Donaire aixeca les cartes

El nou model de definició de plantilles dels departaments crea un sobrant de prop del 8% del PDI.

Sobre aquesta base, la majoria dels departaments de la UAB hauran de començar a retallar plantilla i devaluar contractes el curs vinent.

El vicerector Donaire, a poc a poc, comença a mostrar les seves cartes. Després de l’aprovació del seu Model de Dedicació Docent, que des de la CGT hem denunciat reiteradament, l’Equip de Govern de la UAB comença a fer progressivament les passes per a la seva posada en pràctica. La primera es plasma en el document del Model de definició de les plantilles dels departaments de la UAB, que en els darrers dies ha posat en coneixement dels directors/es dels departaments i del Consell de Govern. En aquesta proposta es fixa la capacitat docent dels departaments a partir de la jove manera de comptabilitzar l’equivalència en hores de feina d’un crèdit docent. Una primera lectura d’aquest document permet obtenir les següents conclusions que volem compartir amb vosaltres:

  1. En el seu conjunt, la capacitat docent de la UAB puja un 7,74%. Per un mateix nombre de PDI es poden impartir pràcticament un 8% més de classes. Malauradament, les xifres confirmen les afirmacions que reiteradament hem anat fent des de CGT sobre aquest tema (aquí podeu trobar-ho publicat a El País) i deixen al descobert les informacions errònies difoses reiteradament pel vicerector Donaire. Quantificat en volum docent equivalent a una dedicació a temps complert, el model genera un excedent de 164,4 professors/es.
  2. L’excedent de plantilla que genera el model afecta al 72% (42 dels 56) departaments de la UAB. Aquest model pretén reduir el PDI de la UAB de manera similar a l’intent que va protagonitzar el vicerector Senar durant el curs 2011 – 2012. Dues vies diferents per arribar al mateix camí.
  3. En el document s’explica també com els departaments hauran de començar a aplicar les retallades de plantilla el proper curs.

Presentem un document amb el càlcul de les plantilles dels diferents departaments, abans i després de l’aplicació del model.

En definitiva, s’amplia la dedicació laboral del PDI canviant la manera en com es comptabilitza la docència. Aquest increment té uns efectes catastròfics sobre la plantilla i, previsiblement, sobre la qualitat de la docència que en resultarà. Preveient aquesta situació, des de CGT ens vam aixecar de la darrera mesa negociadora i vam instar als companys i companyes de la resta de seccions sindicals a no donar cobertura a aquestes mesures que suposen una degradació de la qualitat de la UAB, tant de les condicions de treball del PDI com de la docència que oferim.

Emplacem novament a la resta de sindicats a rebutjar de manera clara e inequívoca aquests intents de l’Equip de Govern i del vicerector Donaire de retallar la plantilla de PDI de la UAB a força d’augmentar la jornada laboral de la resta.

Quan disposem d’informació més detallada continuarem informant. En tot cas, la consideració de la dedicació variable en funció dels trams, no altera signitivativament l’escenari descrit.

Secció sindical de CGT-UAB, 10 de març de 2014

Anuncis

Els comentaris estan tancats.