EL RECTOR FERRAN SANCHO I EL SEU EQUIP PRETENEN IL•LEGALITZAR A L’OPOSICIO POLITICA A LA UAB

LA CGT DE LA UAB ÉS ACUSADA DE DESESTABILITZAR EL FUNCIONAMENT DE LA UNIVERSITAT.

EL SECRETARI GENERAL DE CGT ÉS IMPUTAT EN UN PROCÉS PENAL, SENSE CONCRETAR DE QUINA ACCIÓ DELICTIVA SE L´ACUSA.

730410637_4589 730410579_4781

Hem tingut accés a la documentació del sumari relacionat amb l’obertura d’un procés judicial de caràcter penal, impulsat per la Fiscalia de Sabadell, davant el Jutjat d’Instrucció nº 3 de Cerdanyola del Vallès, i ens hem adonat, amb absoluta sorpresa, del seu contingut. En aquest sumari s’involucra a la Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La CGT en la UAB, com a col·lectiu, i en concret un dels nostres companys, Ermengol Gassiot Ballbé, precisament Secretari General de la CGT de Catalunya, és objecte d’imputació i de comentaris que pretenen ser acusatoris, i que busquen la seva condemna en el citat procediment judicial.

En l’expedient judicial obert a instàncies del Rector Ferran Sancho i el seu Equip, la UAB es presenta com a Acusació Particular contra diversos col·lectius universitaris, entre ells la CGT. No obstant això, encara que hi hagi una llista d’encausats, que inclou al nostre company, en la documentació a la qual hem accés, no es concreta l’acció delictiva específica de la qual se l´acusa. De fet, l’acusació utilitza com a arguments el fet de formar part dels col·lectius que han mantingut posicions crítiques i alternatives als objectius i les pràctiques de l’Equip del Rector Ferran Sancho.

En aquest procés es vincula a CGT, juntament amb altres col·lectius, sota la idea subjacent que van ser qui van estar donant suport a la candidatura a la qual es va enfrontar el Rector Ferran Sancho en les últimes eleccions en la UAB. Col·lectius de professorat, PAS i alumnat, que segons es desprèn de les declaracions del Rector i membres del seu equip, incloses a la documentació tramitada, ha intentat desestabilitzar el funcionament de la Universitat.

Els fets als quals es remet l’Equip de Govern de la UAB abastarien el període comprès entre els mesos de maig de 2012 i de maig de 2013. La presentació com a acusació de la UAB es justifica per les mobilitzacions estudiantils del curs 2012-2013. Les accions impulsades per col·lectius de l’alumnat de la UAB es van concretar en tancaments durant diverses setmanes en instal·lacions de la UAB, que van finalitzar pacíficament al maig de l’any 2013. Per cert, amb la intervenció com a mediador del professor Ermengol Gassiot Ballbé, segons també consta en el sumari.

No obstant això, en les diligències, es planteja denunciar fets que es remunten al mes de Maig de 2012, quan es desenvolupaven les eleccions al Rectorat. És a dir al moment en què la Candidatura denominada “Nova UAB”, es va enfrontar en les votacions amb la candidatura de Ferran Sancho. Amb això es deixa clar que el que ha molestat, i es considera realment motiu per impulsar el procediment judicial, és l’existència d’una posició majoritària que qüestiona al propi Rector i el seu equip, i les polítiques que han vingut desenvolupant.

Precisament, els col·lectius als quals el Rector Ferran Sancho i el seu Equip es refereixen, que inclouen CGT i altres sectors crítics del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis de la UAB, coincideixen amb els col·lectius que van donar suport a la Candidatura “Nova UAB”, encapçalada pel Dr. Pere Solà. Aquesta candidatura va concórrer a les eleccions de l’any 2012, i va passar a la segona volta, cosa que va suposar una confrontació electoral directa amb Ferran Sancho i el seu Equip. Aquest va obtenir la designació com a Rector a partir del vot ponderat del estament del professorat numerari.

En les diligències associades al sumari, veiem com s’esmenta la CGT, al costat d’altres forces polítiques i sindicals (Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans-SEPC, Coordinadora d´Assemblees de Facultat-CAF, Col·lectius Assemblearis d´Universitat-CAU, Candidatures d´Unitat Popular-CUP), que segons declaracions del Rector Ferran Sancho, del 17 de juliol de 2013, ratificades l’1 d’Agost de 2013, “estan totalment coordinats alhora de prendre decisions i la ideologia és el lligam entre tots ells”. En aquest context, la declaració de la Vicerectora Silvia Carrasco Pons del 25 de juliol de 2013, assegurant haver identificat al professor Ermengol Gassiot Ballbé en el Rectorat de la UAB, serveix de base per incloure´l en la llista d’encausats.

Darrere de tot això, és evident la notòria preocupació del Rector Ferran Sancho per l’existència de plantejaments alternatius als que defensa, i podem deduir que l’objectiu últim és eliminar de tots els espais universitaris a l’oposició política real en la UAB.

L’atac al nostre company de la UAB, Delegat Sindical en el Comitè d’empresa de la Universitat i Secretari General de la Confederació de Catalunya, ha d’entendre’s com a part de les estratègies que, des de diferents àmbits de les institucions de l’Estat, des de diversos Ministeris a Madrid, des de les Conselleries de la Generalitat o des d’altres organismes, en aquest cas el Govern de la UAB, s’està duent a terme en els últims temps. Tota crítica a les polítiques ultraliberals imperants des de moviments socials, sindicats i altres organitzacions, és convertida en un problema d’ordre públic i es busquen excuses per criminalitzar, encausar i, si escau, condemnar judicialment.

No deixa de resultar alarmant que Ermengol Gassiot Ballbé, en la seva funció de Delegat de CGT en el Comitè d’empresa de la UAB, hagi signat les denúncies presentades pel nostre sindicat davant la Inspecció de Treball, davant la constatació de pràctiques irregulars o il·legals per part de l’Equip de Ferran Sancho en la contractació de professorat. La coincidència ens sembla alarmant i podria entendre’s que la seva imputació penal tingués la intenció d’anar en contra de l’activitat sindical esmentada.

El tarannà de les acusacions destinades a qüestionar l’oposició política en la UAB es posa de manifest igualment, en el fet que es vinculi a les diligències instruïdes, actes com la convocatòria de la Vaga General del 14 de Novembre de 2012, o el desenvolupament de la Vaga d’Universitats, convocada per CGT, conjuntament amb la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) del 28 de Febrer de 2013.

En definitiva, el procés obert contra CGT en la UAB, a través d’Ermengol Gassiot Ballbé, mostra clarament tot un seguit de components propis de polítiques totalitàries, que no toleren expressions crítiques o la possibilitat de que es posi en joc el poder a través de processos legals. En aquest cas, el Rector Ferran Sancho i el seu Equip podrien estar atemptant contra la llibertat sindical, i les consegüents denúncies a les pràctiques il·legals desenvolupades en relació a les polítiques de contractació de professorat, a les normatives de còmput de l’activitat laboral o a la foscor de la comptabilitat que s’ha vingut desenvolupant, però també podrien buscar eradicar tota posició crítica alternativa que pogués suposar un risc per a la continuïtat de les polítiques ultraliberals a la universitat, on l’actual Rector actua com a corretja de transmissió dels objectius del Govern de Madrid i del Govern de la Generalitat.

En conseqüència, denunciem que el Rector Ferran Sancho i el seu Equip tenen com a objectius:

1) CRIMINALITZAR LA CRITICA a la UAB, convertint en il·legals, o en potencials delinqüents als membres de col·lectius que defensen

posicions alternatives.

2) ACABAR AMB LA LLUITA SINDICAL en la UAB, per evitar haver de fer front a denúncies de les pràctiques il·legals que han vingut desenvolupant i per eliminar el sindicalisme combatiu que ha defensat els sectors precaris del professorat o del PAS, o que ha lluitat contra les retallades i els acomiadaments.

3) IL·LEGALITZAR A l’OPOSICIO en la UAB, mitjançant pràctiques totalitàries, amb el recurs a la policia i als tribunals.

Acusacions de caràcter ideològic, presumpcions de delinqüència per mantenir postures dissidents o tractar de criminalitzar els qui sostenen la crítica, són les eines que el Rector Ferran Sancho i el seu Equip estan utilitzant, en actuar com a Acusació Particular contra la CGT a través d’un Delegat Sindical en el Comitè d’empresa, i Secretari General de la Confederació.

Així, davant els qüestionables objectius de l’acusació i davant el cúmul de despropòsits contingut en la documentació de les diligències incoades per tramitar l’Acusació Particular impulsada pel Rector Ferran Sancho i el seu Equip,

1º) EXIGIM LA IMMEDIATA RETIRADA DE LA UAB COM A ACUSACIÓ PARTICULAR EN CONTRA DE CGT I DELS COL·LECTIUS QUE VAN DONAR EL SEU SUPORT A la CANDIDATURA “NOVA UAB”.

2º) RECLAMEM LA IMMEDIATA RECTIFICACIÓ PER PART DEL RECTOR FERRÁN SANCHO I EL SEU EQUIP DE LES ACUSACIONS DE CAIRE PENAL CONTRA EL NOSTRE COMPANY I EL NOSTRE SINDICAT

3º) DENUNCIEM LA PRÀCTICA TOTALITÀRIA I DICTATORIAL EN QUÈ HA ENTRAT EL RECTOR FERRAN SANCHO I EL SEU EQUIP, EN CONTRA DE L’ACTIVITAT SINDICAL I DE L’OPOSICIÓ POLÍTICA EN EL SI DE LA UAB

4º) FEM PÚBLIC QUE DES DE CGT S’ESTAN VALORANT LES VIES LEGALS PERTINENTS PER EXIGIR RESPONSABILITATS DAVANT LA PRÀCTICA DIFAMATÒRIA EN QUÉ S’ESTÀ INCORRENT.

5º) DEIXEM CLAR QUE CGT-UAB CONTINUARÀ DENUNCIANT LES ACTIVITATS IL·LEGALS DE L’EQUIP DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT, PELS CANALS DISPONIBLES, COM FINS ARA, I QUE CONTINUARÀ EN LA LLUITA CONTRA LA PRECARITZACIÓ, LA MERCANTILIZACIÓ, L’ELITIZACIÓ I LA MISÈRIA CIENTIFICA, EDUCATIVA I INTEL·LECTUAL A QUÈ S’ESTÀ PORTANT LA UAB.

Secció Sindical

CGT-UAB

Els comentaris estan tancats.