COVID-19: retorn a la UAB amb un abusiu formulari d’accés habitual i un distanciament inferior a l’establert

NO OMPLIS EL FORMULARI D’ACCÉS HABITUAL, ÉS ABUSIU I LA UAB BUSCA EXIMIR-SE DE RESPONSABILITATS LEGALS

  • La UAB és legalment responsable de vetllar per la seguretat i salut del personal.
  • Si omples el formulari d’accés habitual fas recaure sobre la teva persona tota la responsabilitat.
  • No omplis el formulari!! Si et volen forçar a omplir-lo s’estan vulnerant els teus drets. Avisa’ns a cgt.ensenyament@uab.cat.

Benvolgudes, benvolguts

La rectora va enviar un e-mail el passat dijous informant sobre les instruccions per tornar al treball presencial a partir del dilluns 6 de juliol. Val a dir que són mesures menys restrictives que les decretades per la Generalitat pel seu personal. Una vegada més la UAB anteposa els interessos econòmics a la salut i conciliació del personal.

Però les mesures de la UAB amaguen un fet molt més greu, amb el formulari d’accés habitual, que és en realitat un declaració responsable, volen fer recaure sobre el personal la responsabilitat de vigilar-se la salut sota amenaça de que les treballadores pateixin conseqüències penals, civils o administratives.

Volem recordar a gerència que la llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals en el seu article 14 (Derecho a la protección frente a los riesgos laborales)  s’esmenta que el personal té dret a la protecció eficaç de la salut i que l’empresari és qui té el deure de protegir la salut del personal, ha de garantir la seva seguretat en tot els aspectes relacionats amb la feina.

És per tant la UAB la responsable tant d’assegurar que el personal treballi en condicions com de formar al seu personal en quan a prevenció de riscos laborals.

Per tant, la UAB, amb el formulari de responsabilitat busca eximir-se de la seva responsabilitat en materia de prevenció de riscos i fer-la recaure sobre el personal.

Exigim a la UAB que:

  – Retiri el formulari de responsabilitat i que deixi d’evadir les seves responsabilitats.

  -Que faci un formulari per detectar vulnerabilitats per ser avaluades per la Unitat de salut Laboral.

  -Que transformi el contingut en unes instruccions d’actuació sense haver  de signar cap tipus de responsabilitat.

A TOT EL PERSONAL DE LA UAB: NO OMPLIU EL FORMULARI, SI ET VOLEN FORÇAR A SIGNAR-LO S’ESTAN VULNERANT ELS TEUS DRETS. AVISA’NS A cgt.ensenyament@uab.cat.

A més, i davant la pretensió del Consell Universitari de Catalunya de reduir les distàncies mínimes interpersonals de seguretat a les aules, us recordem que continua sent d’aplicació el que estableix el Reial Decret-llei 21/2020: “ caldrà assegurar que s’adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de, almenys, 1,5 metres, així com el degut control per a evitar aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir l’esmentada distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adients per a prevenir els riscos de contagi. Ús obligatori de mascaretes: veure article 6 de l’esmentat reial Decret-Llei

Secció sindical CGT – UAB
https://cgtuab.wordpress.com
@cgt_uab

Els comentaris estan tancats.