Aplicació pròrrogues COVID Llei 2/2021

Companyes, companys,

Com ja molts deveu saber, arran de l’aprovació de la Llei 2/2021, la UAB ha decidit aplicar una pròrroga de 5 mesos (el màxim permès per aquesta legislació) pels contractes pre i postdoctorals que finalitzaven entre el 2 d’abril del 2021 i l’1 d’abril del 2023, en motiu de l’aturada abrupta de la recerca durant el confinament domiciliari. Aquesta decisió, que celebrem, contrasta, però, amb les pròrrogues concedides als investigadors predoctorals el contracte dels quals finalitzava entre el 2 d’abril del 2020 i l’1 d’abril del 2021, quan, sota l’empara dels RDL 11 i 15/2020, se’ls hi va prorrogar el contracte el mínim possible, 99 dies, enlloc dels 6 mesos màxims que establien aquells decrets.

Amb aquesta actuació diferencial, la UAB ha generat 3 categories noves d’investigadors predoctorals i posdoctorals. Malgrat que tots ells realitzen exactament les mateixes tasques, i tots ells van veure greument interrompuda la seva recerca de la mateixa manera per la COVID19, trobem treballadors que se’ls hi ha prorrogat el contracte durant 99 dies, d’altres que se’ls hi ha prorrogat el contracte 5 mesos, i d’altres als quals no se’ls hi ha prorrogat el contracte (aquells que finalitzaven el contracte més enllà de l’1 d’abril del 2023).

L’Equip de Govern, que quantifica el cost de la mesura en 178.000€, al·lega que no són quantitats que estiguin en condicions d’assumir.

Des de la CGT, volem recordar a l’Equip de Govern que disposa dels instruments econòmics per tal d’obtenir els recursos necessaris, tant per la via del control de les despeses com per la via dels ingressos. A tall d’exemple:

Control de les despeses: revertir els increments pressupostats per càrrecs acadèmics i de gestió. En la Comissió d’Economia del 23-I-2019 es va aprovar que el import destinat a professorat que ocupa càrrecs acadèmics de direcció i gestió en el pressupost de 2019 fos de 1.647.926€ per a un total de 183 persones (veure ENLLAÇ 1). En la Comissió d’Economia del 10-III-2021 es van pressupostar 1.771.239,28€ -1.722.906,48€ sense autorització del 0,9%- per a un total de 263 persones (veure ENLLAÇ 2). A les xifres anteriors cal afegir els costos dels trams de gestió vinculats a l’acumulació dels anomenats punts de gestió. Tornar a la situació de 2019 suposa un estalvi directe de 74.980,48€!!!

Increment dels ingressos: revertir la reducció en el cànon sobre les activitats de formació continuada aprovada en la Comissió d’Economia del 11-IV-2018. En la Comissió esmentada van reduir el cànon del 30% al 22% sobre ingressos (veure ENLLAÇ 3). Tornar el cànon un altre cop al 30%, a més de generar més recursos per la UAB, suposa actuar contra la privatització i mercantilització creixents de les Universitats. Un exemple: el pressupost d’un dels molts mestratges “a preus privats” gestionat des de l’Escola de Postgrau determina pagar al professorat que hi participa 185€ per hora de classe presencial impartida (veure plana 2 ENLLAÇ 4). Si en lloc del cànon del 22% es tornés a aplicar el del 30% els ingressos pressupostats per aquest concepte passarien dels 55.416,99€ (veure plana 1 ENLLAÇ 4) als 75.568,63€. I això únicament amb un d’aquests mestratges!!! Això si, el professorat que cobra 185€ per hora s’hauria de conformar amb cobrar “solament” 143,02€ per hora de classe presencial.

Des de la CGT volem denunciar la diferent vara de mesurar de l’Equip de Govern quan parlem de les retribucions del personal més precari. Per aquests motius, instem a la UAB a corregir aquest greuge comparatiu, amb l’equiparació de les pròrrogues COVID fins a 5 mesos per a tot el personal afectat, mitjançant la redistribució dels recursos de la universitat. Si no es dugués a terme aquesta equiparació, ens reservem la opció de reclamar-la per canals alternatius, com ja hem fet altres vegades.

Si ets investigador pre o postdoctoral i et trobes en aqueta situació, contacta’ns i lluitem junts!

Seguim,

Secció sindical de la CGT a la UAB

Els comentaris estan tancats.