La premsa es fa ressò de la denúncia a Inspecció de Treball

Benvolguda companya / benvolgut company

Ahir la secció sindical de la CGT a la UAB vam interposar una  denúncia  a Inspecció de Treball de Guàrdia, que va ser admesa a tràmit per la inspectora a les 13:35 i entrada per registre a les 13:54. En la reunió durant la presentació de l’escrit de denúncia vam mantenir amb ella, la inspectora va iniciar els tràmits per citar a les parts (l’Àrea de Personal de la UAB i a nosaltres mateixos) pel dia 12 de setembre.

Pràcticament tres hores més tard, l’Àrea de Personal envia el correu que us adjuntem a sota d’aquest text a tots els departaments. En paral·lel, al llarg del dia d’avui hem tingut coneixement que diversos professors i professores sense contracte han rebut la notificació que poden anar a signar al Rectorat.

Tot i que encara és aviat per avaluar la situació actual, els indicis apunten que la pressió exercida sindicalment està obligant al Rectorat a reaccionar amb una rapidesa que no havia mostrat les darreres setmanes, quan professors/es a títol individual s’havien a l’Àrea de Personal preguntant quan tindrien el seu contracte de treball.

Aprofitem per enllaçar-vos la notícia apareguda avui a El País i que es fa ressó de la gravetat dels fets.

Salut

Secció sindical de CGT-UAB

——– Missatge original ——–

Data: Mon, 8 Sep 2014 16:27:23 +0000
De: Àrea de Personal Acadèmic <a.personal.academic@uab.cat>

Benvolgudes, benvolguts

Us informem que tots els professors, les sol·licituds de contractació dels quals van arribar correctament a aquesta Àrea en els terminis prevists, i els contractes dels quals van començar l’1 de setembre, han estat degudament donats d’alta a la Seguretat Social tal com és preceptiu, i per tant no hi ha d’haver cap professor impartint classe sense contracte.

Atès l’elevat nombre de contractes que es tramiten en tants pocs dies, i el poc temps del que disposem per a la seva tramitació, (tenint present que encara rebíem sol·licituds de contractació durant el mes de juny i que tots els contractes van acabar el 31 d’agost en comptes del 14 de setembre com succeïa anteriorment) ha provocat que s’estigui endarrerint, en alguns casos, la impressió dels mateixos i la comunicació de la seva disponibilitat per a la signatura, però el personal de l’Àrea Personal està fent el màxim d’esforços per a resoldre-ho en els propers dies.

Us preguem que ho transmeteu a tot el professorat del vostre departament que estigui en aquesta situació, informant-los que estan donats d’alta a la seguretat social i que en els propers dies els contactarem, a través vostre, per tal que puguin signar i recollir la seva còpia del contracte.

Lamentem les molèsties que us estigui ocasionant aquesta situació, i restem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

 

Àrea de Personal Acadèmic.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.