Anàlisis sobre el model variable de dedicació docent: decret Wert

El model variable de dedicació docent no és neutral, tenint implicacions directes pels professors/es funcionaris i, de manera indirecta, pels contractats.

Aplicar el decret Wert, de manera estricte, li suposa al professorat que li corresponen 24 crèdits ECTS, un augment del 50% de la docència presencial, que repercutirà negativament en els companys/es no funcionaris, donat que l’Equip Rectoral no es planteja incrementar l’oferta de graus ni el desdoblament de grups.

En canvi, si l’Equip Rectoral optés per la combinació del decret Wert amb el model EEES, implicaria una reducció del 25% de presencialitat respecte al model Wert estricte i la preservació del model EEES del professorat amb un efecte positiu sobre les necessitats de plantilla.

Es tracta d’un tema complex, però que en funció de la interpretació que en faci la UAB, cada universitat té la potestat d’establir la traducció a hores dels crèdits ECTS. D’aquesta manera, si la UAB decideix aplicar el decret Wert de manera estricte, això tindrà conseqüències nefastes pel professorat contractat (tant a temps parcial com a temps complet), ja que de mantenir-se l’oferta pública docent en termes de número de grups docents, serien necessaris molts menys professors per impartir-los i es sentarien les bases per justificar un ERE.

En el següent enllaç trobareu un anàlisis, amb més detall, de la situació: Consideracions decret Wert

Anuncis

Els comentaris estan tancats.