Imatge

La UAB condemnada a readmetre i indemnitzar a una treballadora

image002

Benvolgudes companyes i companys,

Fa uns mesos us vam informar del vergonyós acomiadament de la companya Merce Márquez.

La Merce, que tenia i té un contracte estabilitzat de capítol VI (també anomenat “indefinit no fixe”), ha estat la cara visible dels que volíem mantenir oberta l’escola bressol Gespa, participa en la lluita per l’estructuralització de les treballadores amb contractes de Capítol VI, i és delegada del comitè d’empresa per la CGT.

Llavors ja vam dir que es tractava d’un acomiadament il·legal per encobrir un nou intent de reprimir a aquelles que decideixen alçar la veu en contra de les polítiques de l’equip de govern.

La Merce va portar el seu cas als jutjats i ara celebrem informar que la jutgessa ha declarat NUL l’acomiadament, donat la raó a la treballadora.

La sentencia és contundent, però volem destacar el següent paràgraf:

“Así mismo, he analizado que los contratos temporales no tenían una finalidad en si, sino que como hemos dicho el trabajado que desarrolló siempre la actora, contratada por la UAB … como empleador aparente, siempre fue el mismo y era un trabajo estructural, necesario para el funcionamiento del servicio científico técnico…”
La resolució obliga a la UAB a readmetre la treballadora al seu lloc de treball com si l’acomiadament no hagués succeït mai, exigeix que la UAB pagui tots els sous endarrerits i condemna a indemnitzar la companya per vulneració dels seus drets fonamentals.

D’aquesta resolució se’n deriva que els futurs salaris que percebrà la companya no podran vincular-se a un projecte específic, sinó que els haurà de pagar directament la UAB.

El reconeixement de l’estructuralitat de les tasques i que aquestes no depenen de temporalitat ni de recursos externs torna a evidenciar que a aquesta universitat s’ha estat i s’està contractant com a obra i servei (capítol VI) a personal que hauria d’estar ocupant places de capítol I. En aquest sentit aquesta sentència valida la lluita històrica del Capítol VI per ser reconeguts com a plantilla pròpia de la UAB i no com a obra i servei, enforteix els conflictes col·lectius que estan en marxa, i obre les portes a que altres treballadores del Capítol VI denunciïn la seva situació irregular.

Fins i tot, d’existir voluntat política, aquesta sentència permetria a la UAB iniciar les gestions pertinents per reclamar pressupost per l’apertura d’una nova plaça de capítol I. Però la UAB no facilitarà l’estructuralització de la companya sinó que recorrerà el veredicte.

Ja no sorprèn l’estratègia del recurs ad nauseam, al tractar-se de la pràctica habitual de l’empresa i trobar-nos davant d’un revés molt important a les seves polítiques, però cal fer notar que aquest cop és un jutge qui evidència el caràcter repressiu de l’equip de govern, a la vegada que reconeix l’estructuralitat de la feina realitzada per una treballadora temporal del capítol VI.

De nou, els que han utilitzat la crisi econòmica per retallar els nostres drets, no veuen inconvenient ni contradicció en sagnar l’erari públic per fer un nou recurs o pagar sous de tràmit i indemnitzacions per casos que saben que estan perduts.

No ens faran callar.
No dubtarem a denunciar el malbaratament de diner públic.
No dubtarem a denunciar la repressió.
No dubtarem a defensar els nostres drets.

Salut i lluita!

image004
CGT-UAB

“Exercir el poder corromp, sotmetres al poder degrada”

Anuncis

Els comentaris estan tancats.