I recordem que a la Secció Sindical de CGT a la UAB, quan ens toquen a una ens toquen a totes. Per tant, no ens quedarem de braços creuats mirant com actituds dictatorials i que pretenen anular tota oposició política, suposin portar a pressó al nostre company i a 26 persones més, que simplement feien una mobilització en defensa dels drets de totes i tots a una universitat pública, social i de qualitat.

Secció Sindical de CGT a la UAB
12 de juliol de 2016

BOICOT A REPRESENTANTS DE LA GENCAT EN L’ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DE LA RECTORA ARBOIX

La secció sindical de la CGT a la UAB considera que ha de rebutjar-se la presència en l’acte de presa de possessió de la nova Rectora de representants de la Conselleria de Empresa i Coneixement o de la Secretaria d´Universitats i Recerca del Govern de Catalunya, membres de Convergència, responsable directa de moltes de les retallades en Sanitat, Educació, Universitats i Ciència en Catalunya, ja que en res han canviat les directrius i objectius traçats per Mas Colell i el seu entorn, que impliquen una deriva elitista, privatitzadora, mercantilista i competitiva de la Universitat. Així mateix, emplacem a la nova Rectora i al seu equip a que es desmarquin públicament de la línia política i econòmica imposada pel Govern de la Generalitat sobre les Universitats Públiques a Catalunya.

Com a treballadores i treballadors de la UAB, que hem sofert la precarització, les rebaixes de salaris, la sobrecàrrega laboral i la pressió competitiva dels últims Governs de Catalunya i de la UAB, i que hem vist com han perdut el seu lloc de treball nombroses companyes i companys, considerem inacceptable que qui han portat a la nostra Universitat a l’actual situació de misèria científica i docent pugui ser rebut cordialment en un acte públic.

LA INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

1. ANTECEDENTS

Una de les iniciatives de caràcter estratègic de l’Equip de Govern de la UAB va ser fer aprovar a través del Consell de Govern del 23-I-2014 un nou model de dedicació acadèmica, a l’empara del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo – l’anomenat “decreto Wert”– que, entre d’altres mesures, estableix en el seu títol II un règim de dedicació variable en les obligacions del professorat funcionari de les universitats.

Com sabeu, el Real Decreto defineix tres perfils de dedicació, en funció exclusivament de les avaluacions positives rebudes sobre l’activitat investigadora: 16 crèdits ECTS, 24 crèdits ECTS i 32 crèdits ECTS. Tanmateix, l’Equip de Govern va instrumentalitzar la normativa anterior per desenvolupar un nou sistema de còmput de l’activitat docent, introduint normes ad hoc de reducció docent al marge de les contingues al Real Decreto i establint un sistema de quantificació de la docència que ha comportat, respecte al sistema vigent fins el curs 2013-2014, una sensible reducció en les hores d’activitat docent reconegudes al professorat per la seva tasca.

2. LES CONSEQÜÈNCIES SOBRE LA DEDICACIÓ DOCENT REGLADA OFICIAL

A partir del curs 2014-2015 el professorat es va trobar que l’activitat docent que se li consignava per impartir classe en un determinat grup es va veure sensiblement retallada respecte a la que se li reconeixia per haver fet classe en un grup idèntic (mateixa assignatura, mateix nombre d’estudiantes etc.) en el curs 2013-2014 sota el model de còmput de la docència vigent fins llavors. Per quins motius: tant per la desaparició de les hores reconegudes per preparació de classes, 45 hores fins llavors, com per la reducció en la valoració de les tasques de tutorització, seguiment i avaluació d’activitats dirigides. Per una anàlisi detallada podeu consultar el comunicat “El model de dedicació docent i els tripijocs del Vicerector Donaire”.

Com a resultat de l’anterior, una part important del professorat ha sofert un increment en la seva docència efectiva presencial respecte a la que havia de donar en el model anterior donat que l’Equip de Govern va imputar sobre aquest professorat els costos del desplegament del seu model i del seu sistema de reduccions a la carta. (Veure enllaç anterior així com taules comparatives).

Alhora, sense haver-ho aprovat en cap òrgan ni informar ningú, l’Equip de Govern va modificar una sèrie de paràmetres fonamentals del full del pla docent individual que ha de signar el professorat, fen molt més opaca i lesiva pels interessos de la majoria la gestió de l’activitat acadèmica (veure annex a peu de plana per a una descripció detallada).

Per últim, el model aprovat conté en la seva pròpia definició un element que distorsiona a la baixa la càrrega docent reconeguda al professorat com a conseqüència de calcular les hores reconegudes per tasques de seguiment segons la mida del grup definida per trams de deu en deu en lloc de fer-ho pel nombre real d’estudiants matriculats (veure apartat 5.2 del reglament de dedicació acadèmica del professorat). Per exemple, un professor/a amb un grup de 59 estudiants matriculats veu reconegudes les mateixes hores d’activitat docent que si en el grup tingués únicament 50 matriculats: 45 hores presencials*(1,5+0,2*Part sencera (59/10))=112,5hores. En realitat, caldria que el model li assignés 120,6 hores (=45*(1,5+0,2*(59/10)) per tal de ser menys biaixat. Això té, òbviament, efectes a l’hora de calcular les necessitats de plantilla: reconèixer menys hores de docència al professorat suposa incrementar de manera fictícia la capacitat teòrica individual de docència i, per tant, reduir la mida teòrica de plantilla. Podeu veure una anàlisi amb més detall al document biaixaments del MDA.

3. LA SUPEDITACIÓ DE LA DEDICACIÓ REGLADA OFICIAL ALS INTERESSOS PRIVATS

Simultàniament, i com a contrapunt a l’anterior, a determinat professorat se li va donar la possibilitat de fruir de reduccions docents en funció del volum de recursos generat per la seva activitat empresarial (en la neollengua de l’Equip: en tasques de transferència; veure apartat 4.3.d del model de dedicació acadèmica) per exemple – però no exclusivament – via l’activitat en spin-offs; empreses de base tecnològica etc.: veure acord 33/2014 de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic.

Sense cap escrúpol, es desvirtua també un dels arguments utilitzats per justificar us sistema de dedicació variable en el mateix moment en que el model de dedicació acadèmica en el seu punt 2.5 assimila sota certs supòsits un tram de gestió a un tram de recerca. Així mateix, aprofitant-se de la discrecionalitat que confereix el redactat del model de dedicació acadèmica, professorat que imparteix voluntàriament cursos MOOC (tal vegada perquè el Vicerector Donaire va ser una de les persones que els va iniciar a la UAB?) que no són ni reglats ni oficials, veu reconegut en el seu pla docent oficial una part de les hores que hi dedica (veure aquí així com acord 34/2014 de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic).

Un pas més enllà el suposa el fet de que la dedicació en mestratges oficials a preus no subvencionats, impartits a través de la Fundació UAB i que el professorat que els imparteix voluntàriament ho fa a canvi d’importants sobresous, passi a ser reconeguda en el pla docent oficial, tal com sembla desprendre’s del document annex al punt 4.1 del Consell de Govern del passat 10 de març (veure plana dos del document enllaçat).

De fet, una de les claus del model és precisament el menyspreu de la docència reglada oficial a preus públics, en benefici de tasques que no tenen res que veure amb la recerca acadèmica ni amb la docència pública oficial. En aquest sentit, no és excusable la hipocresia que suposa pretendre justificar un sistema de dedicació variable quan una part significativa del professorat funcionari que fa mans i mànigues per reduir-se la seva activitat docent en l’esfera pública de la UAB intenta desprès fer tanta docència com pot en mestratges i cursos en l’esfera privada de la UAB, tant via fundació UAB (que, recordi’s, acumula un important deute) com en centres propis; tant en el si d’espais de l’Esfera UAB com fent, en sentit literal, les Amèriques per tal d’anar a donar classes a canvi de sucosos sobresous en escoles i universitats privades, malgrat l’acord que es va aprovar per majoria en el Claustre de desembre de 16-XII-2010 (vegi’s text de la proposta aquí). Veure també els comunicats Corrupció a la UAB?, La UAB actua com una masia bananera , La trama 1.0 i Irregularitats i tractes de favor?

Es pot esperar cap mena d’autoregulació d’aquells que s’embutxaquen fins a 407€ nets per cada hora de classe i més de 40.000€ per tasques de coordinació? (podeu consultar el conveni en qüestió aquí; les xifres esmentades les trobareu a la darrera plana del document pdf.. Més informació aquí i aquí (pàg.3 en especial).

Què dir de l’Equip de Govern, donant el silenci com a resposta a peticions d’informació (la podeu consultar aquí) atesos els vincles d’alguns dels seus membres amb l’entramat muntat. Al respecte, veure el cas del Rector amb la Barcelona Graduate School i el MOVE.

Secció sindical CGT–UAB

ANNEX

1.- En molts casos, en especial el del professorat funcionari a temps complert que no està en règim de dedicació de 16 ECTS, el nombre d’hores setmanals que se li va fer constar com a docència impartida en el curs 2014-2015 superava el topall corresponent a la seva dedicació màxima (veure text ressaltat planes 1 i 2 del document 1). Pel curs 2015-2016 aquest fet queda emmascarat per la via de fer desaparèixer del full individual del pla docent la informació relativa a la seva dedicació setmanal (veure document 2). Així mateix, deixen de fer-se constar quantes són les hores nominals que ha de fer el professor/ra així com les hores d’exempció docent a les que pugui tenir-se dret (veure plana 1 document 2).

2.- El període de classes consignant en el full individual deixa de ser continu per passar a ser discontinu: si en una setmana es tenen classes en dies que són festius, com per exemple els corresponents a la festa del dia de la Mercè o la del 8 de desembre, la setmana en qüestió desapareix del període docent declarat al professorat (veure document 2, text ressaltat sobre dates) malgrat es facin activitats de tutories i de preparació de classes.

3.- Atès que una de les variables pel còmput docent és el nombre d’estudiants matriculats, caldria la màxima cura en la correcta quantificació de la xifra. Tanmateix, en la majoria de departaments l’encàrrec docent del professorat per un curs donat es determina de facto a partir de la xifra d’estudiants matriculats en el curs anterior. Suposadament, aquestes dades es corresponent amb les que es publiquen en l’aplicatiu de transparència del pla docent (TPD). No obstant això, es permet que en determinades Facultats es faci una gestió “singular” de determinats ítems, fins i tot una vegada tancades les actes de qualificació de les notes, en particular el que figura sota la denominació de “Alumnes internacionals, llicenciatura i d’altres..” que desprès distribueixen entre el professorat que imparteix l’assignatura de manera discrecional, generant-se greuges comparatius. Aquesta qüestió ja va ser denunciada el juny de l’any passat al Vicerector Donaire, sense que aquest donés, com és habitual, cap resposta. Alhora, hi ha constància documental de professorat al que, una vegada tancades actes, se li modifica a la baixa (per sota del nombre real de matriculats segons l’aplicatiu SIGMA-CDS) el nombre d’estudiants que se li imputa en el full de transparència del pla docent.

Imatge

La UAB condemnada a readmetre i indemnitzar a una treballadora

image002

Benvolgudes companyes i companys,

Fa uns mesos us vam informar del vergonyós acomiadament de la companya Merce Márquez.

La Merce, que tenia i té un contracte estabilitzat de capítol VI (també anomenat “indefinit no fixe”), ha estat la cara visible dels que volíem mantenir oberta l’escola bressol Gespa, participa en la lluita per l’estructuralització de les treballadores amb contractes de Capítol VI, i és delegada del comitè d’empresa per la CGT.

Llavors ja vam dir que es tractava d’un acomiadament il·legal per encobrir un nou intent de reprimir a aquelles que decideixen alçar la veu en contra de les polítiques de l’equip de govern.

La Merce va portar el seu cas als jutjats i ara celebrem informar que la jutgessa ha declarat NUL l’acomiadament, donat la raó a la treballadora.

La sentencia és contundent, però volem destacar el següent paràgraf:

“Así mismo, he analizado que los contratos temporales no tenían una finalidad en si, sino que como hemos dicho el trabajado que desarrolló siempre la actora, contratada por la UAB … como empleador aparente, siempre fue el mismo y era un trabajo estructural, necesario para el funcionamiento del servicio científico técnico…”
La resolució obliga a la UAB a readmetre la treballadora al seu lloc de treball com si l’acomiadament no hagués succeït mai, exigeix que la UAB pagui tots els sous endarrerits i condemna a indemnitzar la companya per vulneració dels seus drets fonamentals.

D’aquesta resolució se’n deriva que els futurs salaris que percebrà la companya no podran vincular-se a un projecte específic, sinó que els haurà de pagar directament la UAB.

El reconeixement de l’estructuralitat de les tasques i que aquestes no depenen de temporalitat ni de recursos externs torna a evidenciar que a aquesta universitat s’ha estat i s’està contractant com a obra i servei (capítol VI) a personal que hauria d’estar ocupant places de capítol I. En aquest sentit aquesta sentència valida la lluita històrica del Capítol VI per ser reconeguts com a plantilla pròpia de la UAB i no com a obra i servei, enforteix els conflictes col·lectius que estan en marxa, i obre les portes a que altres treballadores del Capítol VI denunciïn la seva situació irregular.

Fins i tot, d’existir voluntat política, aquesta sentència permetria a la UAB iniciar les gestions pertinents per reclamar pressupost per l’apertura d’una nova plaça de capítol I. Però la UAB no facilitarà l’estructuralització de la companya sinó que recorrerà el veredicte.

Ja no sorprèn l’estratègia del recurs ad nauseam, al tractar-se de la pràctica habitual de l’empresa i trobar-nos davant d’un revés molt important a les seves polítiques, però cal fer notar que aquest cop és un jutge qui evidència el caràcter repressiu de l’equip de govern, a la vegada que reconeix l’estructuralitat de la feina realitzada per una treballadora temporal del capítol VI.

De nou, els que han utilitzat la crisi econòmica per retallar els nostres drets, no veuen inconvenient ni contradicció en sagnar l’erari públic per fer un nou recurs o pagar sous de tràmit i indemnitzacions per casos que saben que estan perduts.

No ens faran callar.
No dubtarem a denunciar el malbaratament de diner públic.
No dubtarem a denunciar la repressió.
No dubtarem a defensar els nostres drets.

Salut i lluita!

image004
CGT-UAB

“Exercir el poder corromp, sotmetres al poder degrada”

Dossier: [pmasters]

Finalment sembla que es desmantellarà un «xiringuito» anomenat pmasters que desenvolupa les seves activitats a Vila Universitària: aquí podeu fer un passeig virtual per les seves aules.

Una part de les activitats que s’hi desenvolupaven consistia en oferir cursos a preus privats. De fet, l’invent els hi anava molt bé: en el 2013-2014 d’una tacada van aprovar 8 mestratges amb uns ingressos previstos de 820.450€. Tant bé ha funcionat que fins i tot en les seves cerimònies hi assistia algun conegut ultralliberal de la dreta catalana (veure també aquí) i es celebraven actes de clausura d’alt nivell a la sala d’actes del Rectorat:

http://www.pmasters.es/documentos/clausura/Julio2013/video1a.mp4
http://www.pmasters.es/documentos/clausura/Julio2013/video2a.mp4

Tanmateix, sembla ser que algunes persones no en van tenir prou amb el tema econòmic. De fet, ens consta que es va haver d’activar un requeriment d’inspecció de Treball, amb data de 16-XII-2015.

Amb aquests antecedents, et demanem Rector, donada la teva condició de president del patronat de la FUAB, fundació que controla Vila Universitària S.L. en instal·lacions de la qual desenvolupa les seves activitats pmasters, que donis explicacions de les accions empreses en relació a pmasters així com sobre els seus responsables… Aquesta vegada, això sí, no ens menteixis tal com vas fer aquí.

La trama 1.0

La Fundació UAB (FUAB) és una fundació civil privada participada al 100% per la UAB que es va constituir davant notari el 6 de febrer de 1998. Segons els seus estatuts té com a objectiu “la col·laboració amb la UAB en el foment realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària” (vegis pàg. 9- 10 de L’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya). Controla, ja sigui com a soci únic ja sigui com a soci majoritari, diversos ens jurídics, entre els quals està l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Vila Universitària S. L. o els Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus S. A. (veure pàg. 13 i 21 del document esmentat). També hi forma part, entre d’altres ens, l’Hotel Campus S. L. (fins el 31 de juliol de 2010 anomenat hotel SERHS Campus, vinculat a Ramon Bagó i on es celebraven la majoria de consells nacionals del partit del cas del 3%) així com UAB-Formació Professional, dedicada a vendre cicles de formació professional, algun dels quals a 9450€.

Des de gener de 2015 (acord 5/2015 del Consell de Govern del 27-I-2015) té adscrita l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – ens instrumental que gestiona l’oferta docent de diversos graus i mestratges oficials a preus privats on participa a títol lucratiu, entre d’altres, professorat funcionari de la UAB, que es treuen sucosos sobresous impartint classes: al respecte, veure per exemple la plana 3 de l’annex IV de l’acord relatiu al punt 4.1 de l’ordre del dia del Consell de Govern del 27-I-2015 (cal IP de la UAB) referit a l’anomenat Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, de caràcter oficial però ofertat a preus privats: 100€ per hora de classe impartida i 8000€ per tasques de coordinació.

Financerament la situació de la FUAB fa anys que és força problemàtica: tot i haver rebut de la UAB en concepte de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” 7,7M€ el 2011 (veure plana 31 de l’Informe 22/2013) tenia subscrits dos préstecs sindicats (veure pàg. 32 l’Informe 22/2013)per import de 16,30M€ en un cas i de 11,88M€ en un altre, en relació als quals “Les obligacions assumides per la FUAB d’aquests dos préstecs sindicats estan garantides per la UAB”. De la mateixa manera, els resultats de l’exercicis fiscalitzats per la Sindicatura eren negatius: 0,13M€ en el 2011 (pàgs. 36 i 37 de l’Informe esmentat).

Actualment, segons dades que la Vicerectora Montserrat Farell va presentar en format PowerPoint – però que no va facilitar com a documentació de la sessió – en el Consell de Govern del 10 de desembre passat la situació no ha millorat pas: es reconeix un deute global a 31 de desembre de 2014 per import de 44,4M€ (veure plana 2 document) amb uns ingressos de l’exercici de 37,1M€ i unes despeses de l’exercici de 38,9M€ i, per tant, un resultat negatiu de l’exercici 2014 per import de 1,76M€ (veure plana 3 document).

Menció especial es mereixen certes “peculiaritats” en relació a determinades inversions immobiliàries: la FUAB va rebre 5,52M€ del Ministeri de l’Habitatge, més 5,40M€ de la Generalitat així com la subsidiació d’interessos per part del Ministeri per tal de finançar la construcció de 300 habitatges de protecció oficial. Tanmateix únicament es van construir 216 (veure plana 41 de l’Informe de la Sindicatura esmentat). A més, en ser de protecció oficial el preu màxim de lloguer està limitat per llei: atesa la seva gravetat reproduïm textualment el paràgraf de l’informe:

“Aquests habitatges estan qualificats com de protecció oficial en règim de lloguer. Per al curs 2011-2012 el preu màxim del lloguer dels habitatges protegits d’acord amb el Decret 13/2010, del 2 de febrer, era de 7,28 €/m2 útils mensuals, que equival a 233 € mensuals per habitatge tenint en compte els metres quadrats útils. El lloguer establert en el contracte entre la FUAB i Vila Universitària, SL (0,90 M€ pels 216 habitatges) és superior a aquest preu”.

“D’altra banda, s’ha tingut accés a dos contractes de lloguer formalitzats per Vila Universitària, SL (un del curs 2011-2012 i un altre del curs 2012-2013) i s’ha constatat que els preus mensuals totals són de 805 € i de 785 €, respectivament.

Totes les al·legacions que va presentar la FUAB sobre aquestes qüestions a la Sindicatura no van ser acceptades (veure plana 61 de l’Informe esmentat).

De fet, sense anar més lluny, demà mateix l’Equip de Govern pretén en el Consell de Govern que s’ha de celebrar que s’aprovi la creació d’un nou ens anomenat “Fundació Alumni i Amics de la UAB”: suposadament té entre les seves finalitats “Promoure la captació de recursos per a la UAB i el mecenatge” (veure pàg. 1 del document enllaçat; cal IP de la UAB). Tanmateix a la UAB l’operació li resulta força onerosa: es preveu que amb càrrec al pressupost de la UAB s’aporti durant els dos primers anys 161.742€ cada any i es cedeixi a títol gratuït la Torre Vila-Puig on s’ubicaria la seu de la Fundació assumint la UAB les seves despeses de funcionament, a més de donar 30.000€ per a facilitar la seva constitució (veure plana 4 del document Pla actuació Fundació Alumni Amics UAB; cal IP de la UAB). Recordeu, per altra banda, que l’Associació Amics de la UAB té la potestat de nombrar membres del Consell Social (veure pàg. 17 del Informe 17/2015 de la Sindicatura)…

La situació és un déjà vu a la UAB: primer tímidament s’inicien activitats mercantils superposades a les pròpies d’una Universitat Pública. Veient que ningú diu res i que s’obtenen importants rèdits personals, es professionalitza el procediment i es constitueixen ens amb personalitat jurídica pròpia per tal de fer més eficient el procés de depredació de recursos; per exemple per la via d’aprofitar-se dels avantatges en matèria de contractació que dona el paraigües d’una Fundació: veure el documentInstruccions internes de la fundació per als estudis de prevenció i seguretat integral, reguladores dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada”. Si hi ha problemes, sempre està la UAB per respondre dels mateixos, via transferències, avals de préstecs etc. donat que els capitostos del patronat acostumen a ser les autoritats acadèmiques de la UAB. Si tot i així, es mantenen les dificultats, la via fàcil és extingir l’ens problemàtic per tal de crear-ne un altre amb les mateixes funcions però lliure de les càrregues de l’anterior: és el que es va fer amb l’antiga Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) que va ser absorbida per la FUAB el 9-IX-2014 i les seves funcions adscrites a una nova fundació: l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – (veure acord 5/2015 del Consell de Govern de 27-I-2015 així com l’acord de desadscripció de la UAB del Consell de Govern de 20 de maig de 2015). A qui beneficia tot el procés? a la gent que s’hi lucra: alts càrrecs directius dels diversos ens; professorat dels cursos etc.

Qui té responsabilitat en tot plegat? Com d’altres fundacions, l’òrgan de govern de la FUAB és un Patronat. En el cas de la FUAB el president és el Rector, Sr. Ferran Sancho Pifarré, i les vice-presidentes la Secretària General de la UAB i l’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent, la Sra. Montserrat Balagueró. També hi forma part del Patronat el president del Consell Social, Gabriel Masfurroll (veure també “Gabriel Masfuroll, Carles Vilarrubí i un dirigent d’Unió van encaminar Urdangarin pel món dels negocis”) així com la Vicerectora d’Economia, Montserrat Farell i el Gerent de la UAB, Joan Melcion.

Més enllà de l’anàlisi de les dades anteriors, i, més encara, d’altres provinents de fonts distintes a la Sindicatura que més endavant explotarem, instem al Rector que acabi amb la sangria de diners públics que suposa la FUAB i doni explicacions del que ha estat passant a la FUAB els darrers anys. Aquesta vegada, això sí, no ens menteixis tal com vas fer aquí.

INSPECCIÓ DE TREBALL CONSTATA IRREGULARITATS EN LA FIGURA DE PROFESSORAT VISITANT PER PROMOCIÓ INTERNA (Tenure track) I REQUEREIX QUE ES CORREGEIXIN

En diverses ocasions des de la secció sindical de la CGT – UAB us hem anat informat de les irregularitats en la contractació de professorat a la nostra universitat (veure aquí i aquí). Generalment quan les hem difós prèviament ho havíem comunicat ja fos en una mesa de negociació o mitjançant carta entrada per registre als representants de l’Equip de Govern. Sempre com a darrera instància, i davant la manca de voluntat de la UAB de resoldre una determinada situació, en ocasions des de la CGT – UAB hem presentat denúncies a inspecció de treball. Aquest és el cas de la denúncia presentada a Inspecció de Treball el passat 25 de febrer per la utilització irregular de contractes de professor visitant sota la denominació de tenure track a departaments de la Facultat d’Economia i Empresa i complementada amb informació addicional.

Resumidament en aquesta denúncia es constatava:

1) La contractació de professorat amb tenure track utilitzant contractes de professor visitant en departaments de la UAB.
2) En aquests contractes no s’exigia que el professor contractat provingués d’una institució acadèmica o de recerca externa amb la qual hi tingués una relació contractual.
3) Que en algunes ocasions se superava la durada màxima que la normativa vigent (Conveni Col·lectiu de les Universitats Públiques Catalanes, Reglament de professorat de la UAB) estableix pels contractes de professors visitants de 3 anys.
4) Que l’oferta de la contractació no es duia a terme mitjançant la publicitat pública que requereix la normativa aplicable, sinó a partir de portals d’internet privats als quals només s’hi pot accedir a través de subscripcions de centenars d’euros.
5) La utilització en frau de llei de la figura contractual de professor visitant.

El passat 25 de novembre, arran de tenir coneixement d’una nova oferta de contractació de professorat visitant publicitada únicament a través del portal d’internet privat, des de la CGT-UAB vam presentar una segona denúncia per a posar novament aquests fets en coneixement de la Inspecció de Treball.

Aquest dilluns hem tingut coneixement de la resolució de les dues denúncies que podeu consultar en aquest enllaç la corresponent a la denúncia de 25 de febrer i en aquest altre enllaç per la del 25 de novembre.

De manera resumida, Inspecció de Treball conclou que:

a) La UAB hauria de notificar totes les contractacions al comitè d’empresa, cosa que no ha fet, i l’emplaça a fer-ho de manera immediata.
b) Que, d’acord amb els art. 13 i 14 del Conveni col·lectiu, les convocatòries i concursos han de ser públics
c) Que, la contractació denunciada no s’ajusta a la figura de professor visitant i requereix a la UAB que ho resolgui immediatament.
d) Que, d’acord a l’article 11 del Conveni col·lectiu el professorat visitant haurà de ser contractat per un període de 3 anys entre professors i investigadors d’altres universitats o centres d’investigació. En particular, es llegeix a la resolució d’Inspecció (veure pàg. 4 de l’enllaç 2):

Conclusiones de la actuación inspectora:

Tras la entrevista mantenida tanto con la parte social como empresarial y, del análisis de la documentación aportada por la empresa en sede inspectora, se desprenden incumplimientos empresariales tanto en torno a los deberes de información al comité de empresa respecto de las contrataciones temporales realizadas como en torno a las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante, por lo que se ha procedido a requerir, con fecha 7 de Diciembre de 2015 y en la orden de servicio 8/0008441/15, a la Universidad Autónoma de Barcelona que, de manera inmediata y, en lo sucesivo, dote al comité de empresa de la información relativa a las contrataciones temporales realizadas y que, las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante se ajusten a la normativa establecida.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem que l’Equip de Govern sistemàticament obligui a emprendre la via de la denúncia, ja sigui a inspecció de treball o judicial, per a resoldre situacions que vulneren els drets de treballadors de la UAB. Denúncies que la immensa majoria de vegades (per no dir sempre) es resolen a favor de la part sindical.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem també el tracte de favor que l’Equip de Govern facilita a determinats departaments i a algunes instàncies de la UAB per a realitzar pràctiques de contractació que clarament se situen fora de la legalitat.

Bellaterra, 22 de desembre de 2015

Secció sindical de la CGT a la UAB

EL CLAUSTRE REBUTJA LES POLÍTIQUES DEL RECTOR I DEL SEU EQUIP

EL CLAUSTRE REBUTJA LES POLÍTIQUES DEL RECTOR I DEL SEU EQUIP

El Claustre de la UAB, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, ha desautoritzat l’informe de gestió del Rector i les mesures que conté, tant de l’àmbit de la docència com de la recerca, la transferència i la gestió (el podeu consultar aquí, cal IP de la UAB).

El resultat de la votació ha estat de 67 vots en contra de l’informe de del Rector i del seu equip de govern, 13 abstencions i 53 vots a favor. Un resultat en contra d’un model obsolet i retrògrad, d’una gestió fracassada i atenta als interessos d’uns pocs.

Una altra UAB menys repressiva, més solidària, més democràtica i menys orientada cap els negocis i fundacions en benefici de determinats grups és possible si totes i tots ens impliquem i lluitem per aconseguir-ho.

Secció Sindical de CGT a la UAB

La UAB actua com una masia bananera

En un context on la corrupció, a força dels successius escàndols que han anat coneixent-se en múltiples àmbits, ha esdevingut quelcom “normal”, qui no forma part de la institució universitària sovint participa de la creença de la Universitat com un espai asèptic, lliure de les corrupteles i degradació d’altres institucions.

Malauradament, també en l’àmbit universitari la distància entre el que seria desitjable i la fosca realitat és ostensible. Més enllà de la instrumentalització de les estructures universitàries per la via de crear societats interposades en les seves múltiples variants (fundacions, consorcis etc.) que, amb l’excusa de ser instruments per a l’excel·lència acadèmica, en realitat esdevenen forats negres de recursos públics a millor “glòria” d’alguns grups (veure nota 1).

Tanmateix, si fa un temps informàvem de les denúncies que havíem hagut de presentar a Inspecció de Treball per irregularitats i possibles tractes de favor en determinades ofertes de contractació de professorat (veure nota 2) o l’existència de professorat sense contracte (veure nota 3) ara hem de fer el mateix en relació a una situació esperpèntica.

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat a través d’un portal privat? És possible que es faci oferta de places de professorat al marge dels canals establerts d’oferta pública d’ocupació? És possible que la UAB procedeixi al marge del que estableix el Conveni de les Universitats Públiques Catalanes (veure nota 4) i del mateix Reglament de Professorat de la UAB en el seu article 9? (veure nota 5). Pel que sembla sí que ho és segons la Open Position publicada a Akadeus per a Professorat Visitant (veure nota 6).

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat sense fer pública la Comissió de Contractació que ha de resoldre les places ni s’ha informat de tal convocatòria al Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona ni tampoc als canals oficials d’oferta de places del PDI de la Universitat (veure nota 7)? Sembla que sí, que ho és, com demostra la publicació a Akadeus (veure nota 8).

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat mitjançant un portal privat de pagament? Sí, que ho és, a Akadeus (veure nota 9).

Per aquestes i d’altres raons hem presentat el dia 25 una denúncia per via urgent que ha estat admesa a tràmit per part del servei de guàrdia d’Inspecció de Treball i hem sol·licitat que es citi al Rector i al Vicerector de Professorat ateses les seves presumptes responsabilitats per raó de càrrec i donat a més que la figura de professorat visitant és una de les que consta en el document de Configuració de Plantilles de Professorat que s’ha tret de la màniga l’Equip de Govern (veure nota 10).

Secció Sindical de CGT a la UAB

Notes:
(1) Vegi’s, com avís per a navegants, entre molts d’altres, el cas del Parc Científic de la Universitat de Girona: http://www.eldiario.es/catalunya/burbuja-immotecnologica-estalla-Girona_0_345066368.html. Per altra banda, ja el 12 de gener de 2012 un mitjà tant “revolucionari” com ”La Vanguardia” es feia ressò dels problemes dels parcs científics: http://www.lavanguardia.com/economia/20120123/54245746026/parques-cientificos-catalanes-tienen-300-millones-deuda-impagable.html

(2) “Irregularitats i tractes de favor?” (https://cgtuab.wordpress.com/2015/06/15/irregularitats-i-tractes-de-favor/)

(3) “La UAB demana endarrerir la vista a Inspecció de Treball pel cas del Professorat sense Contracte” (https://cgtuab.wordpress.com/2014/09/12/la-uab-demana-endarrerir-la-vista-a-inspeccio-de-treball-pel-cas-del-professorat-sense-contracte/).

(4) “Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes”, DOGC, 4821, 14.2.2007 (http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=429963&language=ca_ES).

(5)“Reglament del Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” (http://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic).

(6) Open Position: Universitat Autònoma de Barcelona. 6.11.2015 (https://www.akadeus.com/announcement,a1902.html).

(7) “PDI: Convocatories i Concursos” (https://www.uab.cat/web/professorat/concursos-de-places-de-professorat-1096479119189.html).

(8) Open Position: Universitat Autònoma de Barcelona. 6.11.2015 (https://www.akadeus.com/announcement,a1902.html).

(9) Akadeus: Pricing (https://www.akadeus.com/pricing,d36.html).

(10) “Configuració de les plantilles de professorat dels departaments de la UAB”, document presentat a la Comissió de Personal Acadèmic en data 29-X-2015.
https://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/1_Comissions/Personal_Academic/29-10-2015/PUNT3/punt3-document-CPA291015.pdf (cal IP de la UAB).