Reunió CGT-Equip de Govern: Informacions sobre l’aplicació de l’EPIF

Avui, dia 11 de juny de 2019, membres de la CGT-UAB ens hem reunit amb el Vicerector de Personal Acadèmic, per tractar diversos temes respecte a l’aplicació de l’EPIF. Fent un resum dels aspectes tractats a la reunió i preguem que ho feu extensible al PDI (especialment PIF) del vostre entorn:

1.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes de PIF de menys de 4 anys de durada i que s’han extingit amb posterioritat al 15 de març del 2019?

El vicerector ha confirmat avui que es farà un nou contracte d’un any de durada pel Personal Investigador en Formació al que se li hagi extingit amb data posterior al 15 de març del present any (i que compleixin els punts de l’acord signat) amb l’increment salarial pertinent al quart any. No ha concretat el temps però, ha dit que ja estan treballant i que si és possible, ho faran aquest 1 de juliol (tot i que no és segur). Si passat l’1 de juliol els companys/es que us trobeu en aquesta situació i no heu tingut cap notícia, feu-nos-ho saber.

2.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes que encara no han finalitzat?

En relació a l’aplicació de la pròrroga en els contractes que no han finalitzat, avui ens ha confirmat que el treballador/a no haurà de fer cap tràmit burocràtic. Serà el departament el que haurà de notificar la situació al vicerectorat desprès de l’ultima comissió de seguiment (en cas que sigui favorable) i, aquest, aplicarà la pròrroga de manera automàtica. De totes maneres, seria bo que el treballador s’assegurés que el departament fa el tràmit.

3.- Quins contractes PIF estan inclosos en l’acord?

En l’acord signat estan inclosos tots els contractes predoctorals el finançament dels quals depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres tipologies, incloent ajuts d’altres comunitats autònomes contractats per la UAB com, per exemple, els del País Basc).

Respecte als PIFs contractats de capítol VI, serà l’investigador/centre el que s’haurà de fer càrrec de la pròrroga i l’increment retributiu. En cas que el projecte al qual està vinculat el seu contracte continuï viu, l’investigador/centre no podrà negar-se, en cap cas, a aplicar la normativa (si ho fa, contacteu amb nosaltres). Si el projecte ja no és vigent i l’investigador no vol fer-se càrrec del contracte PIF, la UAB ens ha comunicat que no hi posarà els diners. Nosaltres continuem defensant que això no és just però, ja ha deixat entreveure que, en aquest cas, el conflicte s’hauria de resoldre judicialment. No obstant això, els casos particulars es valoraran a part i, insistim, nosaltres no descartem cap via. Si les persones que us trobeu en aquesta situació ens contacteu, mirarem com podem articular-ho.

4.- Com es farà efectiu el pagament endarrerit de l’increment retributiu?

Aquest es realitzarà a les nòmines de setembre/octubre en concepte de nòmina. En cap cas s’abonarà com a suplement.

5.- Hi haurà més convocatòries PIF pròpies de la UAB?

Aquest any no hi haurà convocatòria de noves PIF, ja que les que s’extingien aquest any són renovades per un quart. Tanmateix, ens ha confirmat que de cara a l’any vinent tornaran a ser els departaments els que podran treure a concurs les PIFs que creguin convenients.

Des de CGT-UAB seguirem atents a l’evolució de l’acord EPIF i la seva aplicació. Volem reiterar l’agraïment a totes les persones que amb el vostre compromís ho heu fet possible.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

La lluita és l’únic camí.

Secció sindical de CGT-UAB

Els comentaris estan tancats.