25 DE MAIG PLAÇA CÍVICA 13:15. TEMPORALITAT, PRECARIETAT, SOBRECÀRREGA DOCENT…AQUESTA ÉS LA UAB QUÈ VOLEM?

Ja són masses les vegades en què davant cada demanda dels treballadors de la UAB per millorar mínimament les seves precàries condicions laborals, el Rectorat respon amb la mateixa cantarella: No tenim diners.

La UAB no té diners ni per regularitzar el professorat associat ni per millorar les seves precàries condicions laborals, malgrat que és un compromís adquirit en el conveni col·lectiu del 2006. La UAB no té diners per prorrogar els contractes dels investigadors predoctorals, ni al quart any, com contempla la llei, ni uns mínims 51 dies per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Tampoc té diners per regularitzar el personal d’administració i serveis del capítol VI, contractat en frau de llei per desenvolupar tasques estructurals que no corresponen a la seva categoria laboral. Ni per internalitzar en la plantilla els treballadors de manteniment de la UAB, subcontractats al Grup Soler, que han estat més de 4 mesos sense cobrar nòmina. Ni per tantes altres coses.

En canvi, la UAB sí que té diners per reduir el cànon del 30% al 22%  (veure nota 1 a peu de plana) sobre l’activitat vinculada a la docència en mestratges i cursos a preus privats desenvolupada en l’esfera de la UAB, malgrat la pèrdua neta d’ingressos d’1,73 milions d’euros els dos darrers anys. Menys cànon suposa menys ingressos per la Universitat, però més diners per pagar els sobresous dels que es dediquen a participar en el negoci.

La UAB també té diners per remunerar amb complements salarials de gestió els càrrecs acadèmics, els quals alhora perceben una reducció docent, que es cobreix amb contractació de professorat associat. De fet, els pagaments per aquest concepte fins i tot han augmentat, d’1,65 milions d’euros el 2019 (veure nota 2) a 1,72 milions d’euros per al 2021 (veure nota 3). La UAB té tants diners, de fet, que durant anys no li ha calgut cobrar el lloguer d’espais públics a les entitats que hi desenvolupen la seva activitat privada, com és el cas de la Fundació de l’Hospital Veterinari, que de 2010 a 2014 no va pagar el lloguer, valorat en 322.000 euros anuals (veure nota 4). La UAB disposa també de diners per pagar salaris de més de 100.000 euros anuals al Gerent i de prop de 100.000 euros a les Vicegerències (veure nota 5) , i això sense comptar sobresous.

Es fa evident, doncs, que si manquen recursos econòmics, és perquè aquells qui se n’aprofiten i els depreden no se’n volen desprendre. I qui ho paga som nosaltres. Les universitats reprodueixen fidelment els mecanismes que el capitalisme utilitza en tots els àmbits de la nostra societat, explotant aquells que menys tenen per tal d’assegurar el benefici dels de sempre. La precarietat de la part més baixa de l’escalafó universitari és condició necessària per tal de mantenir els seus luxes. I davant de tot això, la solució és clara.

Tots formem part de la mateixa universitat i compartim els mateixos explotadors. Posem la universitat al nostre servei. Plantem-nos. Organitzem-nos. Exigim el que és nostre.

Passem a l’ofensiva. El dimarts 25 de maig, a la 13:15 a Plaça Cívica, vine a l’assemblea de treballadores de la UAB!

Secció sindical de CGT a la UAB

Notes:

(1) Comissió d’Economia del 11-IV-2018

(2) Comissió d’Economia del 23-I-2019

(3) Comissió d’Economia del 10-III-2021

(4) Informe de l’Auditoria de la Fundació Hospital Clínic Veterinari feta per la firma Blázquez & Planas per l’exercici del 2015 (plana 21).

(5) Veure projecte de pressupost per al 2021 aprovat en la Comissió d’Economia del 22-IV-2021

Els comentaris estan tancats.