Tag Archives: dedicació docent

Reunió CGT-Equip de Govern: Informacions sobre l’aplicació de l’EPIF

Avui, dia 11 de juny de 2019, membres de la CGT-UAB ens hem reunit amb el Vicerector de Personal Acadèmic, per tractar diversos temes respecte a l’aplicació de l’EPIF. Fent un resum dels aspectes tractats a la reunió i preguem que ho feu extensible al PDI (especialment PIF) del vostre entorn:

1.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes de PIF de menys de 4 anys de durada i que s’han extingit amb posterioritat al 15 de març del 2019?

El vicerector ha confirmat avui que es farà un nou contracte d’un any de durada pel Personal Investigador en Formació al que se li hagi extingit amb data posterior al 15 de març del present any (i que compleixin els punts de l’acord signat) amb l’increment salarial pertinent al quart any. No ha concretat el temps però, ha dit que ja estan treballant i que si és possible, ho faran aquest 1 de juliol (tot i que no és segur). Si passat l’1 de juliol els companys/es que us trobeu en aquesta situació i no heu tingut cap notícia, feu-nos-ho saber.

2.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes que encara no han finalitzat?

En relació a l’aplicació de la pròrroga en els contractes que no han finalitzat, avui ens ha confirmat que el treballador/a no haurà de fer cap tràmit burocràtic. Serà el departament el que haurà de notificar la situació al vicerectorat desprès de l’ultima comissió de seguiment (en cas que sigui favorable) i, aquest, aplicarà la pròrroga de manera automàtica. De totes maneres, seria bo que el treballador s’assegurés que el departament fa el tràmit.

3.- Quins contractes PIF estan inclosos en l’acord?

En l’acord signat estan inclosos tots els contractes predoctorals el finançament dels quals depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres tipologies, incloent ajuts d’altres comunitats autònomes contractats per la UAB com, per exemple, els del País Basc).

Respecte als PIFs contractats de capítol VI, serà l’investigador/centre el que s’haurà de fer càrrec de la pròrroga i l’increment retributiu. En cas que el projecte al qual està vinculat el seu contracte continuï viu, l’investigador/centre no podrà negar-se, en cap cas, a aplicar la normativa (si ho fa, contacteu amb nosaltres). Si el projecte ja no és vigent i l’investigador no vol fer-se càrrec del contracte PIF, la UAB ens ha comunicat que no hi posarà els diners. Nosaltres continuem defensant que això no és just però, ja ha deixat entreveure que, en aquest cas, el conflicte s’hauria de resoldre judicialment. No obstant això, els casos particulars es valoraran a part i, insistim, nosaltres no descartem cap via. Si les persones que us trobeu en aquesta situació ens contacteu, mirarem com podem articular-ho.

4.- Com es farà efectiu el pagament endarrerit de l’increment retributiu?

Aquest es realitzarà a les nòmines de setembre/octubre en concepte de nòmina. En cap cas s’abonarà com a suplement.

5.- Hi haurà més convocatòries PIF pròpies de la UAB?

Aquest any no hi haurà convocatòria de noves PIF, ja que les que s’extingien aquest any són renovades per un quart. Tanmateix, ens ha confirmat que de cara a l’any vinent tornaran a ser els departaments els que podran treure a concurs les PIFs que creguin convenients.

Des de CGT-UAB seguirem atents a l’evolució de l’acord EPIF i la seva aplicació. Volem reiterar l’agraïment a totes les persones que amb el vostre compromís ho heu fet possible.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

La lluita és l’únic camí.

Secció sindical de CGT-UAB

ERO’s encoberts i degradació de les condicions de treball a la UAB

El proper dia 30 de maig hi ha convocat un Claustre Extraordinari de caràcter monogràfic sobre la “Situació econòmica de la Universitat: Accions a portar a terme.”

Tenim constància que la Rectora i el seu Equip de Govern pretenen trobar suport a una sèrie de mesures que incidiran negativament en les condicions laborals del personal de la UAB.

Malgrat que part de la responsabilitat de la greu situació econòmica en la que està immersa la UAB està vinculada a la gestió de l’Equip de Govern, ja han començat a aplicar-se, amb la connivència de l’Equip, una sèrie de mesures que afecten negativament les condicions laborals.

És el cas de la Facultat de Traducció, on per al curs 2019-2020 es pretén forçar un increment en la dedicació docent del professorat a temps complert per tal de no haver de renovar contractes de professorat precari, o de la Facultat d’Economia i Empresa, on s’ha desprogramat part de l’oferta docent del curs vinent, per justificar l´acomiadament de professorat precaritzat per estalviar-se costos.

Instem a la Rectora i al seu Equip de Govern a que en lloc d’aplicar mesures lesives sobre el personal de la UAB actuï d’una vegada sobre l’entramat de Fundacions i corporacions ad hoc en benefici d’uns pocs, i a la vegada que acabi amb l’escenari actual de precarització creixent i d’instrumentalització de la docència. Alhora, instem a que actuï de manera més decidida sobre  el Govern de la Generalitat per tal d’obtenir el finançament necessari per dur a terme les activitats ordinàries de qualsevol universitat pública, que com a tal mereix un suport econòmic adequat.

I si no té capacitat per fer front als interessos privats o plantar cara al Govern, o no te la voluntat per fer-ho, que dimiteixi.

La convocatòria d’una vaga per al proper 28 de maig, ens involucra a tothom a la UAB, no únicament al professorat precaritzat, i no només per solidaritat amb el PDI en Formació o amb el Professorat Associat. Les deficients condicions del nostre treball, la sobrecàrrega docent, el risc d´acomiadament a curt termini, la pèrdua de perspectives de futur o el incompliment de una ja molt poc rigorosa legislació sobre drets laborals ens afecta en tots els casos. Sense oblidar que al mateix temps l´alumnat es veu davant la pèrdua de qualitat a les titulacions públiques amb l´increment de grandària del grups o amb la impossibilitat d’accedir o de continuar amb els seus estudis.

Per  les nostres condicions laborals, per mantenir els llocs de treball, per reclamar una universitat accessible a tothom i amb nivells reals de qualitat… fem vaga el proper 28 de Maig, i reclamem que l’Equip de Govern de la UAB sigui al costat de la part majoritària de la comunitat universitària.

Secció sindical de la CGT a la UAB

La docència del Personal Investigador en Formació (PIF) també existeix

Ens acostem al període en que les facultats, departaments i coordinacions de titulació comencen a planificar la programació del curs vinent, en aquest cas el 2019-2020. Des de fa anys a moltes titulacions una part de la docència la realitzen persones que tenen una beca o un contracte dins d’aquest ventall tant ampli que engloba el Personal Investigador en Formació (PIF). Com a CGT-UAB ja fa temps que ens hem posicionat en contra la utilització de mà d’obra mal pagada per cobrir tasques de docència, sovint estructural, a la universitat i ho reiterem. No obstant, donat que és una pràctica habitual traslladar docència al PIF i atès al fet que algunes de les convocatòries (com els contractes FPU) obliguen a la persona contractada a realitzar-la, considerem essencial fer aquest recordatori:

1) Les persones PIF són part del PDI de la UAB.

2) Tota la docència assignada al PDI de la UAB ha de quedar reflectida al seu pla docent individual i al del departament. Aquest aspecte és especialment important el en PDI jove, ja que si no és així no quedarà reflectida en la seva fulla de serveis i no tindrà cap efecte de cara a posteriors processos d’acreditació i de reconeixement curricular

3) La càrrega docent de les persones PIF no pot superar el màxim establert per la normativa de la UAB, de l’EPIF i de les diferents convocatòries. Per norma general no pot ser de més de 6 crèdits. A banda, en molts casos la realització de tasques docents és voluntària. En aquest darrer cas, si alguna persona es veu obligada o condicionada per algú a acceptar fer docència ho pot denunciar a través nostre.

4) Arribat el cas, com la resta del PDI les persones PIF han de poder conèixer i planificar la seva càrrega docent amb el temps suficient per a realitzar una docència de qualitat.

Fem una crida a les diferents instàncies de la UAB a ser vigilants en aquests aspectes. Igualment ens oferim a tot el PDI de la UAB, i en especial a aquelles i aquells en situació de PIF, a ajudar i ser una eina de lluita en la defensa dels drets com a treballadores i treballadors.

Secció sindical de CGT-UAB

Carta oberta al PDI i, en especial, als i les caps de Departament

Benvolgut company/benvolguda companya
Molt probablement en el teu Departament en les darreres setmanes esteu planificant l’oferta i horaris de la docència de grau i màster i definint els plans docents dels diferents professors/es. Arribat aquest punt també esteu definint les propostes de contractació de cara al curs vinent. Totes aquestes activitats, ja de per si complexes i sovint feixugues, enguany les hem de realitzar enmig d’un garbuix d’instruccions contradictòries, unes d’elles explícites però d’altres molt més implícites. Continua llegint

Comunicat sobre dedicació docent

Benvolgut company / Benvolguda companya
El passat dilluns el Vicerector de personal acadèmic, Miquel Àngel Senar, ha fet arribar als directors/es de Departament una comunicació on els fa saber que la dedicació docent màxima per al professorat a temps complert és de 560 hores de classe (vegeu l’Adjunt 1). Amb aquestes instruccions finalment l’Equip de Govern de la UAB, i en especial el Vicerectorat de Personal Acadèmic rectifica en una mesura que ha generat una gran polèmica i indefensió tant en el PDI de la nostra universitat com en els directors/es de Departament i els coordinadors/es de titulació.
Continua llegint

SOBRE LES MESURES DE REFORMA UNIVERSITÀRIA I EL QUE LA UNIVERSITAT HA ESTAT, HA POGUT SER O HAURIA DE SER

Parlar d’injustícies pot ser una coartada, quan el que es fa no beneficia a una majoria social, sinó a una oligarquia privilegiada.

Aquesta setmana els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes i de la UOC van publicar un manifest a “La Vanguardia”, un dels periòdics afins a les polítiques de CiU, que vinculava la Justícia-Injustícia al Reial Decret del Govern de l’Estat, del Partit Popular, publicat dissabte passat. Igualment, ahir dijous la CRUE ha emès un comunicat desprès d´una reunió amb el Ministre Wert, i el Consell de Govern de la UAB ha fet el seu Aquests fets exigeixen una inexcusable valoració i presa de postura per part de la totalitat de col·lectius implicats a la Universitat al nostre país. Continua llegint