Es vol modificar el Reglament de Personal Acadèmic en el Consell de Govern

Benvolgut company/companya,

El proper dimecres 5 de juny hi ha prevista una nova sessió del Consell de Govern de la UAB, amb l’ordre del dia que podeu trobar aquí. Entre els punts a tractar hi figura un punt que duu per títol 5.5. Modificació del Reglament de Personal Acadèmic. La proposta d’acord que presenta l’Equip de Govern comporta una modificació de l’actual reglament de concursos de professorat contractat a la UAB, que queda recollit en l’article 140 dels Estatuts de la UAB.
Donat que una modificació d’estatuts és una competència del Claustre de la universitat reunit en sessió extraordinària i, a més, és un tema que ha de ser negociat amb els òrgans de representació sindical, hem sol·licitat formalment a l’equip de govern que retiri aquest punt del proper consell de govern, amb una instància entrada a aquest efecte avui mateix al registre general de la UAB.

Bellaterra, 3 de juny de 2013

Retireu del Punt de l'ordre del dia

Anuncis

Els comentaris estan tancats.