POSICIÓ DE CGTUAB SOBRE LES PROMOCIONS DEL PDI

POSICIÓ DE CGTUAB SOBRE LES PROMOCIONS DEL PDI

Davant el Comunicat tramès per la JPDI el Divendres passat, respecte a la política de promocions del PDI, volem fer les següents consideracions:

Al Plenari de la JPDI del passat dimecres 14 d’octubre, des de la secció CGT-UAB vam defensar que la promoció TUs-CUs s’ha d’incloure en el marc dels Drets de Promoció de la totalitat del PDI de la nostra Universitat. Això comprèn tant la promoció a places estables de professorat contractat precari com la promoció cap a places de TUs.

Per altra banda, l’Acord que es va assolir en l’esmentat Plenari era DEMANAR a l’Equip de Govern sobre les seves polítiques referides a promocions de PDI, i DE CAP MANERA el que figura en el text del Comunicat.

En conseqüència, no avalem el Comunicat tramès, en el qual tan sols s’expressa la preocupació per les promocions del PDI de més alt nivell d’ingressos i posició jeràrquica.

Des de CGT-UAB donem suport a TOTES les promocions de PDI, independentment del tipus de contracte, situació o nivell. Per tant, exigim a l’Equip de Govern que no doni resposta únicament a les reclamacions de grups de pressió del PDI amb posició dominant sinó que contempli el DRET A PROMOCIÓ INTERNA de tot el col·lectiu de PDI indistintament. Això també implica:

1) la promoció a Contractes Permanents d’Ajudantia (Lectores-Lectors) i de Contractes postdoctorals.

2) la promoció a Titulars d’Universitat de qui ocupa places Interines o Contractes amb Drets d’estabilització (Investigadors-res “Ramon y Cajal”).

3) la promoció al nivell superior de Contractats-des Doctors-es de la normativa de la Generalitat de Catalunya (“Càtedres”) del personal que ocupa places de nivell inferior (“Agregats-des”).

En aquest context volem recordar que el Text Consolidat de la Llei Orgànica 6/2001 (Llei d’Universitats, Article 48, 4), exigeix que el PDI contractat no superi el 49 de les plantilles de PDI de les Universitats. És a dir, que les places de PDI funcionari (Titulars d’universitat i Catedràtics d’Universitat ), perquè s’ajustin a Dret, haurien de sumar el 51% de la Plantilla. Sembla una bona ocasió que, si s’obren les possibilitats de promoció del PDI de la UAB, es camini en aquesta direcció per tal que es compleixi la llei.

CGT-UAB manté el seu plantejament en matèria de plantilles, i és que aquestes han d’estar constituïdes per places de més qualitat i estabilitat, enfront de les polítiques ultraliberals que estan implementant les diferents instàncies del Govern d’Espanya, del Govern de la Generalitat o del Govern de la UAB. No admetrem la imposició d’una política de promocions que incrementa les desigualtats entre el professorat!.

Sección Sindical de CGT-UAB

Anuncis

Els comentaris estan tancats.