Mitges veritats, ocultacions i xantatges en el canvi del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB

Aquestes setmanes l’Equip de Govern de la UAB ha publicitat una proposta de canvi del Model de Dedicació Acadèmica (MDA) que vinculen a la dotació de places addicionals de professorat. 

Què és el que ens expliquen del canvi del MDA?

  • Increment de la dedicació acadèmica del PDI. Una majoria rellevant del professorat permanent (aquell que actualment te una dedicació de base de 16 i 24 crèdits) haurà de fer més classes. També s’incrementa la dedicació docent dels i les lectores de primer any. 
  • Dotació de noves places de professorat. Es planteja treure fins a 50 places noves de professorat lector (40) i agregat o titular (10) per rejovenir la plantilla docent de la UAB, que s’assignaran als departaments seguint un ordre de prioritat segons el concepte del rectorat de dèficit docent. 
  • Finançament de les noves places de professorat. El rectorat es compromet a generar les noves places de professorat a cost zero, traslladant el cost a la plantilla de professorat associat (detallen que el cost d’un professor/a lector equival al de 3 contractes d’associat A3.6.
  • Efectes de l’increment de dedicació acadèmica del PDI. La reforma del MDA suposarà un increment de la capacitat docent del PDI que equival a 105 contractes d’associat A3.3 al conjunt de la UAB. Si es manté l’actual sistema de dotació de recursos als departaments pot suposar la seva no renovació del contracte.

Què no ens expliquen sobre el canvi del MDA i els seus efectes?

  • Efectes de l’increment de dedicació acadèmica del PDI. La reforma del MDA suposarà un increment de la capacitat docent del PDI que equival a 105 contractes d’associat A3.3 al conjunt de la UAB. Si es manté l’actual sistema de dotació de recursos als departaments pot suposar la seva no renovació del contracte.
  • Qui paga les dotacions addicionals de professorat?. El cost de la dotació de places addicionals de professorat es trasllada al professorat associat/da: es retallaran recursos de contractació, a cada departament que rebi una plaça nova, l’equivalent a 3 contractes de professor/a associada A3.6 per cada dotació obtinguda. En el conjunt de la UAB això implica 150 places menys d’associat/da A3.6 cada any.
  • Caiguda a mig termini en la capacitat docent dels departaments. Aquells departaments que rebin una plaça nova experimentaran una caiguda del seu potencial docent que, en la gran majoria dels casos, equivaldrà a l’equivalent de dos dels contractes d’associat/da A3.6 que perdran. Per aquesta via el Rectorat pretén aplanar el camí cap a les retallades en docència que està promovent per la via d’incrementar les ràtios dels graus, desprogramar optatives i suprimir grups de classe.
  • Compliment de la llei. Fa anys que la UAB incompleix les normatives legals que limiten l’ús abusiu de la contractació temporal. Eliminant professorat associat, sense cap tipus de compensació per anys de precarietat laboral ni revisió del model, pretén amotllar-se a la nova LOSU.

Per imposar aquestes mesures amb el mínim de debat al campus, l’Equip de Govern de la UAB oculta i tergiversa la informació. Ha imposat als sindicats, a més, una farsa de negociació exprés, amb només un dia de marge i sense possibilitat de contrapropostes, amb el xantatge de que o acceptem acomiadar professors i professores associades o bloquegen la tant necessària renovació de la plantilla docent de la UAB amb places estables.

Des de la CGT-UAB fem una crida a aturar immediatament aquest xantatge. Exigim que s’obri un procés de debat ampli i sense restriccions del futur de la plantilla de PDI de la UAB, un debat que reculli un programa d’estabilització ampli dels centenars de professores i professors que fa anys estan patint múltiples formes de precarietat laboral. Per aquesta raó cal la retirada del punt de reforma del Model de Dedicació Acadèmica del proper Consell de Govern del dia 1 de desembre.

Els propers dies traslladarem al conjunt de la UAB la nostra proposta de rejoveniment de la plantilla docent de la UAB i d’estabilització del PDI a fi de que es pugui debatre àmpliament. Mentre, us animen a traslladar la petició de diàleg al rectorat de la UAB.

Secció sindical de CGT-UAB

Seguiu-nos a les xarxes socials:

Canal de Telegram CGT-UAB

Twitter: @cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

Advertisement

Els comentaris estan tancats.