8 de març: desigualtats de gènere a la UAB

Avui és 8 de març. Un any més. I aquest 8 de març arriba amb notícies alarmants de l’impacte negatiu de la crisi en les desigualtats de gènere, en perjudici de les dones. A les universitats i en l’àmbit de la recerca hem vist com les dones pateixen situacions de precarietat i abandonament superiors a les dels seus companys homes.

Des de la CGT-UAB us convidem a participar a la manifestació unitària que trindrà lloc a Barcelona, amb sortida a la Pça. Universitat a les 18:30 (aquí hi trobareu el cartell)

També compartim amb vosaltres el manifest que es llegirà a Pl Sant Jaume. http://8demarc.blogspot.com.es/p/blog-page_7.html

A més, a sota, us fem arribar la petició que hem entrat per registre i adreçades a les àrees de personal del PDI i del PAS.

Salut!

CGT – UAB
https://cgtuab.wordpress.com
@CGT_UAB

 ——————————————————————————————–

 

Sr. Antoni García Borrás

Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

Sra. Isabel Durbán García

Àrea de Personal d’Administració i Serveis

 

Marta Padrós Castells, delegada sindical de la CGT

Anna Gabriel Sabatè, delegada sindical de la CGT

Ermengol Gassiot Ballbè, delegat sindical de la CGT i membre del Comitè d’empresa del PDI

David Pujolar Morales,  delegat sindical de la CGT i membre de la Junta de Personal del PDI

Ramon LLadó Soler, membre de la Junta de Personal del PDI

 

SOL·LICITEM:

Que en virtut del que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE A-1995-7730) en el seu article 64, punt 3, on s’especifica que la representació sindical tindrà dret a rebre informació almenys un cop a l’any sobre la situació  d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral i les mesures que adopta l’empresa en relació a aquesta problemàtica, ens sigui facilitada la següent informació:

1.- Una relació dels emoluments rebuts per tot el personal de la Universitat Autònoma de Barcelona, tant pel que fa a l’esfera del personal docent investigador com del personal d’administració i serveis, tenint en compte tant els ingressos rebuts com a treballadors de la  l’esfera pública de la UAB, com d’aquelles activitats privades que s’hi vehiculen. En aquesta relació es respectarà la confidencialitat de les persones però caldrà que quedi ben distingit el  sexe de cada treballador o treballadora a fi que es pugui determinar el grau de diferenciació   salarial entre homes i dones.

2.- Que aquesta informació vingui acompanyada de la categoria professional i la ubicació física per facultats o escoles de cadabeneficiari o beneficiària dels esmentats ingressos, a fi  que puguin detectar-se problemàtiques concretes.

3.- Que, com estableix també el mateix punt de l’Estatut dels Treballadors, la Universitat Autònoma de Barcelona faciliti les mesures que s’han pres per tal de fomentar la igualtat de sexes en el seu si, així com les mesures que ha estat adoptades i aplicades en prevenció i reparació de discriminacions per motius de gènere.

Ben cordialment,

 

Anuncis

Els comentaris estan tancats.