Retirada del Pla de Retallades

El passat dia 9 de febrer l’Assemblea del PDI de la UAB oberta a tota la comunitat universitària, convocada pel Comitè d’Empresa i la JPDI, va refrendar per unanimitat que el Consell de Govern del passat dijous no podia aprovar el nou document de retallades. Els motius d’aquesta decisió eren el següents:

  • El pla de retallades, que inclouen l’acomiadament de companys i companyes entre moltes altres mesures, no ha estat en cap moment negociat amb els agents socials. Aquests tampoc han rebut mai informació fidedigne sobre el seu abast i implicacions, incomplint-se així tots els preceptes legals.
  • El pla de retallades inclou una sèrie de mesures que van en contra del propi conveni col·lectiu vigent, sobretot en allò que afecta als lectors i als Ramons i Cajals.
  • La negociació d’aquest pla s’ha fet en una Comissió Mixta ad hoc, la selecció dels components de la qual no ha estat refrendada per cap òrgan de representació de la universitat.

Seguint els acords de l’Assemblea del PDI finalment el Consell de Govern fou suspès i en aquest sentit la CGT vol transmetre les següents consideracions:

  • Agrair a tots els sectors de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) que van fer possible que el pla de retallades no fos aprovat.
  • L’intent d’aprovació d’aquest pla es fa en el context d’un Equip de Govern que va perdre la votació de l’Informe de la Rectora, amb el Vicerrector d’Economia dimitit i una Rectora que ja ha anunciat que no es presentarà a les properes eleccions. És del tot injust que la Rectora, malgrat les pressions realitzades des de la Secretaria General d’Universitats, pretengui deixar com a últim llegat un pla no negociat i il·legal.

En aquest sentit comminem a l’Equip de Govern a presentar el calendari electoral sense més i que s’abstingui de seguir condicionant el futur de la universitat des de la fallida més absoluta de la seva gestió.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.