CGT informa sobre la situació dels titulars interins

Des de la secció sindical de CGT a la UAB volem informar dels següents fets en relació el nomenament de professors titulars d’universitat (TU) interins d’aquest setembre. 

1. El 15 de setembre i en dies posteriors des de l’Àrea de personal acadèmic de la UAB es van nomenar 11 professors TU amb caràcter interí, procedents de places de PDI contractat temporals, principalment lectors/es.

2. Tots aquests/es professors van signar l’acceptació del nomenament i, al cap d’uns dies, van rebre una còpia del nomenament, en un document diferent i signat pel Vicerector Donaire on s’hi indicava textualment que el nomenament tenia, com a data de finalització el dia 31 d’agost de l’any 2014.

3. Des de la secció sindical de CGT vam sol·licitar una còpia bàsica dels nomenaments de TU interins del curs 2012/2013 (efectuats pel Vicerector Barbé i, posteriorment, pel mateix Donaire) i dels del curs 2013/2014. Comparant-los vam poder comprovar que en els nomenaments del curs 2012/2013 no s’hi indicava aquesta limitació temporal de la seva vigència. En altres paraules, en contra del que s’havia fet fins ara i dels compromisos de l’Equip de Govenr amb els caps de departament pel que feia a la situació dels lectors de cinquè any amb l’acreditació de TU de l’ANECA, el redactat dels nomenaments deixava entendre que la seva vigència era només per l’actual curs.

4. Al respecte membres d’aquesta secció sindical van interpel·lar tant en el Consell de Govern del mes d’octubre com en el darrer Claustre General al Rector Sancho i al Vicerector Donaire. En tots dos casos la resposta que es va obtenir és que pel curs actual s’havia procedit com en l’anterior i, al mateix temps, se’ns va garantir que els nomenaments, dins la seva interinitat, no finalitzaven el 3 d’agost.

5. En els primers dies de novembre un dels nostres delegats sindicals va fer arribar una còpia dels nomenaments dels dos cursos al Vicerector Donaire, fent notar les diferències en el redactat. Pocs dies després, la pràctica totalitat dels professors TU interins nomenats el curs 2013/2014 van remetre al mateix vicerector una carta exposant el mateix problema.

6. Finalment, amb data de 11 de novembre tots els nomenaments de TU del curs 2013/2014 han estat esmenats, i se’ls ha tret la limitació temporal del 31 d’agost. En definitiva, no s’hi especifica que siguin només vigents pel curs 2013/2014. 

Davant d’aquests fets des de la secció sindical de CGT a la UAB ens volem felicitar del canvi en els nomenaments del professorat TU interins. Som plenament conscients que la interinitat d’aquests nomenaments manté en una situació de precarietat al professorat afectat, amb drets laborals i salarials retallats i amb greus dificultats per accedir al sistema públic de recerca. No obstant, considerem també que els fets exposats mostren que la unitat del col·lectiu afectat i la coordinació amb els sindicats ha fet possible assolir millores tangibles com ho és el fet que la temporalitat del nomenament no estigui limitada per condicions alienes al futur de la plaça que ocupen.  

Bellaterra, 4 de desembre de 2013

Anuncis

Els comentaris estan tancats.