Es pot estabilitzar el professorat precari de la UAB sense acomiadaments ni sobrecàrrega de la plantilla? T’expliquem com generar noves places de professorat sense acomiadaments ni augmentar la càrrega docent 

La setmana passada vam explicar en què consisteix la modificació del Model de Dedicació Acadèmica (MDA) que promou l’Equip de Govern, on vinculen noves places de professorat lector, increment de la dedicació docent del professorat i acomiadament d’una elevada xifra de professorat associat.
Després d’analitzar les dades de plantilla de la UAB, la despesa en salari, les taxes de reposició del ministeri i algunes de les fonts d’ingressos de la UAB, entre d’altres, estem fermament convençudes que és possible generar noves places de professorat sense acomiadar professorat associat ni incrementar la tasca docent sobre una plantilla de PDI ja sobrecarregada. Us ho detallem. 

1)     Quant costen les noves places que es volen treure?  

Segons les taules salarials actuals, la despesa en salaris de crear 40 noves places de lector més 10 d’agregat/TU ronda els 2,35 milions d’euros. Concretament:  

– 40 lector/es * 45668,67€ per plaça (= 34.755,46€ de sou + quota patronal de 10.913,21€) = 1.826.746,80€ 

– 5 agregats/des * 50382,39€ per plaça (38.342,76€ de sou + quota patronal de 12.039,63€) = 251.911,95€ .

–  5 places de TU * 46.748,61€ per plaça (37.609,50€ de sou + quota patronal de 9.139,11€) = 233.743,05€.

2)  Com es poden finançar aquestes places sense retallar en professorat.

En aquesta proposta assumim que es tracta de places de nova dotació i que complementen les que es deriven de la reposició de jubilacions seguint la taxa de 1.2 marcada pel ministeri i que els propers anys seran unes 60 de mitjana.

Proposta 1: Increment del pressupost de les universitats públiques.  

Les retallades del 2011 van suposar una reducció de més del 20% de l’aportació de la Generalitat a les universitats públiques catalanes i una destrucció de més de 300 places estables de PDI a la UAB. Els increments de les dotacions econòmiques dels darrers anys amb prou feines han compensat unes retallades que ja s’han tornat estructurals. Per això, instem a l’Equip de Govern a ser més ferm en l’exigència de la recuperació d’un finançament que, d’altra banda, sempre ha estat per sota dels estàndards europeus. Entenem, però, que aquesta demanda no depèn únicament de la UAB, per la qual cosa presentem una altra via de finançament amb recursos propis de la universitat. 

Proposta 2: Redistribució dels recursos de la UAB i reequilibris de les desigualtats salarials. 
 

– Traspàs de recursos de l’esfera privada a l’esfera pública de la UAB. Fa anys que a la UAB s’ha normalitzat la mercantilització de l’educació per la via de la realització de cursos i mestratges propis que sovint generen elevats sobresous a un sector específic del PDI, confonent la vocació pública de la nostra universitat. Segons els pressupostos de la UAB per l’any 2021, en aquest capítol la universitat rebrà enguany uns ingressos d’uns 9,5 milions d’euros. Un increment del cànon del 20% sobre aquests mestratges i cursos privats ha de permetre generar uns ingressos extres de 1,9 milions euros que poden cobrir una part molt significativa de la dotació de noves places de professorat. 

– Control de les despeses en concepte de complements econòmics per càrrecs. Una reducció d’un 25% d’aquest concepte de despesa (1.722.907€ segons el pressupost de 2021) ha d’aportar poc més de 433.700 €. 

És evident que, si hi ha voluntat política, econòmicament és viable generar aquestes noves places fins i tot si la Generalitat persistís en no restituir el pressupost retallat a les universitats.
  

3)     Per a què han de servir les noves places de professor/a lector/a, agregat/da i TU? 

L’objectiu de la dotació d’aquestes places ha de ser doble. En primer lloc, permetre rejovenir la plantilla docent de la UAB i recuperar les pèrdues dels darrers anys. En segon lloc, ofereix una oportunitat immillorable per a dissenyar un pla d’estabilització de molts professor/es i investigadors/es que fa anys pateixen una precarietat extrema a la UAB, concatenant contractes temporals, molt sovint de temps parcial (i de vegades alternant-ne de PAS i PDI).  

Es tracta de concatenacions de contractes molt sovint condemnades tant per jutjats ordinaris com pel TSJUE com a situacions fraudulentes i d’abús de la temporalitat. Al mateix temps, aquest pla d’estabilització donaria compliment a la disposició transitòria segona del conveni col·lectiu signat l’any 2006 i que la UAB encara no ha desenvolupat. 

En aquest sentit, proposem que en la dotació de les noves places es tingui com a prioritat reparar carreres acadèmiques de llarga durada i precàries a la UAB. Per això proposem que aquestes places s’han d’adreçar a estabilitzar: 

–  Professorat associat amb títol de doctor, començant per aquelles places amb una dedicació superior als 12 crèdits. 

–  Investigadors/es postdoctorals que hagin concatenat contractes a la UAB i que la seva recerca s’hagi efectuat principalment en el marc de la UAB. 

–  PAS amb contractes temporals que desenvolupa tasques de recerca, amb títol de doctor/a i que en la seva trajectòria hagi tingut contractes de PDI durant més de 3 anys. 

S’obre una oportunitat per poder reduir la precarietat laboral del PDI i obrir vies per a la renovació científica i docent de la UAB. Emplacem l’inici d’un procés ampli i participatiu de debat sobre el futur de la nostra universitat i del PDI.  

Per aquesta raó, reclamem a l’Equip de Govern de la UAB a frenar l’aprovació exprés de la reforma del MDA que planteja, amb l’augment de la dedicació docent i els acomiadaments de professorat associat que implicarà, retirant-la de l’ordre del dia del proper Consell de Govern de l’1 de desembre

Secció sindical de CGT-UAB

Canal CGT-UAB
Twitter: @cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

Els comentaris estan tancats.