Propostes que defensarem des de la CGT-UAB a la Mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa i l’Equip de Govern

A tots els i les treballadores de la UAB

A tot el PDI

Aquest dilluns a les 12h hi ha una mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI laboral i l’Equip de Govern demanada per la part sindical. Amb aquest comunicat us volem fer arribar tres dels punts centrals de l’ordre del dia i les propostes que hi defensarem des de la CGT-UAB.

–  Contractació del professors/es associades el curs 2020/2021

Des de CGT-UAB sempre hem defensat la continuació del professorat contractat i la necessitat d’erradicar l’extrema precarietat de gran part del professorat associat amb polítiques actives d’estabilització. Entenem que ara més que mai és necessari concretar-les i així ho demanarem novament a l’Equip de Govern. Ara ens trobem novament en el moment en que s’està reprenent la contractació pel curs 2020-2021 sense que s’hagi ofert cap pla d’estabilització, havent perdut el Rectorat una altra oportunitat per reduir la precarietat laboral a la UAB. Donada la situació actual, que en cap cas és responsabilitat de qui pateix la precarietat, i a fi d’evitar perjudicis, des de CGT-UAB defensarem:

  1. a) Que es garanteixi la validesa dels concursos de professor/a associat celebrats els cursos anteriors.
  2. b) Que es renovin automàticament els contractes vigents pel curs 2020/2021 i s’apliquin els compromisos que es van adoptar de fer contractes de nivell A3 en lloc dels de nivell A2 que es feien a determinats departaments com el d’Empresa. També demanarem al rectorat que consideri vàlides les justificacions d’activitat laboral externa lliurades pel curs passat.
  3. c) Que s’ampliï el període de justificació dels 48 mesos cotitzats de 4 a 5 anys, pels contractes de professors/es associat/des que aquest curs no treballen a la UAB.

Les mesures b) i c) s’han acordat amb altres seccions sindicals del comitè d’empresa del PDI i responen a la necessitat de no penalitzar encara més a treballadors/es, sovint molt precàries, que ja estan patint les conseqüències de l’aturada econòmica derivada del COVID19.

– Aplicació de les pròrrogues detallades als RDL 11/2020 i successius al personal acadèmic contractat

Com ja hem anat fent públic, en aquest apartat defensarem que es prorroguin tots els contractes de PIF (FI, FPI, FPU, PIF-UAB, etc) i investigadors/es postdocs de capítol VI per un termini equivalent a la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives més tres mesos addicionals. Aquesta mesura ja la contemplen les disposicions del RDL11/2020 i RDL15/2020. Defensarem, a més, que aquestes pròrrogues s’apliquin també als contractes als quals els hi falti més d’un any per la seva extinció. Considerem que l’impacte en la recerca de l’aturada derivada del confinament afecta al conjunt dels i les investigadores i que, en general, tindrà una durada superior a la de les restriccions a la mobilitat i a les activitats decretades durant l’Estat d’Alarma (caldrà reprendre molts experiments i/o treball de camps des de zero, per exemple). A més, la normativa vigent permet a la UAB modificar la seva despesa per tal de cobrir aquestes situacions.

– Sobre la situació salarial i contractual dels postdocs de capítol I

Els contractes de postdocs “docents” amb càrrec a capítol I que realitza la UAB són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Com a secció sindical reiteradament hem criticat aquest fet i l’Equip de Govern ha rebutjat també repetidament canviar la modalitat de contracte. En tot cas, el tipus de contracte utilitzat per la UAB només permet cobrir 80 hores de docència (art. 22e) i la seva retribució no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues (art. 22d).

Com a sindicat defensarem l’escrupolós respecte de la normativa vigent i remarcarem que en cap cas és acceptable que en un mateix centre de treball, persones amb el mateix tipus de contracte tinguin condicions de treball i salarials diferents. En definitiva, exigirem l’aplicació del principi de no discriminació en la contractació. Rebutjarem també que els costos de l’increment salarial es traslladin als departaments, atès que la situació actual no és responsabilitat seva.

Tanmateix, oferirem a l’Equip de Govern la possibilitat de pactar processos transitoris en el marc d’un procés d’estabilització, que culmini en un termini raonable amb la convocatòria de places de lector i d’agregat/titular (en funció de l’acreditació disposada per qui ocupi una plaça de postdoc docent) per a cada plaça actual de postdoc de Capítol I.

Des de CGT seguirem lluitant per l’estabilització en contractes indefinits de tota la plantilla de la UAB, i per la fragmentació de la plantilla en grups amb contractes destinats a la realització dels mateixos treballs i que comportin diferències en la remuneració i en les situacions laborals.

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar-nos.

Secció sindical de CGT-UAB


 Secció sindical de la CGT a la UAB

Els comentaris estan tancats.