DESDE CGT DENUNCIEM LA CONTINUITAT DEL MODEL DE DEDICACIÓ VARIABLE A LA UAB

La Secció Sindical de CGT a la UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Marga Arboix, que es presentarà en la Comissió de Personal Acadèmic del 21 de Juny, i que pretén implantar-se en el curs 2018-2019. Aquest MDA continua i consolida els principis neoliberals i la perspectiva de gerència empresarial que va introduir l’Equip de la Rectora Anna Ripoll, i que va aprofundir l’Equip del Rector Ferran Sancho.

1º) Denunciem la noció de “Dedicació Variable“, ja que és un model que pretén acabar amb l’existència d’una Plantilla Estructural, és a dir amb la possibilitat que existeixi una Relació de Llocs de Treball clara i transparent. En relativitzar completament les tasques vinculades a cada persona amb contracte a la Universitat (“dedicació variable”), la plantilla es flexibilitza. De manera que amb això es promou la precarietat en la contractació, s’atempta contra l’estabilitat de les persones en el seu treball a la Universitat i es limita la capacitat dels departaments de preveure a mitjà termini quines seran les seves plantilles.

2º) Denunciem que s’introdueixen i consoliden mecanismes de competitivitat entre professorat, utilitzant criteris sempre  jeràrquics (“bons-dolents”), lo que comporta reduccions per a certes persones (“bones”, superiors en l’escala jeràrquica), a costa que la càrrega laboral que aquestes persones es redueixen recaigui en altres persones (“dolentes”, inferiors en l’escala jeràrquica).

3º) Denunciem  la valoració positiva i prioritària d’activitats lucratives i mercantilistes, que apunten en les primes de reducció docent que es pretenen aplicar (convenis mercantils, màsters privats, docència en empreses externes a la universitat) i que, en la majoria de casos comporten sobresous a qui a més es beneficia amb la reducció docent.

4º) Denunciem la desvaloració del treball universitari, en docència i  en investigació, ja que s’apliquen còmputs que exigeixen cada vegada més hores d’activitat perquè sumeixen determinats crèdits ECTS, mentre que les activitats no es valoren per la seva qualitat, o per l’esforç que comporta la seva realització, sinó per la contrapartida econòmica dinerària, o per ser vehicle publicitari en certs mitjans, com poden ser les revistes propietat de certes corporacions multinacionals, o els mitjans de comunicació audiovisual institucionals

5º) Denunciem globalment el Model perquè és indissociable d’un Model d’Universitat, aliena als objectius que el nostre sindicat defensa, d’una Universitat Pública i Transparent, allunyada de l’ànim de lucre i del mercadeig, i oberta a tota la societat, i no solament al Capital i als interessos privats. No anem  a entrar a discutir els nombrosos detalls dels criteris de reducció docent que s’incorporen, perquè són un parany que solament genera dispersió i pèrdua de perspectiva sobre l’objectiu estratègic del MDA: promoure una Universitat liberal, elitista i competitiva, al servei de l’oligarquia dominant al Territori Català, al Estat Espanyol, a la Unió Europea i, ara mateix, a tot el nostre planeta.

Secció Sindical de CGT a la UAB

Anuncis

Els comentaris estan tancats.