Comunicat Postdocs

Company, companya

Si ets PDI de la UAB els darrers dies hauràs rebut dos correus, un del vicerector de personal acadèmic i un altre de la secció sindical de CCOO a la UAB en relació a la contractació de professors/es sota la figura de “investigador postdoctoral”. De manera força curiosa, tots dos correus compartien to, excuses i assenyalaments, de tal manera que sovint s’esvaeixen els límits entre equip de govern i “sindicat”, una situació que, històricament, quan ha succeït no ha sigut mai beneficiosa pels treballadors/es. Per sort, hi ha més sindicats a la UAB.

Com que ens hem sentit interpel·lats/des directament pels dos correus, els responem conjuntament amb arguments estructurats per punts. Ho fem des del convenciment que una institució pública com la UAB ha de ser escrupolosa en el compliment de les lleis laborals i, en especial, amb aquells preceptes que fixen els drets dels seus treballadors/es. Uns preceptes que, a més, en el cas que ens ocupen, també van adreçats a garantir la qualitat de la recerca i la docència a la UAB, dos valors que el propi Equip de Govern hauria de defensar sempre.

Punt previ. Des de CGT UAB ja vam fer pública [veure enllaç] la nostra posició sobre la proposta que l’Equip de Govern feia en relació els contractes postdoctorals de capítol I. Una proposta que essencialment demanava un procés d’estabilització com a forma de resoldre les greus irregularitats actuals. Si altres sindicats o l’assemblea de postdocs de la UAB han arribat a conclusions similars a les nostres, ho han fet fruit de processos autònoms de reflexió. Qualsevol insinuació en un altre sentit és pròpia de qui no pot acceptar que les persones, per elles mateixes, s’organitzin i prenguin les decisions que considerin apropiades en cada moment.

Punt 1. Com hem dit sempre des de fa temps, tant a les meses negociadores, al Comitè d’empresa del PDI, com en assemblees i comunicats, els contractes d’investigadors postdoctorals són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Això és fruit de la política de l’Equip de Govern, que fa anys va decidir canviar uns contractes postdoctorals d’obra i servei efectuats amb finalitats docents per aquest tipus per tal d’evitar possibles sancions judicials per contractació fraudulenta de professorat.

Punt 2. La contractació actual de professorat amb contractes d’investigador postdoctoral a l’empara de l’art 22 de la Llei de la Ciència és irregular en diversos aspectes:

  • En la dedicació docent. L’art. 22e de la llei especifica clarament que la dedicació docent màxima és de 80 hores (8 crèdits) en comptes dels 18 crèdits que els assignava la UAB fins ara. Així ho hem estat comunicant a l’Equip de Govern des de fa anys i, concretament, el mes de juny passat vam demanar al vicerector una negociació al respecte. En cap moment, en la proposta d’acord que va facilitar al comitè d’empresa a finals de maig de 2020 contemplava adequar la dedicació docent dels i les professores amb aquest tipus contractual als límits legals. Finalment, en la seva instrucció del 6 de juliol el vicerector reconeix aquest fet.
  • En el salari. L’art. 22d especifica que la retribució d’aquest tipus de contractes no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues. El mateix mes de juny de 2019 des de CGT vam fer notar a l’Equip de Govern que el salari a inicis del curs 2019/2020 per als i les postdocs de capítol I era inferior als del Personal Investigador en Formació de 4rt any, un salari que venia fixat per l’EPIF. La resposta de l’equip de govern ha sigut extremadament lenta (ha necessitat un curs) i clarament insuficient. S’ha dedicat a apujar el salari el just per no pagar a un investigador/a doctor/a per sota d’un investigador/a predoctoral i n’ha traslladat una part del cost als departaments. Amb tot, l’increment plantejat queda clarament per sota les retribucions d’altres contractes de la mateixa tipologia a la mateixa UAB (per exemple, Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós), amb salaris clarament superiors. Aquest fet suposa una segona vulneració clara de la llei.
  • En la tipologia de contracte. En juny del 2019 vam exposar una sèrie d’irregularitats en l’ús de contractes de pràctiques per investigadors/res postdoctorals. El Vicerector ha informat que els postdocs de Capítol I passaran a obra i servei, però, amb el requisit d’estar vinculats a projectes de recerca. Ens preocupa que alguns investigadors postdoctorals no tinguin la possibilitat de vincular-se a projectes de recerca de cara al setembre i, com a conseqüència, no es puguin renovar els seus contractes.

Punt 3. D’aquests fet s’ha anat informant clarament a l’equip de govern, per part de CGT entre d’altres. A fi de poder fer factible l’adequació dels contractes a la normativa legal aplicable, i sent conscients de les limitacions pressupostàries que travessa la Universitat, hem proposat reiteradament a l’Equip de Govern i, en especial, al vicerector de personal acadèmic, fixar un període transitori orientat a la progressiva estabilització de les places afectades. Entenem que aquestes places actualment cobreixen 18 crèdits de docència (i de vegades més) i, per tant, tenen un arrelament a les necessitats docents dels diferents departaments. En el marc d’aquest procés, s’haurien pogut cercar situacions transitòries pel que fa a les condicions salarials i de dedicació. La resposta de l’Equip de Govern sempre ha sigut negativa i, de fet, mai han volgut analitzar quantes i quines places es podrien estabilitzar anualment en els propers 4 anys i quin cost hauria suposat per a la UAB.

Punt 4. Observem amb preocupació que el vicerector de personal acadèmic en cap moment garanteix la continuïtat pel curs vinent de totes i tots els postdocs de capítol I contractats aquest curs. Tampoc es compromet a mantenir més enllà de l’agost de 2021 aquells contractes que es realitzin pel proper curs. Per compensar la reducció docent dels investigadors postdoctorals de 180 a 80 hores docents, es preveu incrementar la dotació de plantilla B dels departaments afectats. Aquesta dotació està prevista nomes per al curs 2020-2021, però, perjudicant la renovació dels contractes dels postdocs cara als cursos vinents.

Punt 5. La funció de tot sindicat hauria de ser la defensa dels interessos dels i les treballadores. Per aquesta raó la CGT no podia acceptar, com exigia la UAB, que amb la seva signatura legalitzés desenes de situacions de precarietat en clara vulneració de la llei, privant així qualsevol opció de reclamació legal per part de les persones que l’estan patint. No tenim cap aspiració de formar part de cap Equip de Govern de la UAB i, per tant, ens sentim amb les mans lliures de seguir defensant els interessos dels i les treballadores.

Punt 6. Analitzarem totes les accions possibles, legals i sindicals, per frenar aquest xantatge cap els i les professores amb contractes postdoctorals de capítol I.

 

 

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

Els comentaris estan tancats.